หนึ่งในดวงใจ vs. ONE TOKE OVER THE LINE

คุยกันสบายๆ ไม่ซีเรียส

Re: หนึ่งในดวงใจ vs. ONE TOKE OVER THE LINE

Postby ตะนิ่นตาญี » Wed Jun 01, 2011 6:51 pm

"คมิโตเยนะ สัทธัมโม คมาปิโต สเทวกัง

คัจฉมาโน สิวัง ธัมมัง คมยัญญัง นมามิหัง"

"พระองค์ผู้ทรงบรรลุถึงธรรม พระองค์ผู้ทรงช่วยให้บรรดาสรรพสัตว์

บรรลุถึงธรรม พระองค์ผู้ทรงเสด็จไปถึงธรรม

พระองค์ผู้ทรงนำบรรดาสรรพสัตว์ไปถึงธรรมนั้นด้วย ข้าพเจ้าขอนมัสการ"
ตะนิ่นตาญี เป็นคนพุทธ แม้นจะไกลวัด แต่เมื่อฟัง George Harrison ร้องเพลง My Sweet Lord แล้ว

อดไม่ได้ที่จะนึกถึง บทนมัสการ องค์พระผู้บรรลุถึงธรรม ไม่ได้

หลายคนบอกว่า My Sweet Lord ของ George Harrison หมายถึง พระกฤษณะ

แต่ก็มีบ้างบางคนที่แย้งว่าไม่ใช่ หากแต่หมายถึง พระวิษณุ ต่างหาก

ตะนิ่นตาญี ไม่ทราบว่า เขา ผู้หยิ่งในเกียรติ (George Harrison) จะหมายถึงใคร พระเจ้าองค์ไหน

หากแต่ ตะนิ่นตาญี เชื่อว่า บัดนี้ George Harrison คงได้บรรเลงบทสรรเสริญ ให้พระองค์ได้รับฟังแล้ว


ตะนิ่นตาญี

วันอังคารที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เวลา๑๘.๕๑ นาฬิกา
"จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา"
ตะนิ่นตาญี
 
Posts: 235
Joined: Wed Jan 28, 2009 11:41 pm
Location: ริมฝั่งมหานที...ในบทกวีที่มีเธอ

Re: หนึ่งในดวงใจ vs. ONE TOKE OVER THE LINE

Postby ตะนิ่นตาญี » Thu Jun 02, 2011 8:15 pm

สิ่งที่ดีที่สุด สำหรับมนุษย์เราแล้ว ตะนิ่นตาญี คิดว่าคือ ความรัก

เมื่อเรารักใครสักคนหนึ่ง สิ่งละอันพันละน้อยที่เข้ามาในชีวิต ของคนที่เรารักนั้น

เราก็อยากที่จะร่วมสัมผัสไปกับเขาด้วย ไม่ว่า จะเป็นสุข หรือ ทุกข์อย่างไร

นับแต่เกิด เติบโต และสร้างชีวิตใหม่ ครอบครัวใหม่ โน้มนำความคิด ความเชื่อ ความหวังของเรา

ไปสู่คนรุ่นต่อไป เพื่อคงไว้ในความฝัน อันเป็นนิรันดร์กาล...
Aerosmith กับเพลง I Don’t Want to Miss a Thing จากภาพยนตร์เรื่อง Armageddon

ตะนิ่นตาญี ขอถ่ายทอด..

เพียงวิญญาณ...

เพียงความฝัน...

เพียงบทเพลง...


ตะนิ่นตาญี

วันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เวลา ๒๐.๑๕ นาฬิกา
"จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา"
ตะนิ่นตาญี
 
Posts: 235
Joined: Wed Jan 28, 2009 11:41 pm
Location: ริมฝั่งมหานที...ในบทกวีที่มีเธอ

Re: หนึ่งในดวงใจ vs. ONE TOKE OVER THE LINE

Postby ตะนิ่นตาญี » Fri Jun 03, 2011 6:40 pm

ความรู้ในสรรพวิชาทั้งปวง ตะนิ่นตาญี เชื่อว่า โดยเนื้อแท้แล้ว ต้องถือจิตใจเป็นสำคัญ

นั่นจึงเป็นแก่นแท้แห่งความรู้ทั้งปวง...

โซคราตีส จุดเทียนหา ผู้ที่มีหัวใจทองคำ แล้วเรา คนธรรมดา ที่ไม่ใช่ปราชญ์ผู้ทรงภูมิ

หากันเจอหรือยัง? แล้วที่อยู่กับ ตัวเราเองล่ะ ใช่ หัวใจทองคำหรือไม่?
Neil Young ค้นหาผู้มีหัวใจทองคำ Heart of Gold

ตะนิ่นตาญี

วันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เวลา ๑๘.๔๐ นาฬิกา
"จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา"
ตะนิ่นตาญี
 
Posts: 235
Joined: Wed Jan 28, 2009 11:41 pm
Location: ริมฝั่งมหานที...ในบทกวีที่มีเธอ

Re: หนึ่งในดวงใจ vs. ONE TOKE OVER THE LINE

Postby ตะนิ่นตาญี » Sat Jun 04, 2011 9:00 pm

ตะนิ่นตาญี ไม่มีเจตนาใดๆในอันที่จะนำโฆษณานี้มาเพื่อผลทางพาณิชย์

หากแต่เมื่อดู clip video นี้ทีไรก็อดที่จะน้ำตาซึม ให้กับเด็กๆที่ร้องเพลงนี้ เสียไม่ได้

Que Sera Sera whatever will be will be อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด

The future’s not ours to see .ไม่มีใครอาจหยั่งรู้อนาคต
ตะนิ่นตาญี ชอบ clip video นี้ แต่ ตะนิ่นตาญี ไม่เห็นด้วยกับ ประโยคที่ว่า ชีวิตเกิดมาแตกต่าง

ตะนิ่นตาญี มั่นใจว่า ชีวิตที่เกิดมาไม่แตกต่าง ครับ มีสุข มีทุกข์ เหมือนกัน

มีเกิด และมีตายเช่นเดียวกัน ด้วยความไม่แตกต่างนี้เอง

จึงมีเกียรติเสมอกัน และยิ่งจะต้องให้ความเคารพ และการดูแลที่เสมอกัน


ตะนิ่นตาญี

วันเสาร์ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา
"จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา"
ตะนิ่นตาญี
 
Posts: 235
Joined: Wed Jan 28, 2009 11:41 pm
Location: ริมฝั่งมหานที...ในบทกวีที่มีเธอ

