แถลงการณ์จากWMครับ

เรื่องการเมือง เชิญที่นี่เลยครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

เชิญทุกท่านเข้าสู่บอร์ดใหม่ได้ที่ http://webboard.serithai.net ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ viewtopic.php?f=2&t=44976 ครับ

แถลงการณ์จากWMครับ

Postby ริวเซย์ » Tue Feb 02, 2010 1:22 am

สวัสดีครับ สมาชิกเสรีไทยเว็บบอร์ดที่เคารพรักทุกท่าน สืบเนื่องจากกระทู้นี้ viewtopic.php?f=2&t=17389
คุณridkun ได้ใช้สิทธิมอบตำแหน่งให้ผมเข้ามาดูแลเว็บบอร์ดเสรีไทยต่อไป ผมมาลองคิดดูแล้วเว็บบอร์ดของเรา
ก็ต้องมีผู้ดูแลให้มีความเรียบร้อยเพื่อให้เว็บบอร์ดทางการเมืองแห่งนี้ดำรงอยู่ต่อไปได้ดังเจตนารมณ์ของเพื่อน
สมาชิกที่ก่อตั้งเว็บไซต์เพื่อต่อต้านระบอบทักษิณ นักการเมืองโกง ฯลฯ จึงได้ขานรับอาสาเข้ามาทำหน้าที่ต่อไป
โดยมีการรับมอบเครื่องมือ รับมอบภาระหน้าที่ต่อจาก WM ท่านเดิม

เมื่อได้รับหน้าที่มาแล้ว ผมจึงจำต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อความสงบเรียบร้อยของเว็บบอร์ดแห่งนี้ที่ทุ่มเทกันมาหลายปี
หากล่วงเกินใครโดยไม่ได้ตั้งใจก็ขออภัยอย่างสูงครับ

กระทู้นี้ตั้งขึ้นมาเพื่อประกาศเจตนารมณ์ต่างๆของWM ที่จะจัดสรรและดำเนินการให้บอร์ดเป็นไปโดยราบรื่น สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของสมาชิกส่วนใหญ่ จึงมีแถลงการณ์ดังนี้
หากดอกไม้แย้มบานในใจแห่งผู้คนที่ทุกข์ทน
ความสว่างส่องทางสับสนด้วยความรักที่มอบแก่กัน
ให้ดอกไม้นั้นแทนความงามแห่งน้ำใจ ยิ่งใหญ่
เมฆหมอกก็คงสลาย ด้วยดอกไม้คือความสดใสในแสงตะวัน
คือดอกไม้อันดีงาม คงอยู่ด้วยความสดใส
คือดอกไม้ของน้ำใจ งดงามเพียงใดให้แก่กัน
User avatar
ริวเซย์
Site Admin
 
Posts: 3386
Joined: Fri Oct 17, 2008 12:34 pm

Re: แถลงการณ์จากWMครับ

Postby ริวเซย์ » Tue Feb 02, 2010 1:23 am

แถลงการณ์ฉบับที่ ๑ (ยกเลิก)

ขอให้สมาชิกเว็บบอร์ดเสรีไทยทุกท่านปฏิบัติตามกฎเว็บบอร์ดเดิมไปพลางก่อน จนกว่าจะได้กฎบอร์ดฉบับใหม่ ซึ่งจะมี
การประชุมกันระหว่างWM และ MOD อีกครั้งเพื่อร่างกฎฉบับใหม่ขึ้นแทนฉบับเดิม

กฎเดิมที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเว็บบอร์ดตามLinkนี้ครับ

viewtopic.php?f=2&t=1073
หากดอกไม้แย้มบานในใจแห่งผู้คนที่ทุกข์ทน
ความสว่างส่องทางสับสนด้วยความรักที่มอบแก่กัน
ให้ดอกไม้นั้นแทนความงามแห่งน้ำใจ ยิ่งใหญ่
เมฆหมอกก็คงสลาย ด้วยดอกไม้คือความสดใสในแสงตะวัน
คือดอกไม้อันดีงาม คงอยู่ด้วยความสดใส
คือดอกไม้ของน้ำใจ งดงามเพียงใดให้แก่กัน
User avatar
ริวเซย์
Site Admin
 
Posts: 3386
Joined: Fri Oct 17, 2008 12:34 pm

Re: แถลงการณ์จากWMครับ

Postby ริวเซย์ » Tue Feb 02, 2010 1:44 am

แถลงการณ์ฉบับที่ ๒

-งดวิพากษ์วิจารณ์เพื่อนสมาชิกทางเสียหายในห้องสภากาแฟและห้องอื่นๆ เว้นแต่ในห้องพักและห้องเลือกตั้ง

-ให้คุณRidkunดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคนิค และ Site Admin

-วันนี้ก่อนเวลา ๒๑.๐๐ น. จะมีการมอบเครื่องมือให้กับMODเพื่อทำหน้าที่ดูแลบอร์ดเสรีไทยซึ่งก่อนหน้าที่จะมี
การมอบเครื่องมือจะต้องมีการประชุมกันอีกครั้งเพื่อวางกฎบอร์ด และวางนโยบายไปในแนวทางเดียวกัน

-ตำแหน่ง MOD ที่ว่างลง ให้เลื่อนสมาชิกเสรีไทยที่ลงสมัครเลือกตั้งในตำแหน่ง MOD ในลำดับถัดไปขึ้นมาแทน
กรณีครบจำนวนผู้สมัครแล้วแต่ยังไม่ครบจำนวน ๕ คน เป็นสิทธิขาดของ WMที่จะชี้ขาดวินิจฉัยให้ผู้ที่เหมาะสม
เข้าดำรงตำแหน่ง

-การมอบตำแหน่งMODจะมอบให้กับสมาชิกที่ได้เข้าร่วมประชุมกำหนดนโยบายกับ WM แล้วเท่านั้น สมาชิกที่ยังไม่ได้
เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนกำหนดนโยบายของบอร์ด WM ขอสงวนสิทธิในการงดมอบเครื่องมือชั่วคราวจนกว่าได้ตกลงกันชัดเจน

จึงเรียนมาเพื่อให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน
หากดอกไม้แย้มบานในใจแห่งผู้คนที่ทุกข์ทน
ความสว่างส่องทางสับสนด้วยความรักที่มอบแก่กัน
ให้ดอกไม้นั้นแทนความงามแห่งน้ำใจ ยิ่งใหญ่
เมฆหมอกก็คงสลาย ด้วยดอกไม้คือความสดใสในแสงตะวัน
คือดอกไม้อันดีงาม คงอยู่ด้วยความสดใส
คือดอกไม้ของน้ำใจ งดงามเพียงใดให้แก่กัน
User avatar
ริวเซย์
Site Admin
 
Posts: 3386
Joined: Fri Oct 17, 2008 12:34 pm

Re: แถลงการณ์จากWMครับ

Postby ริวเซย์ » Tue Feb 02, 2010 2:28 am

ขอล็อคกระทู้นี้ไว้ชั่วคราวครับ เพื่อใช้ดำเนินการประกาศแถลงการณ์เท่านั้น

จึงประกาศมาเพื่อทราบ
หากดอกไม้แย้มบานในใจแห่งผู้คนที่ทุกข์ทน
ความสว่างส่องทางสับสนด้วยความรักที่มอบแก่กัน
ให้ดอกไม้นั้นแทนความงามแห่งน้ำใจ ยิ่งใหญ่
เมฆหมอกก็คงสลาย ด้วยดอกไม้คือความสดใสในแสงตะวัน
คือดอกไม้อันดีงาม คงอยู่ด้วยความสดใส
คือดอกไม้ของน้ำใจ งดงามเพียงใดให้แก่กัน
User avatar
ริวเซย์
Site Admin
 
Posts: 3386
Joined: Fri Oct 17, 2008 12:34 pm

Re: แถลงการณ์จากWMครับ

Postby ริวเซย์ » Tue Feb 02, 2010 10:03 am

แถลงการณ์ฉบับที่ ๓


สมาชิกสามารถวิพากษ์วิจารณ์ ติติง ซักถามข้อข้องใจในการทำงานของ Webmaster และ MOD ได้ที่กระทู้นี้ครับ
รวมทั้งเรื่องร้องเรียนต่างๆด้วย

viewtopic.php?f=2&t=17404&start=0
หากดอกไม้แย้มบานในใจแห่งผู้คนที่ทุกข์ทน
ความสว่างส่องทางสับสนด้วยความรักที่มอบแก่กัน
ให้ดอกไม้นั้นแทนความงามแห่งน้ำใจ ยิ่งใหญ่
เมฆหมอกก็คงสลาย ด้วยดอกไม้คือความสดใสในแสงตะวัน
คือดอกไม้อันดีงาม คงอยู่ด้วยความสดใส
คือดอกไม้ของน้ำใจ งดงามเพียงใดให้แก่กัน
User avatar
ริวเซย์
Site Admin
 
