ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย เทิดพระเกียรติในหลวงและราชวงศ์จักรีที่ห้องนี้ครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Postby swc2009 » Tue Mar 09, 2010 1:17 pm

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส
...คนดีทำให้คนอื่นดีได้ หมายความว่าคนดี ทำให้เกิดความดีในสังคม คนอื่นก็ดีไปด้วย. ความเลวนั้นจะทำให้คนดีเป็นคนเลวก็ยาก แต่เป็นไปได้.ถ้าคนดีเข้มแข็งในความดี จะทำให้คนเลวมาทำให้คนดีเป็นคนเลวยาก.สำคัญอยู่ที่ความเข้มแข็งของคนดี...
...A good person can make another person good; it means that goodness will elicit goodness in society; other person will also be good. Evil will make a steadfast good person bad only with great difficulty; however, it is not impossible. If good people hold on tenaciously to their goodness, it will be difficult for evil people to influence them. The important thing is the strong will of the good person...
User avatar
swc2009
 
Posts: 178
Joined: Thu Jan 29, 2009 9:32 am

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Postby Argus » Tue Mar 09, 2010 5:44 pm

ขอพระองค์ทรงพระเจริญครับ

ท่านยังต้องมาตรากตรำ กับ ลูกเลวๆ อยู่อีก
จะหาพ่อที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ได้ที่ไหนกันครับตลอดชั่วชีวิตคน 1 คน
User avatar
Argus
 
Posts: 1668
Joined: Wed Dec 03, 2008 11:30 am

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Postby swc2009 » Wed Mar 10, 2010 9:03 am

ขอเดชะพระบารมีปกเกล้า ปวงข้าเจ้าชาวไทยทุกแหล่งหล้า ขอพระองค์ทรงพระเจริญพระชันษา เป็นมิ่งขวัญปวงประชาชนชาติไทย การอยู่รอดปลอดภัยไทยทั้งชาติ ฝ่าพระบาทมหากษัตริย์นิรัตติศัย ทรงปราณีปกป้องผองภัย ให้ชาติไทยร่มเย็นเป็นสุขกัน
User avatar
swc2009
 
Posts: 178
Joined: Thu Jan 29, 2009 9:32 am

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Postby yimsiam » Fri Apr 23, 2010 10:11 pm

ฑีฆายุโกโหตุ มหาราชา
เอ็งกินเหล้าเมายา มิว่าดอก

แต่อย่าออกนอกทางไปให้เสียผล
เอ็งอย่ากินสินบาทคาดสินบน

เรามันคนชนชั้นปัญญา ตุลาการ
User avatar
yimsiam
 
Posts: 129
Joined: Mon Apr 19, 2010 6:21 pm

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Postby love_samkha » Mon Apr 26, 2010 3:45 pm

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
รักพ่อหลวง กตัญญูพ่อหลวง
พสกนิกรชาวไทย
User avatar
love_samkha
 
Posts: 370
Joined: Thu Apr 22, 2010 1:48 pm

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Postby swc2009 » Thu Apr 29, 2010 9:38 am

องค์ภูมิพลล้นเกล้าเจ้าชีวิต คราวิกฤตย่ำแย่ทรงแก้ไข โครงการพระราชดำริงานวิจัย ผ่อนร้อนให้กลับเย็นเป็นนิจจา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่ง คู่ขวัญมิ่งราชินีศรีสง่า
User avatar
swc2009
 
Posts: 178
Joined: Thu Jan 29, 2009 9:32 am

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Postby swc2009 » Wed Jun 02, 2010 1:18 pm

ธ ทรงเป็นพลังของแผ่นดิน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
User avatar
swc2009
 
Posts: 178
Joined: Thu Jan 29, 2009 9:32 am

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Postby swc2009 » Thu Jun 03, 2010 1:20 pm

พ่อผู้เป็นพลัง
พ่อผู้มีแต่ให้
ขอให้พ่อทรงมีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
User avatar
swc2009
 
Posts: 178
Joined: Thu Jan 29, 2009 9:32 am

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Postby swc2009 » Fri Jun 04, 2010 1:10 pm

“ความสามัคคี เป็นคุณธรรมสําคัญประการหนึ่งซึ่งหมูชนอยูรวมกันจําเป็น

ต้องมีต้องถนอมรักษาและต้องนํามาใชอยูสม่ำเสมอถ้าแต่ละฝ่ายเข้ามาร่วมกันทํางานด้วยความตั้งใจดีด้วยความสามัคคีความรู้ความสามารถและด้วยความคิดที่สร้างสรรคงานก็สําเร็จสมบูรณงดงามตามประสงคทุกอย่าง...”


พระราชดํารัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม


งานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐
User avatar
swc2009
 
Posts: 178
Joined: Thu Jan 29, 2009 9:32 am

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Postby swc2009 » Mon Jun 07, 2010 10:35 am

คนดีทำให้คนอื่นดีได้ หมายความว่าคนดี ทำให้เกิดความดีในสังคม คนอื่นก็ดีไปด้วย. ความเลวนั้นจะทำให้คนดีเป็นคนเลวก็ยาก แต่เป็นไปได้.ถ้าคนดีเข้มแข็งในความดี จะทำให้คนเลวมาทำให้คนดีเป็นคนเลวยาก.สำคัญอยู่ที่ความเข้มแข็งของคนดี...