Re: หนึ่งในดวงใจ vs. ONE TOKE OVER THE LINE

Postby ตะนิ่นตาญี » Sun Jun 05, 2011 8:10 pm

ตะนิ่นตาญี เชื่อว่า เพื่อน นั้นสามารถแบ่งปัน ความสุข ของเราได้

และในขณะเดียวกัน เพื่อน ก็สามารถแบกรับ ความทุกข์ แทนเราได้เช่นกัน

เมื่อใดที่เรามีปัญหา พบกับ ช่วงเวลาที่ยุ่งยาก ช่วงเวลาที่ลำบากใจ

เพื่อนแท้ นั้น ล้วนยินยอมที่จะร่วมรับมือกับช่วงเวลาที่ยากลำบากนั้นๆกับเรา

สำหรับ คนบางคน แล้วที่ซึ่งมี เพื่อนแท้ จะอบอุ่น และเจิดจรัสชั่วนิรันดร์...
เห็นแค่ชื่อก็ ยกหัวแม่มือ ร้อง ซูฮก แล้ว สำหรับ เหล่าเพื่อนๆที่มาร่วมกันร้องเพลงๆนี้

ไม่ว่าจะเป็น Celine dion, Shanaia Twain, Carole King และ Gloria Estefan

กับเพลงที่มีชื่อว่า You've got a Friend...ตะนิ่นตาญี อุทิศเพลงนี้ให้ แก่สหายทั้งปวง :D


ตะนิ่นตาญี

วันอาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เวลา ๒๐.๑๐ นาฬิกา
"จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา"
ตะนิ่นตาญี
 
Posts: 235
Joined: Wed Jan 28, 2009 11:41 pm
Location: ริมฝั่งมหานที...ในบทกวีที่มีเธอ

Re: หนึ่งในดวงใจ vs. ONE TOKE OVER THE LINE

Postby ตะนิ่นตาญี » Mon Jun 06, 2011 7:49 pm

ตะนิ่นตาญี คิดว่านี่คือ คำถาม ที่น่าสนใจ

Are you gonna stay with the one who loves you

Or are you goin' back to the one you love?

จะอยู่กับ คนที่คุณรัก หรือ คนที่รักคุณ...
Glenn Frey กับคำถามที่น่าสนใจ The One You Love

ตะนิ่นตาญี

วันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เวลา ๑๙.๔๙ นาฬิกา
"จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา"
ตะนิ่นตาญี
 
Posts: 235
Joined: Wed Jan 28, 2009 11:41 pm
Location: ริมฝั่งมหานที...ในบทกวีที่มีเธอ

Re: หนึ่งในดวงใจ vs. ONE TOKE OVER THE LINE

Postby ตะนิ่นตาญี » Tue Jun 07, 2011 9:34 pm

หากจะมี เพลงสักเพลงหนึ่ง ที่ ตะนิ่นตาญี คิดว่าสะท้อน ความคิด-ความรู้สึก

แทนตัวของ ตะนิ่นตาญี ได้ ก็เห็นจะเป็นเพลงๆนี้ เพลงที่มีชื่อว่า My Way

และถึงแม้นว่า ตะนิ่นตาญี จะยังไม่ใกล้ตายก็ตาม :lol: แต่ก็ยังคิดว่า

เพลงนี้ความหมายมันดีนะ
"ได้หัวเราะ-ได้ร้องไห้-ได้มีคนที่เรารัก และรักเรา..."

กับ ฅนๆ หนึ่งนั้นเมื่อตนได้ทำสิ่งที่ใจปราถนาแล้ว ยังมีสิ่งใดให้อาวรณ์ ได้อีกเล่า?ในวิถีแห่งมนุษย์แล้วไซร้ หนทางใด จะยิ่งใหญ่ และมีความสุข ได้เท่ากับ

หนทางที่เขาได้เลือกแล้ว My Way กับ Elvis Presley


ตะนิ่นตาญี

วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เวลา ๒๑.๓๔ นาฬิกา
"จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา"
ตะนิ่นตาญี
 
Posts: 235
Joined: Wed Jan 28, 2009 11:41 pm
Location: ริมฝั่งมหานที...ในบทกวีที่มีเธอ

Re: หนึ่งในดวงใจ vs. ONE TOKE OVER THE LINE

Postby ตะนิ่นตาญี » Wed Jun 08, 2011 6:52 pm

หากมีทางสายหนึ่งซึ่งทอดยาวไปข้างหน้า เราเห็นทางสายนั้น เราเดินไปบนทางสายนั้น

หนทางที่กระจ่างชัดนี้ ได้นำพาเราไปถึงจุดหมายที่ใดที่หนึ่งบนพื้นพิภพนี้ตามที่เราปรารถนา

นี่คือหนทางในทางโลก ซึ่งเห็นเป้าหมายได้อย่างกระจ่างชัด...

หากแต่หนทางอันยิ่งใหญ่นั้นแม้นไม่แลเห็น แต่ก็มีอยู่จริง ไม่อาจไปได้ด้วยวิถีทางโลก

อีกทั้งยังไม่อาจนำเราไปสู่จุดหมายใดๆได้อีก...

เพราะโดยแท้จริงแล้ว หนทางนั้นก็คือ จุดมุ่งหมายด้วยตัวของมันเองอยู่แล้ว

เราจึงไม่อาจบรรลุไปถึงจุดหมายใดได้อีก และมนุษย์เรานั้นจะรู้หรือไม่...

ตัวของเราเองนั่นแหละคือ หนทางสายนั้น คือวิถีแห่งความเป็นไป

ทุกอย่างเป็นไปตามเวลาอันสมควร เป็นจังหวะ เป็นทำนอง...

เปรียบประดุจ บทเพลง ที่สอดคล้องกลมกลืนไปกับ ธรรมชาติ
วิถีที่แสวงหานี้โดย The Corrs บนหนทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรค The Long and Winding Road

ตะนิ่นตาญี เชื่อว่า นี่คือเหตุผลของธรรมชาติ เป็นเหตุผลอันไม่เปิดช่องว่างให้เรา โต้เถียง คัดง้าง

เราจึงไม่จำเป็นต้องกังวล และห่วงใยว่า วิถี นี้ จะผิดพลาด...


ตะนิ่นตาญี

วันพุธที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เวลา ๑๘.๕๒ นาฬิกา
"จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา"
ตะนิ่นตาญี
 
Posts: 235
Joined: Wed Jan 28, 2009 11:41 pm
Location: ริมฝั่งมหานที...ในบทกวีที่มีเธอ

Re: หนึ่งในดวงใจ vs. ONE TOKE OVER THE LINE

Postby ตะนิ่นตาญี » Thu Jun 09, 2011 6:21 pm

สิ่งมหัศจรรย์อันธรรมชาติมอบให้แก่มนุษย์นั้นคือ

ความหวัง ความฝัน และความ ปลื้มปีติ ในชีวิต

ซึ่งมนุษย์เป็น ผู้สื่อสารมาสู่ มวลมนุษย์ ด้วยกันเอง...

ตะนิ่นตาญี ขอคารวะ เหล่ามวลหมู่มิตรสหาย ใน ชุมชน เสรีไทย

ด้วยบทเพลง และหัวใจที่นุ่มนวล อ่อนโยน

บทเพลง และหัวใจ ที่ประกอบขึ้นด้วยเลือดเนื้อ อันอบอุ่น...