Posts: 3386
Joined: Fri Oct 17, 2008 12:34 pm

Re: แถลงการณ์จากWMครับ

Postby ริวเซย์ » Tue Feb 02, 2010 8:57 pm

แถลงการณ์ฉบับที่ ๔

-ห้องพักจะปิดตัวลงในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ก่อนเวลา๑๒.๐๐น. เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่เล็งเห็นว่าไม่ควรมี
ห้องที่ให้พาดพิงสมาชิกอีกต่อไป กระทู้ทั้งหมดในห้องพักจะถูกลบครับ สมาชิกท่านใดที่ต้องการเก็บข้อมูล สะสาง
ปัญหาขอให้กระทำก่อนวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ จึงเรียนมาเพื่อให้สมาชิกทุกท่านทราบครับ

-ห้องเลือกตั้งจะปิดตัวลงภายในวัน ๑๕ กุมภาพันธ์ในช่วงเวลาเดียวกันกับห้องพัก จะเหลือแต่เพียงกระทู้เลือกตั้ง
และกระทู้หาเสียงที่จะยังเก็บเอาไว้เป็นข้อมูลอ้างอิง แต่จะไม่สามารถต่อเติมความเห็น(กระทู้ถูกล็อค) ทุกท่านยัง
สามารถใช้กระทู้อ้างอิงการเลือกตั้งได้ต่อไปครับ
หากดอกไม้แย้มบานในใจแห่งผู้คนที่ทุกข์ทน
ความสว่างส่องทางสับสนด้วยความรักที่มอบแก่กัน
ให้ดอกไม้นั้นแทนความงามแห่งน้ำใจ ยิ่งใหญ่
เมฆหมอกก็คงสลาย ด้วยดอกไม้คือความสดใสในแสงตะวัน
คือดอกไม้อันดีงาม คงอยู่ด้วยความสดใส
คือดอกไม้ของน้ำใจ งดงามเพียงใดให้แก่กัน
User avatar
ริวเซย์
Site Admin
 
Posts: 3386
Joined: Fri Oct 17, 2008 12:34 pm

Re: แถลงการณ์จากWMครับ

Postby ริวเซย์ » Wed Feb 03, 2010 9:23 am

แถลงการณ์ฉบับที่ ๕

การแต่งตั้ง MOD ประจำเว็บบอร์ดเสรีไทยได้ดำเนินการไปแล้วสามท่านดังนี้

-คุณloginofu
-คุณVorapop
-คุณBluefoot

สมาชิกที่ยังอยู่ในระหว่างรอการตอบรับเข้าทำหน้าที่คือ คุณDevotion

จึงประกาศมาให้สมาชิกทุกท่านทราบโดยทั่วกัน
หากดอกไม้แย้มบานในใจแห่งผู้คนที่ทุกข์ทน
ความสว่างส่องทางสับสนด้วยความรักที่มอบแก่กัน
ให้ดอกไม้นั้นแทนความงามแห่งน้ำใจ ยิ่งใหญ่
เมฆหมอกก็คงสลาย ด้วยดอกไม้คือความสดใสในแสงตะวัน
คือดอกไม้อันดีงาม คงอยู่ด้วยความสดใส
คือดอกไม้ของน้ำใจ งดงามเพียงใดให้แก่กัน
User avatar
ริวเซย์
Site Admin
 
Posts: 3386
Joined: Fri Oct 17, 2008 12:34 pm

Re: แถลงการณ์จากWMครับ

Postby ริวเซย์ » Thu Feb 04, 2010 11:43 am

แถลงการณ์ฉบับที่ ๕(ฉบับแก้ไขปรับปรุงเนื้อหา)


การแต่งตั้ง MOD ประจำเว็บบอร์ดเสรีไทยได้ดำเนินการไปแล้วสี่ท่านดังนี้


-คุณloginofu
-คุณvorapoap
-คุณBluefoot
-คุณDevotion

จึงประกาศมาให้สมาชิกทุกท่านทราบโดยทั่วกัน
หากดอกไม้แย้มบานในใจแห่งผู้คนที่ทุกข์ทน
ความสว่างส่องทางสับสนด้วยความรักที่มอบแก่กัน
ให้ดอกไม้นั้นแทนความงามแห่งน้ำใจ ยิ่งใหญ่
เมฆหมอกก็คงสลาย ด้วยดอกไม้คือความสดใสในแสงตะวัน
คือดอกไม้อันดีงาม คงอยู่ด้วยความสดใส
คือดอกไม้ของน้ำใจ งดงามเพียงใดให้แก่กัน
User avatar
ริวเซย์
Site Admin
 
Posts: 3386
Joined: Fri Oct 17, 2008 12:34 pm

Re: แถลงการณ์จากWMครับ

Postby ริวเซย์ » Thu Feb 04, 2010 6:09 pm

แถลงการณ์ฉบับที่ ๖(ฉบับปรับปรุงกฎการใช้งาน)

-แก้ไข เปลี่ยนกฎการใช้งานเว็บบอร์ด ที่ผ่านการพิจารณาลงมติของคณะกรรมการเว็บ ออก ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2549

-ยกเลิกแถลงการณ์ฉบับที่ ๑

-ใช้กฎการใช้งานเว็บบอร์ดที่ประกาศขึ้นใหม่ที่ประกาศตามแถลงการณ์ฉบับนี้
กฎการใช้งานเว็บบอร์ด ออก ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2549 เพิ่มเติม ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553


1. ห้ามพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในทางที่ไม่เหมาะสม
2. ห้ามแสดงความเห็นด้วยถ้อยคำหยาบคาย หรือส่อไปในทางที่ไม่สุภาพ
3. ห้ามเสนอข้อความ เนื้อหา หรือรูปภาพที่ส่อไปทางลามก อนาจาร หรือล่อแหลม หมิ่นเหม่ต่อศีลธรรมโดยทั่วไป
4. ห้ามโจมตีหรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อทุกศาสนา
5. ห้ามวิพากษ์วิจารณ์ พาดพิงสมาชิกเว็บบอร์ดคนอื่นๆ ในทางเสียหาย
6.ห้ามประกาศโฆษณาซื้อขายสินค้า หรือโฆษณาใดๆก็ตาม
7.ห้ามตั้งกระทู้หรือแสดงความเห็นที่มีลักษณยั่วยุให้เพื่อนสมาชิกโกรธเคือง หรือสร้างความร้าวฉาน แตกความสามัคคีในหมู่สมาชิก
8.ห้ามตั้งกระทู้ในลักษณะปลุกระดมไม่ว่าในทางใดๆ ให้เกิดความรุนแรงต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน
9. วิธีปฏิบัติสำหรับผู้ดูแล เมื่อมีการทำผิดระเบียบ คือ
9.1 ในกรณีที่เป็นกระทู้ที่มีความผิดตามข้อ1.ให้ลบทั้งกระทู้ ส่วนข้ออื่นๆให้ย้ายกระทู้ไปไว้ในห้องขัง
9.2 ในกรณีที่เป็นความเห็น ให้ลบความเห็น และทุกความเห็นที่อ้างอิงความเห็นที่ผิดกฎนั้น
9.3 แจ้งเตือนผู้ที่กระทำผิดกฎ ผ่านทางข้อความส่วนตัว
10. ผู้ที่ได้รับการเตือนการทำผิดกฎมากกว่า 3 ครั้ง ในครั้งแรกจะถูกแบน 3 วัน และติดทัณฑ์บน 14 วันหลังจากนั้น
11. ในกรณีที่เคยถูกแบนแล้ว และมีการทำผิดกฎมากกว่า 2 ครั้งในช่วงที่ไม่ใช่ทัณฑ์บน ให้ลงโทษด้วยการแบน 7 วัน และทัณฑ์บนอีก 30 วัน
12. หากมีการทำผิดกฎระหว่างทัณฑ์บน จะถูกแบนออกจากระบบทันที
13. admin สามารถแบนสมาชิกที่กระทำผิดกฎอย่างรุนแรงได้ทันทีโดยไม่มีกำหนดเลิกแบนในกรณีดังต่อไปนี้
13.1 ใช้ถ้อยคำจาบจ้วงสถาบัน
13.2 ใช้ถ้อยคำหยาบคายทางเพศ
13.3 โพสต์ภาพลามกอนาจาร
13.4 วิพากษ์วิจารณ์ศาสดา รูปเคารพ หรือความเชื่อทางศาสนาในทางเสื่อมเสีย
13.5 เห็นได้ชัดว่ามีเจตนาเข้ามาสร้างความวุ่นวาย เช่นการ flood กระทู้ หรือพยายามโพสต์สิ่งผิดกฎหมาย
13.6 การกระทำที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของสมาชิกด้วยวิธีการใดๆ
13.7การโพสข้อมูลที่บ่อนทำลายชาติ ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมที่ดีงามอย่างร้ายแรง
13.8กระทู้หรือความเห็นที่โฆษณาซื้อขายสินค้า โฆษณาต่างๆ
13.9กระทู้ที่ปลุกระดมให้สร้างความรุนแรง กระทำผิดต่อกฎหมาย