...A good person can make another person good; it means that goodness will elicit goodness in society; other person will also be good. Evil will make a steadfast good person bad only with great difficulty; however, it is not impossible. If good people hold on tenaciously to their goodness, it will be difficult for evil people to influence them. The important thing is the strong will of the good person...


คัดตัดตอนจากพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙
User avatar
swc2009
 
Posts: 178
Joined: Thu Jan 29, 2009 9:32 am

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Postby onejaiD » Tue Jun 08, 2010 5:20 pm

รักในหลวง ขอให้พระองค์ทรงแข็งแรงค่ะ
User avatar
onejaiD
 
Posts: 6
Joined: Thu Apr 08, 2010 7:41 pm

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Postby swc2009 » Wed Jun 09, 2010 1:41 pm

"กฎหมายบ้านเมืองนั้นโดยหลักการมีไว้สำหรับรักษาความยุติธรรม และความสงบเรียบร้อยในแผ่นดิน ด้วยการจัดสรร อำนวยสิทธิเสรีภาพแก่บุคคลโดยถ้วนหน้าและเสมอหน้า แต่ความจริงที่เป็นอยู่ปรากฏว่า ในบางเรื่องบางกรณีการใช้กฎหมายมักไม่ได้ผลสมบูรณ์ ตรงตามหลักการอันเป็นเจตนารมย์ที่แท้นัก อาจนำไปสู่ความยุ่งยาก และความร้าวฉาน ซึ่งเป็นความเสียหาย และอันตรายผู้มีหน้าที่ด้านกฎหมายจะต้องคิดอ่าน กระทำการให้กฎหมายได้เป็นปัจจัยผดุงความเที่ยงธรรม และสงบสุขอย่างแท้จริง
"กฎหมายเป็นแต่เครื่องมือในการรักษาความยุติธรรมดังกล่าวจึงไม่ควรจะถือว่ามีความสำคัญยิ่งไปกว่าความยุติธรรม หากควรจะต้องถือว่าความยุติธรรมมาก่อนกฎหมาย และอยู่เหนือกฎหมาย การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใดๆ โดยคำนึงถึงแต่ความถูกผิดตามกฎหมายเท่านั้น ดูจะไม่เป็นการเพียงพอ จำต้องคำนึงถึงความยุติธรรม ซึ่งเป็นจุดประสงค์ด้วยเสมอ การใช้กฎหมายจึงจะมีความหมายและผลที่ควรจะได้"


พระบรมราโชวาทพระราชทานประกาศนียบัตร
ของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๔

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
User avatar
swc2009
 
Posts: 178
Joined: Thu Jan 29, 2009 9:32 am

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Postby NUBO » Thu Jul 29, 2010 1:40 pm

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญทรงแข็งแรงและมีความสุข
User avatar
NUBO
 
Posts: 236
Joined: Thu Jul 22, 2010 4:00 pm

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Postby tarato13 » Fri Aug 13, 2010 12:31 pm

เรารักในหลวง
User avatar
tarato13
 
Posts: 368
Joined: Thu Jul 22, 2010 8:47 am

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Postby VEE99999 » Sat Aug 14, 2010 1:54 pm

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
User avatar
VEE99999
 
Posts: 378
Joined: Sat Aug 14, 2010 10:32 am

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Postby babycat » Thu Aug 26, 2010 10:10 pm

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
มีพระพลานามัยแข็งแรง
เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
User avatar
babycat
 
Posts: 266
Joined: Wed Aug 11, 2010 2:01 pm

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Postby รักเมืองไทย55 » Thu Aug 26, 2010 10:24 pm

พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ทำเพื่อประชาชนของพระองค์มาโดยตลอด

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Postby VEE99999 » Fri Aug 27, 2010 3:08 pm

องค์สมเด็จ ภูมิพล มหาราช
ปกครองชาติ ให้ร่มเย็น เป็นสุขี
ทรงเชี่ยวชาญ ด้านกีฬา กานท์กวี
อีกดนตรี เพลงหลายหลาก มากทำนอง

ทศพิธ ราชธรรม นำสยาม
ทุกเขตคราม เลื่องลือ ระบือก้อง
ภูมิใจไทย ที่เกิดใน แผ่นดินทอง
ปวงประชา ทั้งผอง ต่างเปรมปรีดิ์
User avatar
VEE99999
 
Posts: 378
Joined: Sat Aug 14, 2010 10:32 am

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Postby รักเมืองไทย55 » Sun Aug 29, 2010 9:18 pm

ขอเชิญชวนให้ไปร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อในหลวงของเรา
ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Postby tragedy » Fri Oct 01, 2010 6:21 am

ดีใจที่เห็นพระองค์สุขภาพแข็งแรง
ทรงฟังดนตรี ในชุดสูททักซิโด
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ เป็น
ร่มโพธิ์ ร่มไทร ปกครองไพร่ฟ้า
ให้มีความสุข ทำให้บ้านเมืองเจริญ
User avatar
tragedy
 
