ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย เทิดพระเกียรติในหลวงและราชวงศ์จักรีที่ห้องนี้ครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

Postby PI kenobi » Mon Oct 25, 2010 11:03 pm

บอกไม่หมดครับ
เยอะมาก
สำหรับคนที่สร้างภาพยิ่งค้นหาต้องยิ่งสงสัย
แต่กับในหลวงไม่มีแม้แต่น้อยเพราะยิ่งค้นหายิ่งรัก
และตกใจกับสิ่งมากมายที่ทำเพื่อชาวไทยในเวลากว่า60ปี
และตกใจยิ่งกว่าเม่อพบว่าคนไทยบางส่วนออกมาพูดกล่าวร้าย
เกลียดท่านด่าท่าน อย่างไม่มีหลักฐานและเหตุผล
ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้ง
หมด การปกครองบ้านเมืองจึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็น
คนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีปกครองบ้านเมืองและคุมคนไม่ดี
ไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้
User avatar
PI kenobi
 
Posts: 52
Joined: Mon Oct 25, 2010 10:46 pm

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

Postby mataharu » Tue Nov 02, 2010 10:46 am

เพราะพระองค์ท่านรักประชาชนของพระองค์ท่านเหลือเกิน
User avatar
mataharu
 
Posts: 43
Joined: Wed Aug 04, 2010 2:31 pm

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

Postby tragedy » Tue Nov 02, 2010 9:28 pm

เพราะท่านทรงห่วงใยประชาชน เป็นนักพัฒนา
นักวิจัย นักปรัชญา แก้ไขปัญหาเพื่อประโยชน์
สุขแก่ทวยราษฎร ขอให้พระองค์เป็นมิ่งขวัญของ
ปวงชนชาวไทย ตลอดไป
User avatar
tragedy
 
Posts: 184
Joined: Wed Sep 15, 2010 5:55 am

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

Postby fullmoon » Thu Nov 04, 2010 5:18 pm

ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว
จะมีใครเหนื่อยและห่วงใยพสกนิกร
User avatar
fullmoon
 
Posts: 29
Joined: Thu Nov 04, 2010 4:39 pm

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

Postby tragedy » Sun Nov 07, 2010 7:26 am

เรารักในหลวง I LOVE THE KING ยามบ้านเมือง
ไม่สงบท่านทรงห่วงใย ไม่ทอดทิ้ง ทรงตรากตรำ
พระวรกาย ทุ่มเท เสียสละ เวลา ราชทรัพย์ส่วนพระองค์
เพื่อให้ทวยราษฎร์มีความสุข เราเกิดมาในผืนแผ่นดินไทย
ใครมีหน้าที่ทำอะไรก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ก้าวก่าย ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน คิด
สร้างสรรค์พัฒนาบ้านเมือง สังคมจะได้มีความสุข สังคมเป็นสุข
เราก็เป็นสุข
User avatar
tragedy
 
Posts: 184
Joined: Wed Sep 15, 2010 5:55 am

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

Postby NUBO » Thu Nov 11, 2010 11:16 am

น้ำท่วมครั้งนี้ท่านคงเหนื่อยพระทัยน่าดูเลยท่านคงสงสารประชาชนที่ถูกน้ำท่วมทุกคน
User avatar
NUBO
 
Posts: 236
Joined: Thu Jul 22, 2010 4:00 pm

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

Postby pitpon » Fri Nov 12, 2010 9:36 am

พระองค์ทรงตรากตรำงานเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้อยู่อย่างเป็นสุขถ้วนหน้ากัน ทรงมีโครงการพระราชดำริเพื่อพัฒนาให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยดีขึ้น
User avatar
pitpon
 
Posts: 1
Joined: Fri Nov 12, 2010 9:22 am

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

Postby acolyte » Fri Nov 12, 2010 10:47 am

เหตุผลที่รักในหลวงนับไม่ได้ หลายร้อยเหตุผล
แต่ทุกคนมีใจดวงเดียวกันให้กับท่านเพียงองค์เดียว
User avatar
acolyte
 
Posts: 6
Joined: Fri Nov 12, 2010 9:56 am

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

Postby babycat » Mon Nov 15, 2010 3:15 pm

เพราะพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งประชาชน ทรงห่วงใยดูแล และให้ความช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทน
User avatar
babycat
 
Posts: 266
Joined: Wed Aug 11, 2010 2:01 pm

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

Postby chaobaan » Tue Nov 23, 2010 2:52 pm

เป็นเพราะความพระอุตสาหะพยายามของพระองค์ในการขจัดความยากจน
ให้กับคนในประเทศของพระองค์ โดยผ่านโครงการในพระราชดำริมากมาย
ทำให้พระองค์ทรงได้รับความเคารพเทิดทูนอย่างกว้างขวาง และยังทรงเป็น
ศูนย์รวมจิตใจของคนไทย
User avatar
chaobaan
 