เต็มเปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวา และพลังแห่งการสร้างสรรค์
The Corrs กับความฝันของพวกเขาในบทเพลง Dreams

ตะนิ่นตาญี

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เวลา ๑๘.๒๑ นาฬิกา
"จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา"
ตะนิ่นตาญี
 
Posts: 235
Joined: Wed Jan 28, 2009 11:41 pm
Location: ริมฝั่งมหานที...ในบทกวีที่มีเธอ

Re: หนึ่งในดวงใจ vs. ONE TOKE OVER THE LINE

Postby ตะนิ่นตาญี » Fri Jun 10, 2011 7:37 pm

หากเราหัวเราะเยาะ ใครคนใดคนหนึ่ง-สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ด้วยเสียงอันดัง

ก็คงเป็นเพราะเราเรียนรู้มากเกินไป เราฉลาดเกินไป หัวใจเราสลับซับซ้อนมากเกินไป

แต่ความฉลาดนั้นจะช่วยอะไรเราได้เล่า ความรอบรู้นั้นจะมีแก่นสารอะไร?

ก็ในเมื่อเราไม่อาจแม้จะช่วยตัวเราเองได้ อาจเป็นเพราะเราขาดความเข้าใจอย่างแท้จริง...
เรากลายเป็นคนที่น่าสมเพชที่ วิ่งวนอยู่ในระบบของสัญลักษณ์ อันสลับซับซ้อนของสังคม

ระบบที่จะนำให้มนุษย์เรานั้น ห่างไกลออกไปจากความเป็นมนุษย์มากขึ้น...

Bee Gees กับ I Started a Joke


ตะนิ่นตาญี

วันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เวลา ๑๙.๓๗ นาฬิกา
"จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา"
ตะนิ่นตาญี
 
Posts: 235
Joined: Wed Jan 28, 2009 11:41 pm
Location: ริมฝั่งมหานที...ในบทกวีที่มีเธอ

Re: หนึ่งในดวงใจ vs. ONE TOKE OVER THE LINE

Postby ตะนิ่นตาญี » Sat Jun 11, 2011 10:02 pm

ชีวิตที่เป็นไปอย่างง่ายๆ มีความประสานประสมกลมกลืน สอดคล้องกับธรรมชาติดั้งเดิม

ชีวิตของคนเช่นนี้ เป็นชีวิตของคนที่ปราศจากความอยากหรือกิเลสตัณหา

ชีวิตของพวกเขาย่อม คล้ายกับเมฆที่ลอยไปบนฟ้า คล้ายกับการไหลของน้ำ หลั่งไหลไม่อาจขวางกั้น

เฝ้าดูมวลหมู่เมฆ เฝ้าดูการไหลของสายน้ำ เรียนรู้กับความเป็นไปอย่างเรียบง่าย

ชีวิตที่เรียบง่าย และกลมกลืนสอดคล้องกับธรรมชาติ ซึ่งไม่ถูกยุ่งเกี่ยวบิดเบือน
Michael Jackson ร้องเพลง Will You Be There

เพลงนี้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Free Willy

Free Will ตะนิ่นตาญี เคยแปลคำๆนี้ว่า เจตจำนงอิสระ

แต่จะมีใครสักกี่คนที่เข้าใจในความหมายนี้ได้อย่างแท้จริง....


ตะนิ่นตาญี

วันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เวลา ๒๒.๐๒ นาฬิกา
"จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา"
ตะนิ่นตาญี
 
Posts: 235
Joined: Wed Jan 28, 2009 11:41 pm
Location: ริมฝั่งมหานที...ในบทกวีที่มีเธอ

Re: หนึ่งในดวงใจ vs. ONE TOKE OVER THE LINE

Postby ตะนิ่นตาญี » Sun Jun 12, 2011 9:58 pm

มีบ้างบางคนคิดที่จะ ครอบงำ-ครอบครอง สังคมนี้ เปลี่ยนแปลงโลกนี้

พวกเขาเชื่อว่า สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ ตามที่ตัวเองปรารถนา

ตะนิ่นตาญี ไม่เชื่อเช่นนั้น พวกเขาไม่มีทางทำได้สำเร็จแน่

ทั้งนี้ก็เพราะ สังคมนี้ โลกแห่งนี้ เป็นของศักดิ์สิทธิ์ ผู้ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยว นั่นคือการทำลาย

ผู้พยายามครอบครอง จะสูญเสีย ไม่ครอบครองจึงจะไม่สูญเสีย
ตะนิ่นตาญี เชื่อว่า เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์เราสามารถที่จะ

ละทิ้งความเกินเลย ละทิ้งความฟุ่มเฟือย ละทิ้งความหยิ่งผยอง

เมื่อนั้น สังคมนี้ โลกแห่งนี้ จะน่าอยู่กว่านี้มากนัก น่าอยู่โดยไม่ต้องรอ สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง

Scorpions กับสายลมแห่งปรารถนา ปรารถนาในความเปลี่ยนแปลง Wind of Change


ตะนิ่นตาญี

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เวลา ๒๑. ๕๘ นาฬิกา
"จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา"
ตะนิ่นตาญี
 
Posts: 235
Joined: Wed Jan 28, 2009 11:41 pm
Location: ริมฝั่งมหานที...ในบทกวีที่มีเธอ

Re: หนึ่งในดวงใจ vs. ONE TOKE OVER THE LINE

Postby ตะนิ่นตาญี » Mon Jun 13, 2011 6:52 pm

ธรรมชาติ คือนิวาสถานอันประเสริฐที่ให้กำหนด บำรุงเลี้ยงและยุติชีวิต พร้อมทั้งตัวตนของเรา

เราทั้งมวลล้วนอยู่และยังชีพด้วยธรรมชาติ...

ท่องเที่ยวสำราญในดินแดนอันพิสุทธิ์ ท่ามกลางสายลมอันอ่อนโยน

เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็น ทิพย์สถานสมบัติ อันธรรมชาติได้มอบให้แก่เรา...
ในเมื่อธรรมชาติ คืออาณาจักรอันไพศาลที่งดงามและประเสริฐสมบูรณ์แล้ว

ไยจึงต้องแสวงหาดินแดนในอุดมคติ ณ ที่อื่นใดอีก

ไยจึงต้องขัดแย้ง และทำลายล้างธรรมชาติอันพิสุทธิ์แห่งนี้อีกเล่า?