กฎข้อบังคับสำหรับลายเซ็น

1. ลายเซ็นจะต้องมีความสูงไม่เกิน 96 pixel หากมีข้อความใต้รูปด้วย ให้ใช้การคำนวณตามข้อ 2
2. สำหรับข้อความเฉพาะส่วนที่อยู่ใต้รูป นับเป็น 20 pixel ต่อ 1 บรรทัด
3. ห้ามใช้ font ขนาดเกิน 24px

กฎข้อบังคับ เรื่องรูปประจำตัว

1. รูปประจำตัว ให้มีความสูงไม่เกิน 90px

กฎเฉพาะผู้ดูแลเว็บบอร์ด(WM และ MOD)

1.WM และ MOD สามารถโพสเรื่องการเมืองและเรื่องอื่นๆ ได้ตามปกติ
2. WM และ MOD ห้ามสนทนาในบอร์ดและข้อความส่วนตัวในลักษณะต่อไปนี้
2.1. วิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงให้สมาชิกเกิดความเสียหาย
2.2. ดูถูกดูแคลนความเห็นของสมาชิก
2.3. ยั่วยุให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง
2.4. เปิดเผยความลับใดๆของสมาชิก
2.5. ต่อล้อต่อเถียงกับสมาชิก
3.หากทำ ผิดกฎเรื่องของการวิพากษ์ วิจารณ์ พาดพิงสมาชิก ให้มีโทษ 2 เท่า
4. การกระทำใดๆ ของทีมงานหากเกิดข้อสงสัย ให้อธิบายว่าทำผิดกฎข้อไหน โดยอาจแสดงเหตผลพอสมควรให้สมาชิกเข้าใจ สมาชิกสามารถอุทธรณ์เรื่องมาที่ WM โดย WM จะเป็นผู้ตัดสิน คำตัดสินของ WM ถือเป็นที่สุด
5.WM และ MOD อาจพ้นจากตำแหน่งได้โดย
5.1 ลาออกจากตำแหน่ง
5.2 ไม่ล็อคอินเข้า เว็บไซต์นานเกินกว่า๒อาทิตย์โดยไม่แจ้งแก่ผู้ดูแลท่านอื่น
5.3 ทำผิดกฎ ร้ายแรง เรื่องกฎการใช้งานเว็บบอร์ดข้อ1 ข้อ4 ข้อ10.1-10.7
5.4 ถูกพิจารณาให้ออกเพราะทำผิดกฎเฉพาะผู้ดูแลเว็บบอร์ดซ้ำซ้อน
5.5 พ้นจากวาระ การดำรงตำแหน่ง(ยังไม่มีผลใช้บังคับ จนกว่าจะมีมติในที่ประชุมออกมาชัดเจน)
6.สำหรับWM และ MOD ไม่ให้ทำผิดกฎตามข้อ 2. แม้ในห้องพักหรือห้องเลือกตั้งหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบอร์ด


-กฎฉบับใหม่นี้ให้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่ประกาศในแถลงการณ์เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อสมาชิกทราบและปฏิบัติตามครับ
หากดอกไม้แย้มบานในใจแห่งผู้คนที่ทุกข์ทน
ความสว่างส่องทางสับสนด้วยความรักที่มอบแก่กัน
ให้ดอกไม้นั้นแทนความงามแห่งน้ำใจ ยิ่งใหญ่
เมฆหมอกก็คงสลาย ด้วยดอกไม้คือความสดใสในแสงตะวัน
คือดอกไม้อันดีงาม คงอยู่ด้วยความสดใส
คือดอกไม้ของน้ำใจ งดงามเพียงใดให้แก่กัน
User avatar
ริวเซย์
Site Admin
 
Posts: 3386
Joined: Fri Oct 17, 2008 12:34 pm

Re: แถลงการณ์จากWMครับ

Postby ริวเซย์ » Tue Feb 09, 2010 1:15 pm

แถลงการณ์ฉบับที่ ๗

-ได้จัดให้มีกระทู้ร้องเรียน อุทธรณ์การลบ ล็อค ย้าย กระทู้และความเห็นของสมาชิกที่นี่ครับ viewtopic.php?f=2&t=17613&start=0
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ

๑.เปิดโอกาสให้สมาชิกอุทธรณ์เรื่องต่อ WM กรณีที่ MOD ลบความเห็นของท่าน ซึ่งคำตัดสินของWM จะถือเป็นที่สุด
๒.การทำผิดกฎการใช้งานเว็บบอร์ดข้อ๑ ข้อ๔ ข้อ๑๐.๑,๑๐.๔และ๑๐.๗ ห้ามอุทธรณ์
๓.ให้ร้องเรียนเรื่องที่ MOD กระทำผิดกฎได้ในกระทู้นี้
๔.ให้ร้องเรียนพฤติกรรมของสมาชิกได้ในกระทู้นี้
๕.ไม่อนุญาตให้ตั้งคำถามในกระทู้นี้ ให้ไปตั้งกระทู้ถามที่กระทู้นี้ viewtopic.php?f=2&t=17404
เพราะกระทู้นี้รับเฉพาะเรื่องร้องเรียน และอุทธรณ์การลบ ย้าย ล็อคความเห็นและกระทู้เท่านั้น
๖.กรณีที่ต้องการให้การพิจารณาเรื่องร้องเรียนและอุทธรณ์เป็นแบบลับ ให้ส่ง PM ให้ WM การวินิจฉัยจะส่งคืนให้สมาชิกทางPM
๗.กระทู้นี้ไม่ได้รับการยกเว้นกฎการใช้งานเว็บบอร์ด กรุณาร้องเรียน อุทธรณ์ ด้วยความสุภาพเรียบร้อย
๘.MOD ไม่มีอำนาจวินิจฉัยใดๆทั้งสิ้นในกระทู้นี้ การลบ ย้าย ล็อค ความเห็นทั้งหมดในกระทู้เป็นหน้าที่ของ WM
๙.กรณีกระทู้ ความเห็น ที่คืนจะถูกระบุว่า "ความเห็นนี้ได้รับการวินิจฉัยโดยWM"
๑๐.หากMODยังดื้อดึงลบความเห็น กระทู้ที่ WMส่งคืน ถือว่าฝ่าฝืนละเมิดคำสั่ง ต้องถูกพิจารณาโทษตามความหนักเบาแห่งกรณี
๑๑.การแอบอ้างคำรับรองของ WM ต้องถูกลงโทษคือลบความเห็น แบน ๓ วัน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
หากดอกไม้แย้มบานในใจแห่งผู้คนที่ทุกข์ทน
ความสว่างส่องทางสับสนด้วยความรักที่มอบแก่กัน
ให้ดอกไม้นั้นแทนความงามแห่งน้ำใจ ยิ่งใหญ่
เมฆหมอกก็คงสลาย ด้วยดอกไม้คือความสดใสในแสงตะวัน
คือดอกไม้อันดีงาม คงอยู่ด้วยความสดใส
คือดอกไม้ของน้ำใจ งดงามเพียงใดให้แก่กัน
User avatar
ริวเซย์
Site Admin
 
Posts: 3386
Joined: Fri Oct 17, 2008 12:34 pm

Re: แถลงการณ์จากWMครับ

Postby ริวเซย์ » Tue Feb 09, 2010 7:48 pm

แถลงการณ์ฉบับที่ ๘

-สืบเนื่องจากการทำงานบริหารเว็บบอร์ดที่ยังไม่คล่องตัว
กระผมในฐานะเว็บมาสเตอร์จึงได้สร้าง ID ใหม่ขึ้นโดยเฉพาะ
เพื่อคล่องตัวในการทำงานด้านเทคนิคได้แก่ ID

- Admin_ริวเซย์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
หากดอกไม้แย้มบานในใจแห่งผู้คนที่ทุกข์ทน
ความสว่างส่องทางสับสนด้วยความรักที่มอบแก่กัน
ให้ดอกไม้นั้นแทนความงามแห่งน้ำใจ ยิ่งใหญ่
เมฆหมอกก็คงสลาย ด้วยดอกไม้คือความสดใสในแสงตะวัน
คือดอกไม้อันดีงาม คงอยู่ด้วยความสดใส
คือดอกไม้ของน้ำใจ งดงามเพียงใดให้แก่กัน
User avatar
ริวเซย์
Site Admin
 