Posts: 288
Joined: Tue Aug 17, 2010 7:28 pm

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

Postby VEE99999 » Sun Nov 28, 2010 11:00 am

เพราะพระองค์ไม่ทอดทิ้งประชาชาน
พระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
User avatar
VEE99999
 
Posts: 378
Joined: Sat Aug 14, 2010 10:32 am

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

Postby VEE99999 » Sun Nov 28, 2010 2:19 pm

เพราะพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อประเทศไทย
User avatar
VEE99999
 
Posts: 378
Joined: Sat Aug 14, 2010 10:32 am

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

Postby NUBO » Fri Dec 03, 2010 1:09 pm

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานหมื่นหมื่นปี
User avatar
NUBO
 
Posts: 236
Joined: Thu Jul 22, 2010 4:00 pm

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

Postby kuron23 » Wed Dec 08, 2010 9:10 am

ข้าพเจ้ารักพระเจ้าอยู่หัว เพราะท่านทรงงานหนักเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงมาอย่างยาวนาน และทรงแก้ไขปัญหาด้านชลประทาน กสิกรรม และเกษตรกรรม ให้กับประชาชนโดยไม่แบ่งแยกทั่วทุกภูมิภาคและในถิ่นทุรกันดารซึ่งในอดีตนั้นยังมีโอกาสได้เข้าเฝ้าในหลวงอย่างใกล้มากกว่าคนในเมืองเสียอีก
User avatar
kuron23
 
Posts: 407
Joined: Thu Jul 22, 2010 8:34 am

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

Postby น้ำตก » Wed Dec 08, 2010 8:17 pm

เพราะท่านทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประชาชนชาวไทย
ท่านทรงลำบากตรากตรำไปในที่ทุรกันดารเพื่อไป
ช่วยประชาชนที่ขาดแคลน ท่านทรงคิดทำในสิ่งที่
จะช่วยให้ประชาชนของท่านอยู่ได้
User avatar
น้ำตก
 
Posts: 370
Joined: Wed Sep 08, 2010 9:32 pm

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

Postby kuron23 » Sun Dec 12, 2010 1:24 pm

พระองค์ทรงเป็นเหมือนพ่อของแผ่นดิน และประชาชนก็เปรียบเสมือนลูกของพระองค์ ที่พระองค์ทรงทำทุกสิ่งทุกอย่างมาอย่างยาวนานก็เพื่อให้ประชาชนของพระองค์ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยแท้จริง
User avatar
kuron23
 
Posts: 407
Joined: Thu Jul 22, 2010 8:34 am

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

Postby ปลาบู่ทะเล » Sat Dec 18, 2010 5:03 pm

ความดีความเป็นห่วงของพระองค์
ทำให้ประชาชนรักพระเจ้าอยู่หัว
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
User avatar
ปลาบู่ทะเล
 
Posts: 208
Joined: Thu Jul 22, 2010 9:11 am

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

Postby รักเมืองไทย55 » Fri Apr 22, 2011 5:47 pm

ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว เพราะในหลวงรักเรา
ทราบได้จาก ที่พระองค์ท่านทรงตรากตรำ วรกาย ดูแลคนไทยทั้งประเทศโดยไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ กันดาร แค่ไทยพระองค์ก็เสด็จไปถึง เพื่อความสุขของปวงชนชาวไทย
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

Postby sweet2011 » Sun Apr 24, 2011 7:43 pm

พระองค์ท่านทำประโยชน์สุขเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
User avatar
sweet2011
 
Posts: 179
Joined: Sat Feb 05, 2011 10:41 am

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

Postby รักเมืองไทย55 » Sun May 15, 2011 9:51 am

ทรงลำบาก มากอักโข พระเสโท ชโลมไหล ให้ไทยเห็น
ทรงครองธรรม ดับลำเค็ญ ไผทเย็น นิราศไร้ เภทภัยพาล
“ เศรษฐกิจพอเพียง” ตามรอยพ่อ รู้เพียงพอ ก่อสุข ทุกสถาน
ทรงเสียสละ มากล้น พ้นประมาณ ๖๐ ล้าน ดวงใจ ถวายพระพร ฯ
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

Postby chaobaan » Thu May 19, 2011 10:15 am

…พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้นำที่ประทับอยู่ในหัวใจคน ทรงเป็นศูนย์รวมใจของไทยทั้งชาติ เพราะทรงมีพระราชอัธยาศัยเปี่ยมล้นด้วยมัททวะคือความอ่อนโยน ดังที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะบุคคลที่มาเข้าเฝ้าฯเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๔ เกี่ยวกับการตามเสด็จในตอนต้นรัชกาล ซึ่งครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าฯ ยังทรงเยาว์พระชันษา ทรงยังไม่แน่พระทัยว่าจะวางพระองค์อย่างไร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างในเรื่องของ ความอ่อนโยน
User avatar
chaobaan
 