Over the Rainbow จาก TV series เรื่อง Glee


ตะนิ่นตาญี

วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เวลา ๑๘.๕๒ นาฬิกา
"จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา"
ตะนิ่นตาญี
 
Posts: 235
Joined: Wed Jan 28, 2009 11:41 pm
Location: ริมฝั่งมหานที...ในบทกวีที่มีเธอ

Re: หนึ่งในดวงใจ vs. ONE TOKE OVER THE LINE

Postby ตะนิ่นตาญี » Tue Jun 14, 2011 7:55 pm

ด้วยการประสานประสมกลมกลืนของสามสุดยอดศิลปิน

Bryan Adams, Rod Stewart และ Sting ก่อเกิดเป็นส่ำสำเนียงเสียงเพลงแห่งความเป็นหนึ่งเดียว

นั่นก็คือ All For Love ด้วยหัวใจที่มอบถวายแด่ พระผู้ผ่านพิภพ จากนักรบของพระองค์ท่าน
ตรงนี้ทำให้ ตะนิ่นตาญี คิดถึงบทกวีเก่าๆอยู่บทหนึ่ง

มโนมอบพระผู้เสวยสวรรค์.....แขนมอบถวายทรงธรรม์เทอดหล้า

ดวงใจมอบเมียขวัญและแม่....เกียรติศักดิ์รักข้ามอบไว้แก่ตัว


หากจำไม่ผิดคิดว่าน่าจะมาจาก พระราชนิพนธ์ของ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมในรัชกาลที่ ๖

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว


ตะนิ่นตาญี

วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เวลา ๑๙.๕๕ นาฬิกา
"จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา"
ตะนิ่นตาญี
 
Posts: 235
Joined: Wed Jan 28, 2009 11:41 pm
Location: ริมฝั่งมหานที...ในบทกวีที่มีเธอ

Re: หนึ่งในดวงใจ vs. ONE TOKE OVER THE LINE

Postby ตะนิ่นตาญี » Wed Jun 15, 2011 7:50 pm

จากเพลง All for love เมื่อวานนี้ทำให้ ตะนิ่นตาญี นึกถึง ภาพยนตร์เรื่อง The Three Musketeers

นั่นทำให้ภาพของ ภาพยนตร์ไทย เรื่อง เกียรติศักดิ์ทหารเสือ ปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่งในความทรงจำ

และเมื่อได้ฟังคำกล่าวของ ทหารเสือ ผู้หยิ่งในเกียรติ กล่าวขึ้นเมื่อวานนี้อีกนั่นยิ่งทำให้

ตะนิ่นตาญี อยากชวนเพื่อนพ้องน้องพี่ฟังเพลงๆนี้กันครับ เพลงเกียรติศักดิ์ทหารเสือ
จาก บทพระราชนิพนธ์ ของ ล้นเกล้าล้นกระหม่อม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

Royal Thai Army Band บรรเลง สันติ ลุนเผ่ ขับร้อง เพลงเกียรติศักดิ์ทหารเสือ

ขออีกครั้งหนึ่งสำหรับ บทพระราชนิพนธ์ ของ ล้นเกล้าล้นกระหม่อม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว


มโนมอบพระผู้ สถิตย์อยู่ยอดสวรรค์

แขนถวายให้ทรงธรรม์ พระผ่านเผ้าเจ้าชีวา

ดวงใจให้ขวัญจิต ยอดชีวิตและมารดา

เกียรติศักดิ์รักของข้า ชาติชายแท้แก่ตนเอง

มโนมอบพระผู้ เสวยสวรรค์

แขนมอบถวายทรงธรรม์ เทอดหล้า

ดวงใจมอบเมียขวัญ และแม่

เกียรติศักดิ์รักข้า มอบไว้แก่ตัว


สำหรับบรรทัดฐานแห่ง ความประพฤติ และเกียรติศักดิ์ของเขา

ตะนิ่นตาญี

วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เวลา ๑๙.๕๐ นาฬิกา
"จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา"
ตะนิ่นตาญี
 
Posts: 235
Joined: Wed Jan 28, 2009 11:41 pm
Location: ริมฝั่งมหานที...ในบทกวีที่มีเธอ

Re: หนึ่งในดวงใจ vs. ONE TOKE OVER THE LINE

Postby ตะนิ่นตาญี » Thu Jun 16, 2011 8:15 pm

มนุษย์เรานั้นมี หัวใจ และความรู้สึก หัวใจที่ละเอียดอ่อน ความรู้สึกที่นุ่มนวล

เขามิได้เกิดมาอย่างไร้ความหมาย เป็นเพียงเศษธุลีเล็กๆในจักรวาลอันยิ่งใหญ่นี้เท่านั้น

หากแต่เขายังสามารถที่จะรัก และด้วยความรักนี้แหละ เขา จึงยิ่งใหญ่ได้อย่างแท้จริง

ความรักนำเขาไปสัมพันธ์กับสรรพสิ่งรอบๆตัว ดอกไม้ แสงจันทร์ เสียงลม สายฝน...
ความรักทำให้ชีวิตนั้นไม่คับแคบ หมกมุ่น อยู่กับตัวเอง ปิดและกักขังอยู่กับตัวเอง

ประหนึ่งว่า ตน นั้น เป็นสิ่งเดียวที่มีในจักรวาล ประหนึ่งว่า ตน นั้น กำลังอาศัยอยู่ใน โลกร้างที่ไร้ผู้คน

เมื่อใดที่ขาดไร้ในความรักแล้วไซร้ มนุษย์จะไม่มีวันเข้าถึง สัจจะ และความงาม ได้เลย

Celine Dion กับความรักอันเป็นโศกนาฏกรรม My heart will go on ใน Titanic


ตะนิ่นตาญี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔

เวลา ๒๐.๑๕ นาฬิกา
"จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา"
ตะนิ่นตาญี
 
Posts: 235
Joined: Wed Jan 28, 2009 11:41 pm
Location: ริมฝั่งมหานที...ในบทกวีที่มีเธอ

Re: หนึ่งในดวงใจ vs. ONE TOKE OVER THE LINE

Postby ตะนิ่นตาญี » Fri Jun 17, 2011 9:02 pm

มีอยู่บ่อยครั้งที่ความจริงในโลกนี้เปลี่ยนเป็นความเท็จ

และความเท็จกลับกลายเป็นความจริง อะไรคือสัจจะ? อะไรคือมายา?

ความแปรเปลี่ยนของมันมีขอบเขตจำกัดและมีที่สิ้นสุดหรือไม่?

อะไรคือจุดเชื่อมความแตกต่างทั้งสองเข้าด้วยกัน?

จะมีใครบ้างไหมที่อาจยืนยันได้ว่า สิ่งใดเป็นความจริง สิ่งใดเป็นมายา?
โลกหมุนเวียน บรรเลงโดย สุนทราภรณ์ และขับร้องโดย ครูเอื้อ สุนทรสนาน

“เป็นคนทั้งทีรีบก่อความดีให้สม ทุกทุกสังคมจะได้นิยมชมเชย

เมื่อพลาดเพลี่ยงพล้ำอย่าซ้ำนักเลย ไม่ช่วยก็เฉยโปรดเถิดอย่าเย้ยผ่อนหนักผ่อนเบา...”