Posts: 3386
Joined: Fri Oct 17, 2008 12:34 pm

Re: แถลงการณ์จากWMครับ

Postby ริวเซย์ » Wed Feb 10, 2010 3:59 pm

แถลงการณ์ฉบับที่ ๙

สืบเนื่องจากการเลือกตั้ง MOD ที่ผ่านมายังมีMODว่างอยู่อีก ๑ ตำแหน่ง
จึงได้เลื่อนลำดับให้สมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งอันดับ ๖ ขึ้นมาเป็น MOD
ซึ่งจากการพูดคุยได้ยอมรับและตกลงเข้ามาทำหน้าที่ คือสมาชิก

-คุณคนกวาดขยะ


จึงเรียนมาเพื่อให้สมาชิกทุกท่านทราบ
หากดอกไม้แย้มบานในใจแห่งผู้คนที่ทุกข์ทน
ความสว่างส่องทางสับสนด้วยความรักที่มอบแก่กัน
ให้ดอกไม้นั้นแทนความงามแห่งน้ำใจ ยิ่งใหญ่
เมฆหมอกก็คงสลาย ด้วยดอกไม้คือความสดใสในแสงตะวัน
คือดอกไม้อันดีงาม คงอยู่ด้วยความสดใส
คือดอกไม้ของน้ำใจ งดงามเพียงใดให้แก่กัน
User avatar
ริวเซย์
Site Admin
 
Posts: 3386
Joined: Fri Oct 17, 2008 12:34 pm

Re: แถลงการณ์จากWMครับ

Postby ริวเซย์ » Mon Feb 15, 2010 11:33 am

แถลงการณ์ฉบับที่ ๑๐

-สืบเนื่องจากกระทู้เลือกตั้งลบห้องพัก สมาชิกที่ลงคะแนนเสียงโหวตมีมติส่วนใหญ่ว่าจะให้ห้องพักดำรงอยู่ต่อไปนั้น
ทางทีมงานเสรีไทยเว็บบอร์ดได้รับทราบความต้องการของท่านและได้ลงมติรับรองความต้องการของสมาชิกเพื่อให้
สมาชิกสามารถใช้ห้องพักได้ต่อไป โดยมีเงื่อนไขดังนี้คือ

๑.รับรองให้ห้องพักสามารถใช้งานได้ต่อไปจนกว่าจะมีมติจากสมาชิกเป็นอื่นอีกครั้ง
๒.หลังจากวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ห้องพักจะบังคับใช้กฎเช่นเดียวกับห้องสภากาแฟและห้องอื่นๆ
ไม่ได้รับการยกเว้นกฎเรื่องการกฎการใช้งานเว็บบอร์ดข้อใดๆอีก
๓.การอ้างอิงกระทู้เสียดสีด่าทอสมาชิก ใช้กฎเหมือนการเสียดสีพาดพิงสมาชิกในทางเสียหาย
๔.ห้องพักต้องมีการปรับปรุง จึงต้องขอล็อคห้องพักเอาไว้ชั่วคราว หากมีกำหนดเปิดเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
การปิดห้องพักชั่วคราว จะดำเนินการในคืนนี้ก่อน ๒๔.๐๐น.
๕.ให้ห้องพักเป็นห้องเก็บกระทู้ขยะจากห้องการเมือง

-ให้ปิดล็อคห้องเลือกตั้งเอาไว้เพื่อสมาชิกสามารถอ้างอิงผลการเลือกตั้งและนโยบายการหาเสียงของผู้สมัครได้
-ห้องเลือกตั้งไม่สามารถโพสข้อความ แสดงความเห็น ตั้งกระทู้ใดๆได้อีกต่อไปข้าพเจ้าจึงเรียนมาให้สมาชิกทราบอย่างเป็นทางการด้วยแถลงการณ์ฉบับนี้
หากดอกไม้แย้มบานในใจแห่งผู้คนที่ทุกข์ทน
ความสว่างส่องทางสับสนด้วยความรักที่มอบแก่กัน
ให้ดอกไม้นั้นแทนความงามแห่งน้ำใจ ยิ่งใหญ่
เมฆหมอกก็คงสลาย ด้วยดอกไม้คือความสดใสในแสงตะวัน
คือดอกไม้อันดีงาม คงอยู่ด้วยความสดใส
คือดอกไม้ของน้ำใจ งดงามเพียงใดให้แก่กัน
User avatar
ริวเซย์
Site Admin
 
Posts: 3386
Joined: Fri Oct 17, 2008 12:34 pm

Re: แถลงการณ์จากWMครับ

Postby ริวเซย์ » Tue Feb 16, 2010 9:49 pm

แถลงการณ์ฉบับที่ ๑๑

สืบเนื่องจากการล็อคห้องพักเพื่อปรับปรุงในแถลงการณ์ฉบับที่ ๑๐ นั้น ผมได้แก้ไขปรับปรุงดังนี้คือ

-ข้อความในห้องพักเดิมทั้งหมดจะถูกล็อคเอาไว้ในกระทู้ขยะ ซึ่งเห็นว่าไม่ควรนำข้อมูลใดๆมาอ้างอิงอีก
-ห้องพักมีกฎกติกาเดียวกับห้องอื่นๆในเสรีไทยเว็บบอร์ด โปรดศึกษาทำความเข้าใจกฎ กติกาใหม่ก่อน
โพสข้อความและกระทู้

-เพิ่มห้องเก็บกระทู้ขยะ ให้ MOD ย้ายกระทู้ที่มีลักษณะดังนี้คือ
๑.กระทู้หาสาระมิได้
๒.กระทู้โฆษณาต่างๆ
๓.กระทู้ที่ผิดกฎถึงขนาดว่าไม่ควรให้สมาชิกสนทนาอีกต่อไป

-เพิ่มห้องพัก ให้ MOD ย้ายกระทู้ที่มีลักษณะดังนี้คือ
๑.กระทู้ที่ไม่เกี่ยวกับการเมืองแต่ไม่ผิดกฎการใช้งานเว็บบอร์ด

-ห้องพักได้เปิดให้สมาชิกทุกท่านสามารถใช้งาน ณ วันที่๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เป็นต้นไป


จึงเรียนมาให้สมาชิกเสรีไทยทราบโดยทั่วกัน
หากดอกไม้แย้มบานในใจแห่งผู้คนที่ทุกข์ทน
ความสว่างส่องทางสับสนด้วยความรักที่มอบแก่กัน
ให้ดอกไม้นั้นแทนความงามแห่งน้ำใจ ยิ่งใหญ่
เมฆหมอกก็คงสลาย ด้วยดอกไม้คือความสดใสในแสงตะวัน
คือดอกไม้อันดีงาม คงอยู่ด้วยความสดใส
คือดอกไม้ของน้ำใจ งดงามเพียงใดให้แก่กัน
User avatar
ริวเซย์
Site Admin
 
Posts: 3386
Joined: Fri Oct 17, 2008 12:34 pm

Re: แถลงการณ์จากWMครับ

Postby ริวเซย์ » Wed Feb 17, 2010 7:06 pm

แถลงการณ์ฉบับที่ ๑๒

-เนื่องจากกระผมในนาม WM มีความจำเป็นที่จะต้องหยุดลาพักร้อนประมาณ ๒๐ วัน
โดยจะเริ่มจากวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๓ จึงเรียนมายังสมาชิก
ทุกท่านทราบ โดยระหว่างนี้

-ให้ MOD สองท่านรักษาการแทน WM ชั่วคราว คือ คุณ loginofu และคุณ คนกวาดขยะ
ให้มีอำนาจพิจารณาเรื่องร้องเรียนทั้งหมดในบอร์ดนี้แทน WM

-ให้ MOD รักษาการณ์แทนมีอำนาจสั่งแบน มีอำนาจหน้าที่ของ WM ตามความเหมาะสม
ของผู้รักษาการ

-ให้ MOD ทุกท่านทำหน้าที่ไปตามปกติ

-กรณีที่ต้องใช้อำนาจเกินกว่าเครื่องมือที่มี ให้ติดต่อฝ่ายเทคนิคดำเนินการ

-การปรับปรุงเว็บบอร์ดเช่นสร้างห้องใหม่ ล้างห้อง ลบห้อง เช็คไอพี อีเมล ของสมาชิก
มิอนุญาตให้ดำเนินการระหว่างนี้