Posts: 288
Joined: Tue Aug 17, 2010 7:28 pm

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

Postby ปลาบู่ทะเล » Tue May 31, 2011 5:48 pm

เรารักในหลวงเพราะท่านทำเพื่อเราเหมือนเราเป็นลูกหลาน
ท่านทรงห่วงใยประชาชนไม่เคยนึกถึงตัวเองว่าจะเจ็บป่วย
ท่านก็ห่วงประชาชน
User avatar
ปลาบู่ทะเล
 
Posts: 208
Joined: Thu Jul 22, 2010 9:11 am

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

Postby d69b » Wed Jun 01, 2011 1:54 am

พระองค์ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ให้เราได้ภูมิใจ
พระองค์ทรงดูแลลูก กว่า 60ล้านคน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
กว่า 60ปี ไม่เคยได้ยินพระองค์ ตรัส ว่า "เหนื่อย"


แต่ ลูก กว่า 60 ล้าน คน กลับช่วยกันปกป้องดูแล ไม่ให้ใครมาหมิ่น พระ องค์ ไม่ได้
โดยเฉพาะ เหล่าผู้นำประเทศ ที่ต่างเคย ถวายสัตย์ปฏิญาณที่จะจงรักภักดีต่อพระองค์
แต่กลับ ปล่อยประละเลย ไม่ดำเนินการกับ เว็บไซต์-วิทยูชุมนุมที่หมิ่นสถาบัน
หากยัง ปล่อยขบวนการล้มเจ้าเหิมเกริม อนาคต คง เกิดสงครามกลางเมือง อย่างเลี่ยงไม่พ้น
User avatar
d69b
 
Posts: 61
Joined: Mon Feb 23, 2009 5:39 pm
Location: ห้อง thai_new_politic ในโปรแกรม camfrog

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

Postby militaryloveking » Fri Jun 03, 2011 11:16 am

เพราะพระราชกรณียกิจต่างๆของพระองค์ทำให้ประชาชนชาวไทยทุกคนได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข...
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

Postby เพียงดิน2889 » Fri Jun 03, 2011 6:22 pm

พระองค์ทรงดำริโครงการต่าง ๆ มากมาย เช่น โครงการดอยคำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในชนบท โครงการกักเก็บน้ำ โดยการสร้างฝายกักเก็บน้ำ
และการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อให้ประชาชนได้มีแหลงน้ำ ไว้ใช้อุปโภค บริโภค เป็นแหล่งทำเกษตรกรรม เป็นแหล่งน้ำในการเพาะพันธุ์ปลา และเป็นแหล่งอาหาร เป็นแหล่งหารายได้ของประชาชนในอนาคต
User avatar
เพียงดิน2889
 
Posts: 158
Joined: Mon Feb 07, 2011 5:39 pm

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

Postby tragedy » Sun Jun 05, 2011 7:02 pm

แผ่นดินไทยนี้มีแต่พ่อหลวงอยู่ในใจอยู่ทุกบ้าน ในหลวงทรงเป็นที่ห่วงใยของ
ลูก ๆ แม้ว่าลูกของพระองค์ท่านจะมีมากมายถึง 60 กว่าล้านคน แต่ก็ไม่เคย
ทำให้ลูก ๆ ทั้ง 60 กว่าล้านคน รู้สึกเลยว่า เมื่อมีความทุกข์ พ่อจะให้คำแนะนำ
ช่วยเหลือ พ่อจะเป็นกำลังใจให้ตลอด เพราะพระองค์ห่วงใยพสกนิกรอย่าง
บริสุทธิ์ใจ จึงทำให้ปวงชนชาวไทยรักพระองค์
User avatar
tragedy
 
Posts: 184
Joined: Wed Sep 15, 2010 5:55 am

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

Postby militaryloveking » Tue Jun 07, 2011 10:32 am

ทุกบ้านมีรูปพระเจ้าอยู่หัว ให้ได้กราบไหว้ ทรงสอบการดำรงชีวิตแบบพอเพียง เป็นบุญของคนไทยแล้ว ที่มีพระเจ้าอยู่หัว ปกครองแผ่นดิน
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

Postby keyboard » Tue Jun 07, 2011 2:49 pm

การทำงานอย่างหนักโดยทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ ไม่ว่าส่วนไหนของพื้นแผ่นดินไทย นั้นคือความประทับใจที่มิรู้ลืม ...........
User avatar
keyboard
 
Posts: 39
Joined: Thu May 26, 2011 3:16 pm

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

Postby militaryloveking » Wed Jun 08, 2011 9:43 am

แผ่นดินไทย สุขได้เพราะในหลวง
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: ทำไมเราถึงรักพระเจ้าอยู่หัว

Postby militaryloveking » Wed Jun 08, 2011 10:05 am

แผนดินไทย ร่มเย็นได้ด้วยพระบารมี
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

PreviousNext

Return to ห้องเฉลิมพระเกียรติcron