โลกหมุนเวียน คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล ทำนอง เวส สุนทรจามร

ตะนิ่นตาญี

วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔

เวลา ๒๑.๐๒ นาฬิกา
"จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา"
ตะนิ่นตาญี
 
Posts: 235
Joined: Wed Jan 28, 2009 11:41 pm
Location: ริมฝั่งมหานที...ในบทกวีที่มีเธอ

Re: หนึ่งในดวงใจ vs. ONE TOKE OVER THE LINE

Postby ตะนิ่นตาญี » Sat Jun 18, 2011 8:42 pm

ตะนิ่นตาญี เชื่อว่าเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์เราสามารถหลอมรวม ตัวเรา และปรีชาญาณ เข้าได้ด้วยกัน

ตัวเราเองจะเปี่ยมล้นไปด้วย ความเข้าอก เข้าใจ และความรอบรู้

แม้นว่าหนทางนั้นจะยาวไกลก็ไม่ใช่อุปสรรค...แม้นความมืดมิดก็ไม่อาจปิดบัง แสงสว่าง นั้นได้

แสงสว่างใน วิญาณ และจิตใจ จะเจิดจรัสยิ่งกว่าแสงใดๆในใต้หล้า

สนทนา และรับฟัง ด้วยเสียงที่ไม่มีใครได้ยิน พูดคุยกันด้วยภาษาที่ไม่มีใครอาจเข้าใจได้ ...
Johann Sebastian Bach บอกเล่า ปรีชาญาณ ด้วยส่ำสำเนียงเสียงแห่งสวรรค์

โดยบทบรรเลงแห่งตัว note ใน Anna Magdalena Concerto die liebe Minuet in G major

ถ้อยคำนั้นมีไว้สื่อความหมาย เข้าใจความหมายแล้วละเลยถ้อยคำเสีย

ไม่มีสิ่งใดงดงามได้ไปกว่านี้แล้ว...

ท่านผู้หยิ่งในเกียรติ Johann Sebastian Bach บอกให้เราเข้าใจโดยละเลยถ้อยคำนั้นแล้ว


ตะนิ่นตาญี

วันเสาร์ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เวลา ๒๐.๔๒ นาฬิกา
"จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา"
ตะนิ่นตาญี
 
Posts: 235
Joined: Wed Jan 28, 2009 11:41 pm
Location: ริมฝั่งมหานที...ในบทกวีที่มีเธอ

Re: หนึ่งในดวงใจ vs. ONE TOKE OVER THE LINE

Postby ตะนิ่นตาญี » Sun Jun 19, 2011 6:15 pm

เพ่งมองสายนทีที่ขุ่นข้น หลงว่าว่ายวนเวียนในธารน้ำใสMarilyn Monroe ท่ามกลางสายนทีที่ขุ่นข้นใน The River of no return

ตะนิ่นตาญี

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เวลา ๑๘.๑๕ นาฬิกา
"จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา"
ตะนิ่นตาญี
 
Posts: 235
Joined: Wed Jan 28, 2009 11:41 pm
Location: ริมฝั่งมหานที...ในบทกวีที่มีเธอ

Re: หนึ่งในดวงใจ vs. ONE TOKE OVER THE LINE

Postby ตะนิ่นตาญี » Mon Jun 20, 2011 7:12 pm

สายน้ำที่ไหลเชี่ยวเป็นเกลียวคลื่นนั้น แม้นไม่มีชีวิต แม้นปราศจากปรีชาญาณ

หากแต่ได้ผ่านวัฏฏะสงสาร ของมนุษย์จนคลาคล่ำ...

ไม่แน่นักว่า สายน้ำนั้น กำลังหัวเราะเยาะให้กับความโง่เขลาของมนุษย์เราอยู่ก็เป็นได้
หัวเราะให้กับ ความอาฆาตพยาบาทของมนุษย์ ความละโมภของมนุษย์

หัวเราะให้กับ ความโง่เขลาของมนุษย์ที่หลงลืมความดีของผู้อื่น...


เพลงประกอบภาพยนตร์จากเรื่อง A River Runs through It ตะนิ่นตาญี ต้องขออภัย

จำชื่อวงที่บรรเลงเพลงนี้ไม่ได้จริงๆ...


ตะนิ่นตาญี

วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เวลา ๑๙.๑๒ นาฬิกา
"จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา"
ตะนิ่นตาญี
 
Posts: 235
Joined: Wed Jan 28, 2009 11:41 pm
Location: ริมฝั่งมหานที...ในบทกวีที่มีเธอ

Re: หนึ่งในดวงใจ vs. ONE TOKE OVER THE LINE

Postby ตะนิ่นตาญี » Tue Jun 21, 2011 9:06 pm

แสงเทียน เพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรก ทรงพระราชนิพนธ์ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๘๙

ครั้งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช เป็นงานทดลองของพระองค์ใน จังหวะ บลูส์

ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องภาษาไทย

แต่เนื่องจากมีพระราชประสงค์ ที่จะทรงแก้ไขทำนอง และคอร์ดบางตอน

จึงยังไม่โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้นำออกมา บรรเลงในเวลานั้น

ต่อมา ได้พระราชทานให้นำออกบรรเลงครั้งแรก พ.ศ. ๒๔๙๐ และใน พ.ศ. ๒๔๙๖

นางสาวสดใส วานิชวัฒนา (รองศาสตราจารย์ สดใส พันธุมโกมล) ประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษถวาย


(คัดลอกมาจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)การตีความ เพลง บลูส์ นั้นเป็นสิ่งที่ยากมากทั้งความหมายของเนื้อเพลง และโน้ตเพลง

อย่างไรก็ตามต้องถือว่า The Olarn Project ทำได้เยี่ยมมากๆ...

The Olarn Project บวงสรวงด้วย Candle Light Blues แสงเทียน


ตะนิ่นตาญี

วันอังคารที่๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เวลา ๒๑.๐๖ นาฬิกา
"จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา"
ตะนิ่นตาญี
 
Posts: 235
Joined: Wed Jan 28, 2009 11:41 pm
Location: ริมฝั่งมหานที...ในบทกวีที่มีเธอ

Re: หนึ่งในดวงใจ vs. ONE TOKE OVER THE LINE

Postby ตะนิ่นตาญี » Wed Jun 22, 2011 7:44 pm

Dolly Parton หลายคนเชื่อว่า นี่คือสุดยอด นักร้องลูกทุ่ง ของอเมริกา

ตะนิ่นตาญี ไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ เพราะโดยส่วนตัวแล้วชอบ Carrie Underwood มากกว่า

เอาเป็นว่า ลางเนื้อชอบลางยา ก็แล้วกัน...
แต่ถ้าจะให้เทียบเพลงนี้ เพลง I Will Always Love you ระหว่าง Dolly Parton กับ Whitney Houston

ตะนิ่นตาญี กลับชอบวิธีร้องของ Dolly Parton มากกว่า Whitney Houston

แน่นอนเสียงของ Whitney Houston มีพลังอย่างเหลือเฟือ ตะนิ่นตาญี ไม่กล้าบอกว่าใครดีกว่าใคร

เพราะถ้าไม่เจ๋งจริง คุณเธอ Whitney Houston คงขายแผ่นเสียงเพลงนี้ไม่ได้ที่ ๔ล้านแผ่น หรอก