จึงเรียนมายังสมาชิกทุกท่านเพื่อทราบ
หากดอกไม้แย้มบานในใจแห่งผู้คนที่ทุกข์ทน
ความสว่างส่องทางสับสนด้วยความรักที่มอบแก่กัน
ให้ดอกไม้นั้นแทนความงามแห่งน้ำใจ ยิ่งใหญ่
เมฆหมอกก็คงสลาย ด้วยดอกไม้คือความสดใสในแสงตะวัน
คือดอกไม้อันดีงาม คงอยู่ด้วยความสดใส
คือดอกไม้ของน้ำใจ งดงามเพียงใดให้แก่กัน
User avatar
ริวเซย์
Site Admin
 
Posts: 3386
Joined: Fri Oct 17, 2008 12:34 pm

Re: แถลงการณ์จากWMครับ

Postby ริวเซย์ » Wed Mar 17, 2010 12:54 am

แถลงการณ์ฉบับที่ ๑๓

สืบเนื่องจากWMได้ตรวจพบกระทู้ที่มีลักษณะความผิดหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ อาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
และทีมงานเสรีไทยเว็บบอร์ดยังดูแลไม่ทั่วถึงนั้น ผมจึงอนุญาตให้ฝ่ายเทคนิคลบข้อความที่มีลักษณะหมิ่นสถาบันเบื้องสูง
ได้ทันทีโดยถือว่าได้รับอนุญาตจาก WM แล้ว ตามแถลงการณ์ฉบับนี้ เพื่อป้องกันผู้ประสงค์ร้ายต่อเว็บบอร์ดเสรีไทย

จึงประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน
หากดอกไม้แย้มบานในใจแห่งผู้คนที่ทุกข์ทน
ความสว่างส่องทางสับสนด้วยความรักที่มอบแก่กัน
ให้ดอกไม้นั้นแทนความงามแห่งน้ำใจ ยิ่งใหญ่
เมฆหมอกก็คงสลาย ด้วยดอกไม้คือความสดใสในแสงตะวัน
คือดอกไม้อันดีงาม คงอยู่ด้วยความสดใส
คือดอกไม้ของน้ำใจ งดงามเพียงใดให้แก่กัน
User avatar
ริวเซย์
Site Admin
 
Posts: 3386
Joined: Fri Oct 17, 2008 12:34 pm

Re: แถลงการณ์จากWMครับ

Postby ริวเซย์ » Tue Mar 23, 2010 10:27 am

แถลงการณ์ฉบับที่ ๑๔

มีการแก้ไขและเพิ่มกฎในกระทู้ร้องเรียน อุทธรณ์การถูกลบความเห็นและกระทู้กับ WM ในข้อ๘,๑๒และ๑๓ ดังนี้คือ

กระทู้นี้จัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ

๑.เปิดโอกาสให้สมาชิกอุทธรณ์เรื่องต่อ WM กรณีที่ MOD ลบความเห็นของท่าน ซึ่งคำตัดสินของWM จะถือเป็นที่สุด
๒.การทำผิดกฎการใช้งานเว็บบอร์ดข้อ๑ ข้อ๔ ข้อ๑๐.๑,๑๐.๔และ๑๐.๗ ห้ามอุทธรณ์
๓.ให้ร้องเรียนเรื่องที่ MOD กระทำผิดกฎได้ในกระทู้นี้
๔.ให้ร้องเรียนพฤติกรรมของสมาชิกได้ในกระทู้นี้
๕.ไม่อนุญาตให้ตั้งคำถามในกระทู้นี้ ให้ไปตั้งกระทู้ถามที่กระทู้นี้ viewtopic.php?f=2&t=17404
เพราะกระทู้นี้รับเฉพาะเรื่องร้องเรียน และอุทธรณ์การลบ ย้าย ล็อคความเห็นและกระทู้เท่านั้น
๖.กรณีที่ต้องการให้การพิจารณาเรื่องร้องเรียนและอุทธรณ์เป็นแบบลับ ให้ส่ง PM ให้ WM การวินิจฉัยจะส่งคืนให้สมาชิกทางPM
๗.กระทู้นี้ไม่ได้รับการยกเว้นกฎการใช้งานเว็บบอร์ด กรุณาร้องเรียน อุทธรณ์ ด้วยความสุภาพเรียบร้อย
๘.MOD ไม่มีอำนาจวินิจฉัยใดๆทั้งสิ้นในกระทู้นี้ การลบ ย้าย ล็อค ความเห็นทั้งหมดในกระทู้เป็นหน้าที่ของ WM เว้นแต่ความเห็นที่
โจมตี ทีมงามผู้ดูแลอย่างหยาบคาย หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ในทางเสียหาย ทีมงาน MOD ลบได้โดย Warn ความเห็น
เหล่านั้นเอาไว้
๙.กรณีกระทู้ ความเห็น ที่คืนจะถูกระบุว่า "ความเห็นนี้ได้รับการวินิจฉัยโดยWM"
๑๐.หากMODยังดื้อดึงลบความเห็น กระทู้ที่ WMส่งคืน ถือว่าฝ่าฝืนละเมิดคำสั่ง ต้องถูกพิจารณาโทษตามความหนักเบาแห่งกรณี
๑๑.การแอบอ้างคำรับรองของ WM ต้องถูกลงโทษคือลบความเห็น แบน ๓ วัน
๑๒.การร้องเรียนใดๆก็ตาม โปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่ใช้ข้อความที่มีลักษณะเสียดสี โจมตี ข้อความที่ชวนทะเลาะเบาะแว้ง
๑๓.อนุญาตให้เจ้าทุกข์ ผู้ถูกลบความเห็นโดยตรงเท่านั้นเป็นผู้ร้องเรียนหรืออุทธรณ์

จึงเรียนมาเพื่อให้สมาชิกทุกท่านทราบ
หากดอกไม้แย้มบานในใจแห่งผู้คนที่ทุกข์ทน
ความสว่างส่องทางสับสนด้วยความรักที่มอบแก่กัน
ให้ดอกไม้นั้นแทนความงามแห่งน้ำใจ ยิ่งใหญ่
เมฆหมอกก็คงสลาย ด้วยดอกไม้คือความสดใสในแสงตะวัน
คือดอกไม้อันดีงาม คงอยู่ด้วยความสดใส
คือดอกไม้ของน้ำใจ งดงามเพียงใดให้แก่กัน
User avatar
ริวเซย์
Site Admin
 
Posts: 3386
Joined: Fri Oct 17, 2008 12:34 pm

Re: แถลงการณ์จากWMครับ

Postby ริวเซย์ » Mon Apr 05, 2010 11:00 am

แถลงการณ์ฉบับที่ ๑๕

เนื่องจากสภาวะการณ์บ้านเมืองและในสังคมบอร์ดเสรีไทยเปลี่ยนไปจึงมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎการใช้งาน
เว็บบอร์ดใหม่โดยเพิ่มกฎการใช้งานเว็บบอร์ดดังนี้คือ


-แก้ไขแถลงการณ์ฉบับที่ ๖

-เพิ่มกฎการใช้งานเว็บบอร์ด ออก ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2549 เพิ่มเติม ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553

6.ห้ามประกาศโฆษณาซื้อขายสินค้า หรือโฆษณาใดๆก็ตาม
7.ห้ามตั้งกระทู้หรือแสดงความเห็นที่มีลักษณยั่วยุให้เพื่อนสมาชิกโกรธเคือง หรือสร้างความร้าวฉาน แตกความสามัคคีในหมู่สมาชิก
8.ห้ามตั้งกระทู้ในลักษณะปลุกระดมไม่ว่าในทางใดๆ ให้เกิดความรุนแรงต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน

13.8กระทู้หรือความเห็นที่โฆษณาซื้อขายสินค้า โฆษณาต่างๆ
13.9กระทู้ที่ปลุกระดมให้สร้างความรุนแรง กระทำผิดต่อกฎหมาย

-ใช้กฎการใช้งานเว็บบอร์ดที่แก้ไขและประกาศขึ้นใหม่ที่ประกาศตามแถลงการณ์ฉบับนี้กฎการใช้งานเว็บบอร์ด ออก ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2549 เพิ่มเติม ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553

