เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการแต่งบทกลอน

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby fluky » Wed Mar 03, 2010 3:34 pm

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงสถิตเป็นพระมิ่งขวัญ แห่งปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบชั่วนิจนิรันดร์ เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะฯ
User avatar
fluky
 
Posts: 55
Joined: Fri Oct 02, 2009 11:55 am

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby tragedy » Sat Oct 02, 2010 1:14 pm

:P สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุจริตต่อหน้าที่
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการ
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพเจ้าขอน้อมรับปฏิบัติ
User avatar
tragedy
 
Posts: 184
Joined: Wed Sep 15, 2010 5:55 am

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby tragedy » Sat Oct 02, 2010 1:24 pm

"ความเพียรที่ถูกต้องเป็นธรรมและพึงประสงค์นั้นคือ ความเพียรที่จะกำจัดความเสื่อมให้หมดไป
และระวังป้องกันมิให้เกิดขึ้นใหม่อย่างหนึ่ง กับความเพียรที่จะสร้างสรรค์ความดี ความเจริญ
ให้เกิดขึ้น และรักษามิให้เสื่อมไป"
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน
User avatar
tragedy
 
Posts: 184
Joined: Wed Sep 15, 2010 5:55 am

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby ปลาบู่ทะเล » Tue Oct 12, 2010 2:12 pm

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
User avatar
ปลาบู่ทะเล
 
Posts: 208
Joined: Thu Jul 22, 2010 9:11 am

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby NUBO » Tue Oct 12, 2010 2:22 pm

pojjaman wrote:Image
จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด
จะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผง
จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง
จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา

ไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร
ไม่เรรวนพะว้าพะวังคิดกังขา
ไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตา
ไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

เห็นไหมท่านทำมาตั้งนามแล้วไม่ใช่พึ่งทำ
User avatar
NUBO
 
Posts: 236
Joined: Thu Jul 22, 2010 4:00 pm

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby babycat » Thu Oct 14, 2010 1:56 pm

pojjaman wrote:

11.jpg

จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด
จะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผง
จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง
จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา

ไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร
ไม่เรรวนพะว้าพะวังคิดกังขา
ไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตา
ไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

เห็นภาพเหล่านี้แล้วรู้สึกปลาบปลื้มจริง ๆ ที่คนไทยมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงทำทุกอย่างเพื่อประชาชน โดยไม่คิดถึงความเหน็ดเหนื่อย
User avatar
babycat
 
Posts: 266
Joined: Wed Aug 11, 2010 2:01 pm

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby maod2520 » Wed Dec 01, 2010 1:23 pm

พระองค์ทรงรักประชาชน ทำงานเพื่อประชาชน " คนที่รับราชการถือว่ารับงานของราชะมาทำต่อ สิ่งแรกที่ต้องทำ คือ ต้องรักประชาชน ทำงานเพื่อประชาชน พระองค์ต้องอดทนตลอดเวลา ๖๐ ปีกว่า พวกเราอายุราชการอย่างมากก็ ๔๐ ปี รับราชการอายุ ๒๐ เกษียณอายุ ๖๐ เพราะฉะนั้นเรื่องความอดทนนั้นขอให้มองพระเจ้าอยู่หัวไว้แล้วพยายามทำตามให้ได้ ยังไม่สายเกินไปหรอก ที่เราจะหันมาดำเนินชีวิต ตามรอยพระบาทของพระองค์ท่าน เราเป็นคนไทย ภูมิใจในความเป็นไทยไว้ ทุกอย่างที่เป็นไทยมีค่าทั้งสิ้น
User avatar
maod2520
 
Posts: 6
Joined: Mon Nov 22, 2010 1:33 pm

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby maod2520 » Thu Dec 02, 2010 8:34 am

สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษา
ด้อยโอกาส...ขาดสิ่งใด...แม้ภัยมา พระเมตตา...โครงการหลวงช่วยปวงชน
สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล
น้อมใจภักดีบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ พวกเราชาวไทยจะจงรักภักดีแด่ในหลวงตลอดกาล
User avatar
maod2520
 
Posts: 6
Joined: Mon Nov 22, 2010 1:33 pm

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby korelovely » Tue Jul 19, 2011 8:02 pm

เนื่องในปีมหามงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรงเป็นร่มโพธ์ร่มไทรให้กับประชาชนชาวไทยทั้งปวงให้บารมีของพระองค์ช่วยคุ้มครองพี่น้องชาวไทยให้รอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆด้วยเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า น.ศ.ท อริส ศรีสาย ชั้นปีที่ 2
User avatar
korelovely
 
Posts: 1
Joined: Tue Jul 19, 2011 7:57 pm

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby AAABn6 » Tue Sep 27, 2011 3:40 pm

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

จงร่วมใจกันจงรักภัคดีต่อพระมหากษัตริย์
User avatar
AAABn6
 
Posts: 2
Joined: Tue Sep 27, 2011 3:36 pm

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby AAABn6 » Tue Sep 27, 2011 3:41 pm

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุขตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติพระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชาพระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียงร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
User avatar
AAABn6
 
Posts: 2
Joined: Tue Sep 27, 2011 3:36 pm

Previous

Return to ร้อยรักษ์กวีวรรณcron