นี่ไม่ต้องพูดถึง Grammy Awards ที่ได้ถึง ๓ ครั้ง เอาเป็นว่า“ลางเนื้อชอบลางยา” ดีกว่ากระมังครับ
เสียดายที่สุดยอดฝีมืออย่าง Whitney Houston กลับต้องมามีปัญหาเรื่องยาเสพติด

อาจเพราะ "ความรัก" กระมัง...รัก โดยที่ลืมไปว่าควรจะ รัก อย่างไร


ตะนิ่นตาญี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เวลา ๑๙.๔๔ นาฬิกา
"จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา"
ตะนิ่นตาญี
 
Posts: 235
Joined: Wed Jan 28, 2009 11:41 pm
Location: ริมฝั่งมหานที...ในบทกวีที่มีเธอ

Re: หนึ่งในดวงใจ vs. ONE TOKE OVER THE LINE

Postby ตะนิ่นตาญี » Fri Jun 24, 2011 7:55 pm

ในวันที่น้ำตาที่ไหลของลูกผู้ชาย อันเกิดขึ้นจาก ความสูญเสียที่ตนไม่อาจหยุดยั้งได้นั้น

เกินกว่าที่จะบรรยาย มีเพียงแต่ผู้ร่วมรู้ใจ ที่คอยเช็ดน้ำตาที่ไหลหลั่งออกมา

และก็มีแต่ผู้ชิดใกล้ที่ ให้การปกป้อง ร้องออกมาว่า นายกูไม่ผิด
RyanDan กับบทเพลง Tears of an Angel

ตะนิ่นตาญี ไม่อาจมอบสิ่งใดให้แก่ ลูกผู้ชาย ท่านนั้นได้ นอกจากบทเพลง

บทเพลง อันแสดงถึงความเคารพ...อันแสดงถึงการให้เกียรติ ซึ่งพึงปฏิบัติได้ในฐานะปัจเจกชน...

กับผู้ที่มีชื่อว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ท่านคือ ผู้หยิ่งได้ในเกียรติของตน


ตะนิ่นตาญี

วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เวลา ๑๙.๕๕ นาฬิกา
"จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา"
ตะนิ่นตาญี
 
Posts: 235
Joined: Wed Jan 28, 2009 11:41 pm
Location: ริมฝั่งมหานที...ในบทกวีที่มีเธอ

Re: หนึ่งในดวงใจ vs. ONE TOKE OVER THE LINE

Postby ตะนิ่นตาญี » Wed Jun 29, 2011 7:34 pm

หลายวันก่อน คนนอนหมอนเดียวกัน กับ ตะนิ่นตาญี ลงเพลงไว้ให้ในเครื่องเล่น mp3 ให้เพื่อ ตะนิ่นตาญี ไว้ฟัง

ในขณะเดินทาง โดยเฉพาะเพลง ชั่วฟ้าดินสลาย คุณเธอ ลงไว้หลาย version มาก

ไม่ว่าจะเป็นใน version ของ ธงไชย แม็คอินไตย์ หรือต้นฉบับโดย คุณพูลศรี เจริญพงษ์ หรือในสไตล์ของ เจนิเฟอร์ คิ้ม

หรือในสไตล์ jazz นุ่มๆ ของ นรีกระจ่าง คันธมาส หรือ jazz แบบใสๆในสไตล์สนุกๆของ สุเมธ แอนด์ เดอะปั๋ง

หรือของสุดยอดฝีมืออย่าง คุณศรีไศล สุชาติวุฒิ หรือที่เป็นบทบรรเลงนุ่มๆโดย ไหมไทย...


ไม่อาจพูดได้เป็นอย่างอื่นนอกจาก นักร้อง นักดนตรี ทุกท่านที่เอ่ยมานั้น สุดยอดของสุดยอด มาก

ด้วยความสุดยอดของแต่ละท่านนั้น แม้นว่าจะเป็นระบบการอัดเสียงในสมัยเก่า

จึงอาจทำให้คุณภาพของเพลงฟังดูเหมือนจะด้อยลง แต่สำหรับพลังเสียงของท่านแล้ว

ไม่ว่าจะเป็น คุณพูลศรี เจริญพงษ์ หรือ คุณศรีไศล สุชาติวุฒิ ก็ตาม นั้นเน้นให้เห็นถึง ความเป็นสุดยอด

ซึ่งหาได้ยากยิ่งนักในเด็กรุ่นใหม่ๆ...
ตะนิ่นตาญี เลือก version ของ ธงไชย แมคอินไตย์ มาให้ฟังกันเพราะชอบดนตรีที่เล่นให้กับ เบิร์ด ธงไชย

แต่สำหรับผู้ที่ ตะนิ่นตาญี ทึ่งที่สุดนั้น เห็นจะเป็น คุณเจนิเฟอร์ คิ้ม ด้วยพลังเสียงของเธอที่ร้องโดยไม่ต้องใช้ดนตรีช่วย

ทำให้เห็นถึงความสามารถอันอาจเทียบเคียงได้กับรุ่นใหญ่ๆทั้งหลาย ที่ได้เอ่ยนามไปแล้ว ได้อย่างไม่ต้องอายใคร

เพลง ชั่วฟ้าดินสลาย นั้นประพันธ์คำร้องโดย ทวี ณ บางช้าง (ครูมารุต) ผู้กำกับภาพยนตร์ ทำนองโดย แมนรัตน์ ศรีกรานนท์

ขับร้องครั้งแรกโดย คุณพูลศรี เจริญพงษ์ ได้รับรางวัลแผ่นเสียงเงินพระราชทาน


ตะนิ่นตาญี

วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เวลา ๑๙.๓๔ นาฬิกา
"จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา"
ตะนิ่นตาญี
 
Posts: 235
Joined: Wed Jan 28, 2009 11:41 pm
Location: ริมฝั่งมหานที...ในบทกวีที่มีเธอ

Re: หนึ่งในดวงใจ vs. ONE TOKE OVER THE LINE

Postby ตะนิ่นตาญี » Thu Jun 30, 2011 6:33 pm

เมื่อพูดกันถึงพลังเสียงอันสุดยอดของ นักร้อง แล้ว คนแรก และคนเดียวที่ ตะนิ่นตาญี คิดถึงนั้น

ได้แก่ คุณจินตนา สุขสถิตย์ บทพิสูจน์อื่นใดคงไม่มี นอกจาก บทเพลง เพลงนี้

เพลงที่มีชื่อว่า คิดถึง…
มหาเสวกเอก เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี นามเดิม สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นผู้ประพันธ์

ท่านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี แต่งเพลงชื่อ “คิดถึง” เมื่อ พ.ศ. 2477 บันทึกเสียงครั้งแรก พ.ศ. 2494

โดย เฉลา ประสบศาสตร์ ซึ่งเป็นบทเพลงที่มีความไพเราะมากและยืนยงถึงปัจจุบัน

โดยใช้ทำนองเพลง “Gypsy Air” ของ Pablo de Sara sate


(คัดลอกมาจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)