1. ห้ามพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในทางที่ไม่เหมาะสม
2. ห้ามแสดงความเห็นด้วยถ้อยคำหยาบคาย หรือส่อไปในทางที่ไม่สุภาพ
3. ห้ามเสนอข้อความ เนื้อหา หรือรูปภาพที่ส่อไปทางลามก อนาจาร หรือล่อแหลม หมิ่นเหม่ต่อศีลธรรมโดยทั่วไป
4. ห้ามโจมตีหรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อทุกศาสนา
5. ห้ามวิพากษ์วิจารณ์ พาดพิงสมาชิกเว็บบอร์ดคนอื่นๆ ในทางเสียหาย
6.ห้ามประกาศโฆษณาซื้อขายสินค้า หรือโฆษณาใดๆก็ตาม
7.ห้ามตั้งกระทู้หรือแสดงความเห็นที่มีลักษณยั่วยุให้เพื่อนสมาชิกโกรธเคือง หรือสร้างความร้าวฉาน แตกความสามัคคีในหมู่สมาชิก
8.ห้ามตั้งกระทู้ในลักษณะปลุกระดมไม่ว่าในทางใดๆ ให้เกิดความรุนแรงต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน
9. วิธีปฏิบัติสำหรับผู้ดูแล เมื่อมีการทำผิดระเบียบ คือ
9.1 ในกรณีที่เป็นกระทู้ที่มีความผิดตามข้อ1.ให้ลบทั้งกระทู้ ส่วนข้ออื่นๆให้ย้ายกระทู้ไปไว้ในห้องขัง
9.2 ในกรณีที่เป็นความเห็น ให้ลบความเห็น และทุกความเห็นที่อ้างอิงความเห็นที่ผิดกฎนั้น
9.3 แจ้งเตือนผู้ที่กระทำผิดกฎ ผ่านทางข้อความส่วนตัว
10. ผู้ที่ได้รับการเตือนการทำผิดกฎมากกว่า 3 ครั้ง ในครั้งแรกจะถูกแบน 3 วัน และติดทัณฑ์บน 14 วันหลังจากนั้น
11. ในกรณีที่เคยถูกแบนแล้ว และมีการทำผิดกฎมากกว่า 2 ครั้งในช่วงที่ไม่ใช่ทัณฑ์บน ให้ลงโทษด้วยการแบน 7 วัน และทัณฑ์บนอีก 30 วัน
12. หากมีการทำผิดกฎระหว่างทัณฑ์บน จะถูกแบนออกจากระบบทันที
13. admin สามารถแบนสมาชิกที่กระทำผิดกฎอย่างรุนแรงได้ทันทีโดยไม่มีกำหนดเลิกแบนในกรณีดังต่อไปนี้
13.1 ใช้ถ้อยคำจาบจ้วงสถาบัน
13.2 ใช้ถ้อยคำหยาบคายทางเพศ
13.3 โพสต์ภาพลามกอนาจาร
13.4 วิพากษ์วิจารณ์ศาสดา รูปเคารพ หรือความเชื่อทางศาสนาในทางเสื่อมเสีย
13.5 เห็นได้ชัดว่ามีเจตนาเข้ามาสร้างความวุ่นวาย เช่นการ flood กระทู้ หรือพยายามโพสต์สิ่งผิดกฎหมาย
13.6 การกระทำที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของสมาชิกด้วยวิธีการใดๆ
13.7การโพสข้อมูลที่บ่อนทำลายชาติ ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมที่ดีงามอย่างร้ายแรง
13.8กระทู้หรือความเห็นที่โฆษณาซื้อขายสินค้า โฆษณาต่างๆ
13.9กระทู้ที่ปลุกระดมให้สร้างความรุนแรง กระทำผิดต่อกฎหมาย

กฎข้อบังคับสำหรับลายเซ็น

1. ลายเซ็นจะต้องมีความสูงไม่เกิน 96 pixel หากมีข้อความใต้รูปด้วย ให้ใช้การคำนวณตามข้อ 2
2. สำหรับข้อความเฉพาะส่วนที่อยู่ใต้รูป นับเป็น 20 pixel ต่อ 1 บรรทัด
3. ห้ามใช้ font ขนาดเกิน 24px

กฎข้อบังคับ เรื่องรูปประจำตัว

1. รูปประจำตัว ให้มีความสูงไม่เกิน 90px

กฎเฉพาะผู้ดูแลเว็บบอร์ด(WM และ MOD)

1.WM และ MOD สามารถโพสเรื่องการเมืองและเรื่องอื่นๆ ได้ตามปกติ
2. WM และ MOD ห้ามสนทนาในบอร์ดและข้อความส่วนตัวในลักษณะต่อไปนี้
2.1. วิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงให้สมาชิกเกิดความเสียหาย
2.2. ดูถูกดูแคลนความเห็นของสมาชิก
2.3. ยั่วยุให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง
2.4. เปิดเผยความลับใดๆของสมาชิก
2.5. ต่อล้อต่อเถียงกับสมาชิก
3.หากทำ ผิดกฎเรื่องของการวิพากษ์ วิจารณ์ พาดพิงสมาชิก ให้มีโทษ 2 เท่า
4. การกระทำใดๆ ของทีมงานหากเกิดข้อสงสัย ให้อธิบายว่าทำผิดกฎข้อไหน โดยอาจแสดงเหตผลพอสมควรให้สมาชิกเข้าใจ สมาชิกสามารถอุทธรณ์เรื่องมาที่ WM โดย WM จะเป็นผู้ตัดสิน คำตัดสินของ WM ถือเป็นที่สุด
5.WM และ MOD อาจพ้นจากตำแหน่งได้โดย
5.1 ลาออกจากตำแหน่ง
5.2 ไม่ล็อคอินเข้า เว็บไซต์นานเกินกว่า๒อาทิตย์โดยไม่แจ้งแก่ผู้ดูแลท่านอื่น
5.3 ทำผิดกฎ ร้ายแรง เรื่องกฎการใช้งานเว็บบอร์ดข้อ1 ข้อ4 ข้อ10.1-10.7
5.4 ถูกพิจารณาให้ออกเพราะทำผิดกฎเฉพาะผู้ดูแลเว็บบอร์ดซ้ำซ้อน
5.5 พ้นจากวาระ การดำรงตำแหน่ง(ยังไม่มีผลใช้บังคับ จนกว่าจะมีมติในที่ประชุมออกมาชัดเจน)
6.สำหรับWM และ MOD ไม่ให้ทำผิดกฎตามข้อ 2. แม้ในห้องพักหรือห้องเลือกตั้งหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบอร์ด


-กฎฉบับใหม่นี้ให้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่ประกาศในแถลงการณ์เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อสมาชิกทราบและปฏิบัติตามครับ
หากดอกไม้แย้มบานในใจแห่งผู้คนที่ทุกข์ทน
ความสว่างส่องทางสับสนด้วยความรักที่มอบแก่กัน
ให้ดอกไม้นั้นแทนความงามแห่งน้ำใจ ยิ่งใหญ่
เมฆหมอกก็คงสลาย ด้วยดอกไม้คือความสดใสในแสงตะวัน
คือดอกไม้อันดีงาม คงอยู่ด้วยความสดใส
คือดอกไม้ของน้ำใจ งดงามเพียงใดให้แก่กัน
User avatar
ริวเซย์
Site Admin
 
Posts: 3386
Joined: Fri Oct 17, 2008 12:34 pm

Re: แถลงการณ์จากWMครับ

Postby ริวเซย์ » Mon Apr 05, 2010 11:18 am

แถลงการณ์ฉบับที่ ๑๖

ให้ MOD Bluefoot พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ MOD กฎเฉพาะผู้ดูแลเว็บบอร์ด(WM และ MOD)ข้อ ๕.๒
แต่ยังมีตำแหน่งเป็นสมาชิกภาพทั่วไปตามปกติ

ให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ประกาศแถลงการณ์ฉบับนี้
หากดอกไม้แย้มบานในใจแห่งผู้คนที่ทุกข์ทน
ความสว่างส่องทางสับสนด้วยความรักที่มอบแก่กัน
ให้ดอกไม้นั้นแทนความงามแห่งน้ำใจ ยิ่งใหญ่
เมฆหมอกก็คงสลาย ด้วยดอกไม้คือความสดใสในแสงตะวัน
คือดอกไม้อันดีงาม คงอยู่ด้วยความสดใส
คือดอกไม้ของน้ำใจ งดงามเพียงใดให้แก่กัน
User avatar
ริวเซย์
Site Admin
 
Posts: 3386
Joined: Fri Oct 17, 2008 12:34 pm

Re: แถลงการณ์จากWMครับ

Postby Admin_ริวเซย์ » Wed Apr 07, 2010 10:38 pm

แถลงการณ์ฉบับที่ ๑๗

สืบเนื่องจากตำแหน่ง MOD ประจำเสรีไทยเว็บบอร์ดได้ว่างลง ๑ ตำแหน่งตามแถลงการณ์ฉับที่ ๑๖ นั้น
เว็บมาสเตอร์จึงได้สรรหาสมาชิกเข้าดำรงตำแหน่ง MOD เพื่อช่วยตรวจตราการกระทำผิดกฎเว็บบอร์ด
คือ สมาชิก มารุจัง