Posts: 184
Joined: Wed Sep 15, 2010 5:55 am

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Postby NUBO » Fri Oct 01, 2010 11:17 am

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญขอให้คนที่คิดรายต่อท่านจงมีอันเป็นไป
User avatar
NUBO
 
Posts: 236
Joined: Thu Jul 22, 2010 4:00 pm

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Postby tragedy » Sat Oct 02, 2010 2:30 pm

"ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจด้วยความดี"
พระบรมราโชวาท ของในหลวง ข้อคิดของคนทำงานที่
ต้องมีระเบียบ การมีระเบียบ จะทำให้มีเรี่ยวแรง มีความกระตือรือร้น
มักจะทำให้งานเดินไปอย่างสำเร็จ
User avatar
tragedy
 
Posts: 184
Joined: Wed Sep 15, 2010 5:55 am

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Postby VEE99999 » Wed Oct 06, 2010 3:56 pm

คน ๆหนึ่งที่ทำทุกอย่างเพื่อให้เราอยู่ดีกินดี บรรเทาความเดือดร้อน สร้างรอยยิ้มและความสุข
แล้วเราตอบแทนอะไรแก่1พระองค์ท่านบ้างในวันนี้ แค่สร้างความสามัคคีซึ่งกันและกันร่วมแรงร่วมใจกัน
อยู่ร่วมกันด้วยความรัก เราทำกันหรือยัง
User avatar
VEE99999
 
Posts: 378
Joined: Sat Aug 14, 2010 10:32 am

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Postby NUBO » Tue Oct 12, 2010 11:16 am

ขอพระองค์ทรงพระเจริญขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวร
User avatar
NUBO
 
Posts: 236
Joined: Thu Jul 22, 2010 4:00 pm

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Postby ปลาบู่ทะเล » Tue Oct 12, 2010 3:11 pm

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
User avatar
ปลาบู่ทะเล
 
Posts: 208
Joined: Thu Jul 22, 2010 9:11 am

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Postby น้ำตก » Wed Oct 13, 2010 8:55 pm

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
อยากให้คนไทยร่วมสามัคคีเพื่อถวายให้ท่าน
User avatar
น้ำตก
 
Posts: 370
Joined: Wed Sep 08, 2010 9:32 pm

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Postby babycat » Thu Oct 14, 2010 2:00 pm

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อยากให้คนไทยสามัคคีกันเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ของเรา และเพื่อในหลวงของเรา
User avatar
babycat
 
Posts: 266
Joined: Wed Aug 11, 2010 2:01 pm

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Postby รักเมืองไทย55 » Tue Oct 19, 2010 11:08 am

“...ในปัจจุบันนี้เป็นที่ทราบว่า ประเทศชาติอยู่ในภาวะที่ต้องอาศัยความเข็มแข็ง เพื่อที่จะให้อยู่รอด ประเทศไทยจะอยู่ได้ก็ด้วยทุกคน ทุกฝ่ายสามัคคีกัน ความสามัคคีนั้นได้พูดอยู่เสมอว่าต้องมี แต่อาจจะเข้าใจยากว่าทำไมสามัคคีจะทำให้บ้านเมืองอยู่ได้
สามัคคีก็คือ การเห็นแก่บ้านเมืองและช่วยกันทุกวิถีทาง เพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองอยู่ได้
สามัคคีนี้ก็คือ การเห็นแก่บ้านเมือง และช่วยกันทุกวิถีทาง เพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็ง ด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน และไม่ทำลายงานของกันและกัน และทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ต้องส่งเสริมงานของกันและกัน และไม่ทำลายงานของกันและกัน มีเรื่องอะไรให้ได้พูดปรองดองกัน อย่าเรื่องใครเรื่องมัน และงานก็ทำงานอย่างตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม...”
(พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานในพิธีประดับยศนายตำรวจชั้นนายพล ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๑๙)

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Postby VEE99999 » Fri Oct 22, 2010 11:31 am

อันราชาเลี้ยงรักษาซึ่งทวยราษฎร์
ควรที่บุตรสุดที่รักจักจุนเจือ
ประดุจเป็นปิตุราชอยู่ทุกเมื่อ
พระคุณนั้นให้อะเคื้อด้วยภักดี
User avatar
VEE99999
 
Posts: 378
Joined: Sat Aug 14, 2010 10:32 am

Re: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Postby PI kenobi » Mon Oct 25, 2010 10:56 pm

ท่านคือร่มไม้ใหญ่ของชาวไทยอย่างแท้จริง
ผมรักในหลวงครับ
ทรงพระเจริญครับ
ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้ง
หมด การปกครองบ้านเมืองจึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็น
คนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีปกครองบ้านเมืองและคุมคนไม่ดี
ไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้
User avatar
PI kenobi
 
Posts: 52
Joined: Mon Oct 25, 2010 10:46 pm

Next

Return to ห้องเฉลิมพระเกียรติcron