จากอดีต จนถึงปัจจุบัน และยันอนาคต ตะนิ่นตาญี ไม่เชื่อว่าจะมีใครร้องเพลงนี้ได้ดีเกินไปกว่า คุณจินตนา สุขสถิตย์

ตะนิ่นตาญี

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เวลา ๑๘.๓๓ นาฬิกา
"จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา"
ตะนิ่นตาญี
 
Posts: 235
Joined: Wed Jan 28, 2009 11:41 pm
Location: ริมฝั่งมหานที...ในบทกวีที่มีเธอ

Re: หนึ่งในดวงใจ vs. ONE TOKE OVER THE LINE

Postby ตะนิ่นตาญี » Fri Jul 01, 2011 6:41 pm

Terrpus Fugit เป็นภาษา Latin แปลว่า เวลาที่ผ่านไป ตะนิ่นตาญี เชื่อว่า
มนุษย์เราแต่ละคนนั้นมีจำนวนก้าวเดินที่ถูกกำหนดไว้ แต่ละผู้แต่ละคนนั้นล้วนแล้วแต่

กำลังก้าวเดินไปสู่ก้าวสุดท้ายของชีวิต แต่ละเยื้องก้าวที่ผ่านไป ล้วนแล้วแต่

ไม่อาจคาดเดาได้ว่า จะมีอะไรเกิดขึ้นได้บ้าง ไม่อาจคาดเดาได้ว่า

ตนนั้นได้สร้างผลกระทบอย่างไรให้แก่ชีวิตอื่นๆ...


บางครั้งบางหน ตะนิ่นตาญี หยุดเดิน แล้วมองดูสิ่งต่างๆรอบข้างตัวเรา

มองดูการก้าวเดินของผู้อื่นบ้าง มองดูการเจริญเติบโตของ สิ่งที่เรารัก คนที่เรารัก

ยิ้มให้กับความงามอันพิสุทธิ์ ต้นไม้ใบหญ้า ท้องฟ้าสีคราม...

เพียงแค่นี้ ตะนิ่นตาญี ก็พร้อมแล้วที่จะน้อมรับกับ ก้าวสุดท้ายแห่งชีวิตนี้แล้วครับ
Stephen Bishop กับความเป็นไปได้ใน It Might Be You จากภาพยนตร์เรื่อง Tootsie

ตะนิ่นตาญี

วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

เวลา ๑๘.๔๑ นาฬิกา
"จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา"
ตะนิ่นตาญี
 
Posts: 235
Joined: Wed Jan 28, 2009 11:41 pm
Location: ริมฝั่งมหานที...ในบทกวีที่มีเธอ

Re: หนึ่งในดวงใจ vs. ONE TOKE OVER THE LINE

Postby ตะนิ่นตาญี » Mon Jul 04, 2011 6:55 am

Pandora’s Box เป็นกล่องที่เหล่าเทพเจ้านำเอา ทุกข์ภิคะภัย เหล่า โรคร้าย และภัยพิบัติทั้งปวง มาใส่ไว้

เพื่อไว้ใช่ลงโทษเหล่ามวลหมู่มนุษย์ โดยได้มอบให้ หญิงสาวนางหนึ่งซึ่งมี่ชื่อว่า Pandora ผู้ได้ชื่อว่า

มนุษย์ผู้หญิงคนแรกของโลก เป็นผู้เก็บรักษาไว้ และสั่งไว้ไม่ให้เปิดกล่องนั้น...

แต่ Pandora ไม่อาจทนความเย้ายวนในความอยากรู้ของตนเองไว้ได้จึงได้เปิดกล่องออกมา

นั่นจึงทำให้ เหล่าทุกข์ภิคภัย เหล่าโรคร้าย และภัยพิบัติ หรือที่ฟารั้งเรียกกันว่า The four horsemen...

แต่อย่างไรก็ตามในกล่องนั้นยังคงหลงเหลือ “ความหวัง”

ตะนิ่นตาญี เคยดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งชื่อ The Shawshank Redemption มีอยู่ประโยคๆหนึ่งซึ่งประทับใจมาก

Hope is a good thing, maybe the best of things, and no good thing ever dies.

ใช่แล้วครับเพื่อนๆ “ความหวัง” เป็นสิ่งที่ดี อาจบางทีเป็นสิ่งที่ประเสริฐ และสิ่งที่ดีนั้นไม่มีวันตาย...

ความหวัง อาจเป็นเพียงเปลวไฟดวงเล็กๆที่ให้แสงสว่าง และความอบอุ่นแก่เหล่ามวลหมู่มนุษย์ทั้งปวง

เช็ดน้ำตาแล้วร่วมกันเดินต่อไปครับ...เพื่อนพ้องน้องพี่ที่ เสรีไทย


ตะนิ่นตาญี

วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

เวลา ๖.๕๕ นาฬิกา
"จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา"
ตะนิ่นตาญี
 
Posts: 235
Joined: Wed Jan 28, 2009 11:41 pm
Location: ริมฝั่งมหานที...ในบทกวีที่มีเธอ

Re: หนึ่งในดวงใจ vs. ONE TOKE OVER THE LINE

Postby ตะนิ่นตาญี » Mon Jul 04, 2011 7:05 pm

หากเปรียบ โลก นี้เสมือน หนังสือ สักเล่มหนึ่ง ซึ่งเปิดเผยความแตกต่าง ระหว่างความจริง และความเท็จได้

เราจะพบว่า โดยเนื้อแท้แล้ว ทั้งความจริง และความเท็จ นั้นมักจะมีการประนีประนอมอยู่บ่อยครั้ง

ด้วยการประนีประนอม ของ ความจริง กับ ความเท็จ, ความดี กับ ความเลว, ถูก กับ ผิด นี้เอง

สรรพวิชาที่แท้จริงแห่งปวงปราชญ์ ทั้งหลาย จึงหลับใหล ไปด้วยความมัวเมาในจอกแห่งยาพิษ

ยาพิษ ซึ่งถูกเติมเต็มไว้ด้วยชีวิตอันจอมปลอมแห่ง เถาองุ่น ของ ความหลอกลวง

โลกนี้หลงทางมายาวนานยิ่งนัก จะมีใครสักกี่คนที่แน่วแน่แก้ไขใน วิถี นั้นให้ถูกต้อง...
เพลง May It Be จากภาพยนตร์เรื่อง Lord of The Rings ขับร้องโดย Enya

ในเนื้อเพลง เพลงนี้มีสองประโยคที่น่าสนใจ ประโยคแรกคือ "Mornië utúlië," ซึ่งแปลว่า "Darkness has come.

อีกประโยคหนึ่งคือ ” "Mornië alantië" แปลว่า "Darkness has fallen.”