การเริ่มต้นปฏิบัติหน้าที่ ให้เริ่มนับแต่วันที่ประกาศแถลงการณ์เป็นต้นไป

ในการนี้ ได้ประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน ด้วย แถลงการณ์ฉบับนี้
User avatar
Admin_ริวเซย์
 
Posts: 40
Joined: Thu Feb 04, 2010 3:43 pm

Re: แถลงการณ์จากWMครับ

Postby ริวเซย์ » Sun Apr 11, 2010 9:35 pm

แถลงการณ์ฉบับที่ ๑๘

สืบเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองไม่ปกติส่งผลให้การใช้งานเว็บบอร์ดถูกกระทบ
จากสมาชิกจำนวนหนึ่งที่พยายามเข้ามาป่วน ก่อกวน รบกวน ซึ่งกระทบกระเทือนการ
ใช้งานตามปกติของเว็บบอร์ดเสรีไทย ทีมงานจึงออกมาตรการในระหว่างนี้โดยไม่
กำหนดระยะเวลา จนกว่าสถานการณ์บอร์ดจะเข้าสู่ภาวะปกติคือ

๑.ทีมงานสามารถลบความเห็นและกระทู้ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งเว็บมาสเตอร์ กรณี
ที่เว็บบอร์ดรองรับความจุไม่ไหว ขอความกรุณาสมาชิกอย่าตั้งกระทู้โดยพร่ำเพรื่อ
ครับ เพื่อการแบ่งปันข่าวสารเป็นไปได้ปกติที่สุด

๒.ปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ชั่วคราว ซึ่งสร้างความเหนื่อยยากให้กับทีมงานอย่างมาก
ในการลบกระทู้ ล็อค ย้าย แบน ฯลฯ ซึ่งมีไม่จบสิ้น จึงตัดสินใจปิดระบบรับสมัคร
สมาชิกชั่วคราว

๓.มาตรการทั้งสองข้อแรก ดำเนินไปโดยยังไม่มีกำหนดระยะเวลา หากสถานการณ์
ดีขึ้นแล้ว จะยกเลิกทันที

๔.กรณีที่ใช้มาตรการทั้งสามข้อแล้วไม่ดีขึ้น จะดำเนินการปิดกั้นบุคคลทั่วไปไม่ให้
เข้าบอร์ดชั่วคราว แต่ไม่ปิดกั้นสมาชิกที่มีล็อคอิน

จึงขอประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่วกันโดยมีผลบังคับใช้นับจากวันประกาศเป็น
ต้นไป
หากดอกไม้แย้มบานในใจแห่งผู้คนที่ทุกข์ทน
ความสว่างส่องทางสับสนด้วยความรักที่มอบแก่กัน
ให้ดอกไม้นั้นแทนความงามแห่งน้ำใจ ยิ่งใหญ่
เมฆหมอกก็คงสลาย ด้วยดอกไม้คือความสดใสในแสงตะวัน
คือดอกไม้อันดีงาม คงอยู่ด้วยความสดใส
คือดอกไม้ของน้ำใจ งดงามเพียงใดให้แก่กัน
User avatar
ริวเซย์
Site Admin
 
Posts: 3386
Joined: Fri Oct 17, 2008 12:34 pm

Re: แถลงการณ์จากWMครับ

Postby ริวเซย์ » Mon Apr 19, 2010 4:59 pm

แถลงการณ์ฉบับที่ ๑๙

เนื่องจากสภาวการณ์ของเว็บบอร์ดดีขึ้นแล้ว เว็บมาสเตอร์ได้มีมาตรการดังนี้คือ

-เปิดระบบรับสมัครเหมือนเดิมไม่มีกำหนด

-หากสถานการณ์เว็บบอร์ดมีปัญหา Sever ล่ม สามารถนำแถลงการณ์ข้อ ๑๘ มาใช้ได้เสมอโดยไม่ต้องแจ้ง
ให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

-ระหว่างสถานการณ์ปกติ ให้ MOD ทำหน้าที่ไปตามกฎการใช้งานปกติ

จึงเรียนมาเพื่อให้สมาชิกเสรีไทยทราบโดยทั่วกัน
หากดอกไม้แย้มบานในใจแห่งผู้คนที่ทุกข์ทน
ความสว่างส่องทางสับสนด้วยความรักที่มอบแก่กัน
ให้ดอกไม้นั้นแทนความงามแห่งน้ำใจ ยิ่งใหญ่
เมฆหมอกก็คงสลาย ด้วยดอกไม้คือความสดใสในแสงตะวัน
คือดอกไม้อันดีงาม คงอยู่ด้วยความสดใส
คือดอกไม้ของน้ำใจ งดงามเพียงใดให้แก่กัน
User avatar
ริวเซย์
Site Admin
 
Posts: 3386
Joined: Fri Oct 17, 2008 12:34 pm

Re: แถลงการณ์จากWMครับ

Postby Admin_ริวเซย์ » Wed Apr 28, 2010 1:35 pm

แถลงการณ์ฉบับที่ ๒๐

-WM ได้จัดตั้งห้องสมุดขึ้นเพื่อรวบรวมกระทู้คุณภาพไว้เป็นคลังปัญญาของชาวเสรีไทย เพื่อง่ายต่อการค้นคว้า
ข้อมูล จึงได้รวบรวมไว้ให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล

-MOD มารุจัง คือผู้พิจารณากระทู้ที่เสนอเข้าห้องสมุด

-กฎการใช้งานห้องสมุด มีดังนี้คือ๑.ห้ามตั้งกระทู้ใหม่ในห้องสมุด หากจะตั้งกระทู้ต้องขออนุญาตจาก MOD มารุจัง ผู้ดูแลห้องสมุดเท่านั้น
๒.หากฝ่าฝืนข้อที่ ๑ จะถูกลบกระทู้ทั้งกระทู้ หากทำผิดซ้ำถูกแบน ๓ วัน ๗ วัน ๑๕ วัน และถาวร
๓.หากต้องการเสนอกระทู้ที่สมาชิกคาดว่าสมควรเก็บไว้ในห้องสมุด ให้เสนอไว้ในกระทู้ที่จัดเตรียมไว้ให้
โดย ผู้ดูแลห้องสมุดจะเป็นผู้พิจารณา การเสนอกระทู้เดิมสามารถทำได้ไม่เกินสองครั้ง หากมากกว่าสอง
ครั้ง ผู้ดูแลห้องสมุดจะไม่พิจารณาก็ได้
๔.กรณีผู้ดูแลห้องสมุดไม่อยู่ ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ เป็นหน้าที่ของ WM เข้ามาจัดแจง
๕.กระทู้เก่าในห้องสมุด สามารถแสดงความเห็นเพิ่มเติมได้ แต่ห้ามฝ่าฝืนกฎการใช้งานเว็บบอร์ด
๖.ห้องสมุด ให้ใช้กฎการใช้งานเว็บบอร์ดตามปกติจึงเรียนมายังสมาชิกเสรีไทยทุกท่านได้ทราบความคืบหน้าร่วมกัน
User avatar
Admin_ริวเซย์
 
Posts: 40
Joined: Thu Feb 04, 2010 3:43 pm

Re: แถลงการณ์จากWMครับ

Postby ริวเซย์ » Wed Apr 28, 2010 9:15 pm

แถลงการณ์ฉบับที่ ๒๑


ด้วยปรากฎว่า มีสมาชิกเสรีไทยและบุคคลทั่วไปเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ด้วยภาวะการณ์ดังกล่าว
WM เห็นสมควรให้เพิ่ม MOD ขึ้นอีก ๑ ตำแหน่ง โดยผู้เข้ารับตำแหน่งดังกล่าวคือสมาชิก

1ktip

การปฏิบัติหน้าที่ ให้เริ่มนับแต่ประกาศด้วยแถลงการณ์นี้
หากดอกไม้แย้มบานในใจแห่งผู้คนที่ทุกข์ทน
ความสว่างส่องทางสับสนด้วยความรักที่มอบแก่กัน
ให้ดอกไม้นั้นแทนความงามแห่งน้ำใจ ยิ่งใหญ่
เมฆหมอกก็คงสลาย ด้วยดอกไม้คือความสดใสในแสงตะวัน
คือดอกไม้อันดีงาม คงอยู่ด้วยความสดใส
คือดอกไม้ของน้ำใจ งดงามเพียงใดให้แก่กัน
User avatar
ริวเซย์
Site Admin
 
Posts: 3386
Joined: Fri Oct 17, 2008 12:34 pm

Re: แถลงการณ์จากWMครับ

Postby Admin_ริวเซย์ » Sat May 01, 2010 11:55 am

แถลงการณ์ฉบับที่ ๒๒

ด้วยปรากฎว่าMOD Devotion ไม่ใส่ใจจะปฏิบัติหน้าที่ กล่าวคือจะเข้ามาที่เสรีไทยเว็บบอร์ด
ทุก ๑๓ วัน ดูแล้วเป็นการเลี่ยงการทำหน้าที่ ทั้งขณะนี้ประเทศชาติมีสถานการณ์ไม่ปกติใน
ทางการเมือง เสรีไทยเว็บบอร์ดจำต้องค้นหาสมาชิกที่เสียสละเข้ารับหน้าที่ในช่วงเวลาที่การ
เมืองร้อนแรงเช่นนี้ ผมจึงใช้สิทธิในฐานะ WM ที่จะปลด MOD Devotion ออกจากการทำ
ที่นับแต่วันที่ประกาศแถลงการณ์ฉบับนี้เป็นต้นไป และจะหาสมาชิกที่มีความเหมาะสมมาปฏิบัติ
หน้าที่แทนต่อไป

จึงเรียนมายังทีมงานและสมาชิกทุกท่านให้ทราบ
User avatar
Admin_ริวเซย์
 
Posts: 40
Joined: Thu Feb 04, 2010 3:43 pm

Re: แถลงการณ์จากWMครับ

Postby ริวเซย์ » Mon May 31, 2010 5:28 pm

แถลงการณ์ฉบับที่ ๒๓

หากปรากฎว่า Webmaster ยังไม่ดำเนินการแบนสมาชิกที่แจ้งรายชื่อไว้ในกระทู้แจ้งแบน
หรือส่งข้อความแจ้งแบนกับ Webmaster แล้วยังไม่ได้รับการดำเนินการ หากเป็นกรณีเร่ง
ด่วน

-กรณีสมาชิก ให้แจ้ง MOD ดำเนินการพิจารณาสั่งแบน โดยMOD จะแจ้งไปให้ฝ่ายเทคนิค
ดำเนินการ

-กรณี MOD ให้แจ้งไปที่ฝ่ายเทคนิคดำเนินการแบนได้โดยตรง

-การพิจารณาว่าจะลงโทษมากน้อยเพียงใด ให้MODพิจารณาตามสมควรแก่เหตุ

-แถลงการณ์ฉบับนี้ใช้เฉพาะกรณีที่ Webmaster ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยประการใดๆ กรณี
ที่Webmasterปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ห้ามดำเนินการตามแถลงการณ์นี้

จึงประกาศมาเพื่อให้ผู้ดูแลและสมาชิกทุกท่านทราบ
หากดอกไม้แย้มบานในใจแห่งผู้คนที่ทุกข์ทน
ความสว่างส่องทางสับสนด้วยความรักที่มอบแก่กัน
ให้ดอกไม้นั้นแทนความงามแห่งน้ำใจ ยิ่งใหญ่
เมฆหมอกก็คงสลาย ด้วยดอกไม้คือความสดใสในแสงตะวัน
คือดอกไม้อันดีงาม คงอยู่ด้วยความสดใส
คือดอกไม้ของน้ำใจ งดงามเพียงใดให้แก่กัน
User avatar
ริวเซย์
Site Admin
 
Posts: 3386
Joined: Fri Oct 17, 2008 12:34 pm

Re: แถลงการณ์จากWMครับ

Postby Admin_ริวเซย์ » Thu Jun 10, 2010 10:57 pm

แถลงการณ์ฉบับที่ ๒๔

สืบเนื่องจาก MOD vorapop ขาดการปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลานานเกินกว่า ๒ สัปดาห์
จึงประกาศให้พ้นสถานะ MOD นับจากวันประกาศนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อให้ผู้ดูแลและสมาชิกทุกท่านทราบ
User avatar
Admin_ริวเซย์
 
Posts: 40
Joined: Thu Feb 04, 2010 3:43 pm

Re: แถลงการณ์จากWMครับ

Postby ริวเซย์ » Sun Jun 13, 2010 4:40 pm

แถลงการณ์ฉบับที่ ๒๕

-ทีมงานเสรีไทยเว็บบอร์ดได้จัดตั้งทีมงานที่ปรึกษาและที่ปรึกษาลับขึ้นโดยมีสมาชิกดังต่อไปนี้

ที่ปรึกษา ปุถุชน
ที่ปรึกษา 55555
ที่ปรึกษาลับ xxxx

-ที่ปรึกษามีอำนาจหน้าที่ให้คำแนะนำ ข้อชี้แนะ คำปรึกษาใดๆต่อคณะทีมงานเสรีไทยเว็บบอร์ด

-มีสิทธิเข้าถึงห้องทำงานของทีมงานเสรีไทยเว็บบอร์ด มีสิทธิแสดงความเห็นได้ในห้องทำงานของ
ทีมงานเสรีไทยเว็บบอร์ด

-ที่ปรึกษาลับมีอำนาจหน้าที่ให้คำแนะนำ ข้อชี้แนะ คำปรึกษาใดๆต่อคณะทีมงานเสรีไทยเว็บบอร์ดทางPM

-ที่ปรึกษาลับมีสิทธิเข้าถึงห้องทำงานของทีมงานเสรีไทยเว็บบอร์ด การเสนอความเห็นจะกระทำทางPMต่อ
ทีมงานเสรีไทยเว็บบอร์ด

-การพิจารณาสถานะของที่ปรึกษาเป็นอำนาจของ WM

-ที่ปรึกษาพ้นสภาพได้ด้วยเหตุดังนี้

๑.ลาออก
๒.ไม่เข้ามาใช้งานเสรีไทยเว็บบอร์ดเป็นเวลา ๑ เดือนต่อเนื่องกัน
๓.ถูกพิจารณาปลดออกโดยอำนาจของ WM

จึงประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน
หากดอกไม้แย้มบานในใจแห่งผู้คนที่ทุกข์ทน
ความสว่างส่องทางสับสนด้วยความรักที่มอบแก่กัน
ให้ดอกไม้นั้นแทนความงามแห่งน้ำใจ ยิ่งใหญ่
เมฆหมอกก็คงสลาย ด้วยดอกไม้คือความสดใสในแสงตะวัน
คือดอกไม้อันดีงาม คงอยู่ด้วยความสดใส
คือดอกไม้ของน้ำใจ งดงามเพียงใดให้แก่กัน
User avatar
ริวเซย์
Site Admin
 
Posts: 3386
Joined: Fri Oct 17, 2008 12:34 pm

Re: แถลงการณ์จากWMครับ

Postby ริวเซย์ » Sun Jun 13, 2010 4:44 pm

แถลงการณ์ฉบับที่ ๒๖

ขณะนี้ได้เพิ่ม Moderator อีกสองท่านเพื่อทดแทนตำแหน่งModerator
ที่ว่างลงสองตำแหน่ง

-MOD คนเล็กของเล่นใหญ่
-MOD แดง ขาว น้ำเงิน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
หากดอกไม้แย้มบานในใจแห่งผู้คนที่ทุกข์ทน
ความสว่างส่องทางสับสนด้วยความรักที่มอบแก่กัน
ให้ดอกไม้นั้นแทนความงามแห่งน้ำใจ ยิ่งใหญ่
เมฆหมอกก็คงสลาย ด้วยดอกไม้คือความสดใสในแสงตะวัน
คือดอกไม้อันดีงาม คงอยู่ด้วยความสดใส
คือดอกไม้ของน้ำใจ งดงามเพียงใดให้แก่กัน
User avatar
ริวเซย์
Site Admin
 
Posts: 3386
Joined: Fri Oct 17, 2008 12:34 pm

Re: แถลงการณ์จากWMครับ

Postby ริวเซย์ » Fri Jul 23, 2010 9:06 am

แถลงการณ์ฉบับที่ ๒๗

ประกาศการพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของ Moderator
โดยมีรายชื่อดังนี้คือ

-คุณ คนเล็กของเล่นใหญ่
-คุณมารุจัง
-คุณloginofu

โดยมีผลอย่างเป็นทางการนัแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง

จึงเรียนมายังสมาชิกเสรีไทยทุกท่านทราบ
หากดอกไม้แย้มบานในใจแห่งผู้คนที่ทุกข์ทน
ความสว่างส่องทางสับสนด้วยความรักที่มอบแก่กัน
ให้ดอกไม้นั้นแทนความงามแห่งน้ำใจ ยิ่งใหญ่
เมฆหมอกก็คงสลาย ด้วยดอกไม้คือความสดใสในแสงตะวัน
คือดอกไม้อันดีงาม คงอยู่ด้วยความสดใส
คือดอกไม้ของน้ำใจ งดงามเพียงใดให้แก่กัน
User avatar
ริวเซย์
Site Admin
 
Posts: 3386
Joined: Fri Oct 17, 2008 12:34 pm

Next

Return to สภากาแฟ