มีหลายคนบอกว่า นี่คือ ภาษานิยาย ซึ่ง J.R.R. Tolkien ผู้เขียน ประดิษฐ์ขึ้นมาเอง เป็นภาษาของพวก Elvish

ใช้กันใน middle-earth โดยเรียกภาษาเหล่านี้ว่า Sindarin…

ตะนิ่นตาญี ไม่ทราบเหมือนกันว่า ข้อมูลทั้งหมด ที่เล่าฟังนั้น จริง หรือเท็จ ประการใด


แต่มั่นใจว่า “ความมืดมิดจนถึงที่สุดแห่ง รัตติกาล นั้น หมายถึง แรกแสงอรุโณทัย กำลังจะปรากฏ”

ตะนิ่นตาญี

วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

เวลา ๑๙.๐๕ นาฬิกา
"จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา"
ตะนิ่นตาญี
 
Posts: 235
Joined: Wed Jan 28, 2009 11:41 pm
Location: ริมฝั่งมหานที...ในบทกวีที่มีเธอ

Re: หนึ่งในดวงใจ vs. ONE TOKE OVER THE LINE

Postby ตะนิ่นตาญี » Tue Jul 05, 2011 5:57 pm

ปรัชญาง่ายๆ ที่เป็นธรรมชาติ สามรถนำมาใช้กับชีวิตของคนจริงๆได้ คิดในสิ่งที่เป็นจริงได้

เกิดกับชีวิตที่เป็นจริงได้ แต่เป็นความง่ายที่คนช่างคิดยากที่จะมองเห็น

ความง่ายนั้นจึงมีลักษณะของปฐมกาลแห่งชีวิต ความง่ายนั้นจึงเป็นต้นกำเนิดแห่งชีวิตทั้งปวง

หากมนุษย์เราสามารถเข้าใจถึง ความง่าย ย่อมจะหลุดพ้นได้จาก ความยาก ทั้งปวง

ชีวิตอันเปรียบประดุจ ธรรมชาติ ได้เรียนรู้จากธรรมชาตินั้น จะประเสริฐสักเพียงใด

เฉกเช่น สายลมพัดผ่านยอดไม้ สายน้ำไหลผ่านเขาหิน ได้เรียนรู้ ชีวิต และโลกนี้ จากสิ่งที่เกิดขึ้นจริง

สัจธรรม นั้น ไม่ใช่ สิ่งที่ยาก หากแต่ สัจธรรม เป็นความยากของคนที่ไม่อาจเข้าใจ ในความง่าย...
ความง่ายๆของ Tin Tin กับ Toast and Marmalade for Tea ขนมปังทาแยม กับ น้ำชา

Tin Tin เป็น วงดนตรี pop/rock จาก Australian ชื่อวง Tin Tin นั้น

เข้าใจว่ามาจากหนังสือ cartoon ชื่อดัง The Adventures of Tintin

เพลง Toast and Marmalade for Tea แต่งโดย Steve Groves ผู้ร่วมก่อตั้งวง Tin Tin ขึ้นมา

“ปังปิ้ง-แยมส้ม กับ น้ำชา” อาจเปลี่ยนเป็น “น้ำพริกปลาทู กับ ข้าวร้อนๆ” พูดแล้วหิว ขอตัวไปหาความง่ายในครัวก่อน :lol:


ตะนิ่นตาญี

วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

เวลา ๑๗.๕๗ นาฬิกา
"จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา"
ตะนิ่นตาญี
 
Posts: 235
Joined: Wed Jan 28, 2009 11:41 pm
Location: ริมฝั่งมหานที...ในบทกวีที่มีเธอ

Re: หนึ่งในดวงใจ vs. ONE TOKE OVER THE LINE

Postby ตะนิ่นตาญี » Wed Jul 06, 2011 7:53 pm

ตะนิ่นตาญี อยากทำความเข้าใจ อยากรู้จัก กับ นิรันดรกาล เสียจริง

มาตรแม้นว่าจะมีที่ในหัวใจเหลืออยู่มากสักเพียงใด...

หากแต่ความยากไร้ในสติปัญญา ได้ปฏิเสธสิ้นเสียแล้วกับ ปรีชาญาณ ทั้งปวง

สายน้ำที่รินหลั่งไหลไปตามกาลเวลา ซอนเซาะเทือกไศล เนินโขดเขาหิน

ขุนเขา แมกไม้ ชายฝั่ง ริมธาร และน้ำใส ล้วนนำความ ปิติรื่นรมย์ ที่เกินจะขานไขมาสู่หัวใจนี้

ฟ้าดิน ไม่ปริปากเอ่ยอ้างถึงความงามอันยิ่งใหญ่ กาลเวลา ไม่เอ่ยอ้างว่ามี วัฏฏะ อันเที่ยงแท้

ด้วย ศักยภาวะ แห่งความรื่นรมย์ อันเปรียบเสมือน ครรภ์ของสรรพสิ่ง ที่พึงให้ประกายแก่ชีวิต

ของมวลหมู่มนุษย์ทั้งปวงนั้น ไร้สิ้นซึ่งขอบเขต และขีดอันจำกัด บทบรรพแห่งธรรมชาติจึงก่อกำเนิดเกิดเป็น


สำเนียงเสียง แห่ง อวจนะ นั้นย่อมเป็น สมภาพแห่งสรรพสิ่ง และนั่นคือเสียง สังคีตแห่งสวรรค์ อันมิอาจปรุงแต่ง

หากแต่ประสมประสานกับ สังคีตแห่งแผ่นดิน อีกทั้งยังสอดคล้องและกลมกลืนไปกับ สังคีตแห่งมนุษย์...

จาก อาทิตย์ จันทรา ดวงดารา บนฟากฟ้า มายัง เทือกเขา ลำธาร ละหานทุ่ง บนแผ่นดิน
จนถึงรูปกายดวงจิตกิจกรรมของ มนุษย์ ล้วนประสานประสมสอดคล้องกันเป็นความกลมกลืน

ก่อให้กำเนิด ความสมดุล ของ สังคีตแห่งจักรวาล ที่บริบูรณ์ อันอาจบรรเลงไว้ได้แต่ใน ไตรสังคีต

นั่นกระมังที่พึงเป็น วันแรกและวันสุดท้ายแห่ง นิรันดรกาล และนั่นกระมังที่พึงเป็น นิรันดรกาลในเสี้ยวเวลา


I hope you will find your freedom, for eternity. And I know you'll find your freedom, eventually, for eternity.

นิรันดรกาล ของ ตะนิ่นตาญี มีอยู่แล้ว มีอยู่ใน หัวใจ อันสงบ อันไร้แล้วซึ่งการแสวงหา ไร้ซึ่งภาพมายาทั้งปวง

เมื่อไม่แสวงหา ย่อมไร้แล้วซึ่ง มายา ทั้งปวง...

The Last Song ครวญคร่ำ ร่ำไห้ โดย Elton John


ตะนิ่นตาญี

วันพุธที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

เวลา ๑๙.๕๓ นาฬิกา
"จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา"
ตะนิ่นตาญี
 
Posts: 235
Joined: Wed Jan 28, 2009 11:41 pm
Location: ริมฝั่งมหานที...ในบทกวีที่มีเธอ

PreviousNext

Return to ชายคาพักใจ