ในหลวงทรงให้ผู้พิพากษาเป็นกลาง

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย เทิดพระเกียรติในหลวงและราชวงศ์จักรีที่ห้องนี้ครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

ในหลวงทรงให้ผู้พิพากษาเป็นกลาง

Postby kuron23 » Tue Jun 21, 2011 8:06 am

"ในหลวง"มีพระบรมราโชวาทแก่คณะผู้พิพากษา "คนต้องมีการขัดแย้งกัน ต้องเป็นกลางในทุกกรณี ทั้งอยู่ในหรือนอกโรงศาล" ทรงย้ำให้เข้มแข็ง ความดีจะเป็นความสงบของชาติ

เมื่อเวลา 17.24 น. วันที่ 20 มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายสบโชค สุขารมณ์ ประธานศาลฎีกา นำผู้พิพากษาประจำศาลสำนักงานศาลยุติธรรมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาน ก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่

นอกจากนี้นายวิรัช ชินวินิจกุล เลขาธิการศาลยุติธรรม นายไพโรจน์ นวานุช ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ประจำสำนักประธานศาลฎีกา นายวรวุฒิ ทวาทศิน เลขาธิการประธานศาลฎีกา และนายสราวุธ เบญจกุล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางในทุกกรณีเพื่อความยุติธรรมและความสงบสุขของประเทศชาติ ความว่า "ให้ปฏิญาณของผู้พิพากษานั้น ถือเป็นปฏิญาณที่สำคัญมาก เพราะว่าอย่างที่ท่านได้เปล่งวาจา ท่านจะต้องเป็นผู้ทำหน้าที่เพื่อความยุติธรรม เพื่อความสงบสุขแห่งประเทศชาติ ฉะนั้น ถ้าท่านปฏิบัติดีก็ทำให้ประเทศชาติมีความสงบได้ เพราะว่าคนต้องมีการขัดแย้งกัน ท่านต้องเป็นกลางในทุกกรณี ทั้งในเวลาท่านอยู่ในโรงศาล หรือ นอกโรงศาล"

"ฉะนั้น ขอให้ท่านได้รักษาคำปฏิญาณที่ท่านเปล่งด้วยความเข้มแข็งนี้ รักษาเอาไว้ทุกเมื่อและถือว่าเป็นหน้าที่ในชีวิต ก็ขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัติงานด้วยความสามารถ ด้วยความเข้มแข็ง และเป็นความดีของท่าน จะเป็นความสงบของประเทศชาติ ขอให้ท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างดีด้วยความเข้มแข็ง ตามที่ท่านได้กล่าวและสามารถได้ปฏิบัติตาม ขอให้ท่านมีความสำเร็จ มีความสุขในงานการเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติ"
Attachments
.jpg
ในหลวงทรงให้ผู้พิพากษาเป็นกลาง
User avatar
kuron23
 
Posts: 407
Joined: Thu Jul 22, 2010 8:34 am

Re: ในหลวงทรงให้ผู้พิพากษาเป็นกลาง

Postby sareesri_39 » Tue Jun 21, 2011 9:31 am

ในหลวงทรงให้ผู้พิพากษาเป็นกลาง

"ในหลวง"มีพระบรมราโชวาทแก่คณะผู้พิพากษา "คนต้องมีการขัดแย้งกัน ต้องเป็นกลางในทุกกรณี ทั้งอยู่ในหรือนอกโรงศาล" ทรงย้ำให้เข้มแข็ง
ความดีจะเป็นความสงบของชาติ
User avatar
sareesri_39
 
Posts: 306
Joined: Mon Oct 11, 2010 10:03 am

Re: ในหลวงทรงให้ผู้พิพากษาเป็นกลาง

Postby ae_mon » Tue Jun 21, 2011 10:27 am

หากผู้พิพากษา น้อมนำพระบรมราโชวาท "มีความเป็นกลาง มีความยุติธรรม"
มาปฏิบัติหน้าที่ ประชาชนก็มีสุข บ้านเมืองก็ร่มเย็น
User avatar
ae_mon
 
Posts: 365
Joined: Mon Jul 26, 2010 11:24 am

Re: ในหลวงทรงให้ผู้พิพากษาเป็นกลาง

Postby tarato13 » Wed Jun 22, 2011 1:47 pm

พระราชดำรัสของพระองค์ทรงให้เป็นกลาง มีความยุติธรรม สังคมจะเกิดความสงบสุข
User avatar
tarato13
 
Posts: 368
Joined: Thu Jul 22, 2010 8:47 am

Re: ในหลวงทรงให้ผู้พิพากษาเป็นกลาง

Postby เพียงดิน2889 » Wed Jun 22, 2011 4:45 pm

ผู้พิพากษาควรน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระองค์มาปฏิบัติ โดยยึดหลักความเป็นกลาง ความยุติธรรม พิพากษาความตามความเป็นจริงและมีเหตุผลที่สมควรแก่เหตุนั้น มีความเที่ยงธรรม และให้ความยุติธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
User avatar
เพียงดิน2889
 
Posts: 158
Joined: Mon Feb 07, 2011 5:39 pm

Re: ในหลวงทรงให้ผู้พิพากษาเป็นกลาง

Postby น้ำตก » Thu Jun 23, 2011 6:30 am

ขอให้ผู้พิพากษาที่ได้รับพระบรมราโชวาท นำหลักของท่าน
มาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ก็จะทำให้ประเทศชาติเจริญยิ่งขึ้น
User avatar
น้ำตก
 
Posts: 370
Joined: Wed Sep 08, 2010 9:32 pm

Re: ในหลวงทรงให้ผู้พิพากษาเป็นกลาง

Postby VEE99999 » Thu Jun 23, 2011 8:01 am

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
User avatar
VEE99999
 
Posts: 378
Joined: Sat Aug 14, 2010 10:32 am

Re: ในหลวงทรงให้ผู้พิพากษาเป็นกลาง

Postby สมศรี422อาร์ » Sat Jun 25, 2011 1:35 pm

ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงธรรม เพราะท่านปกครองแผ่นดินโดยธรรม ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
User avatar
สมศรี422อาร์
 
Posts: 208
Joined: Sun Oct 17, 2010 1:27 pm

Re: ในหลวงทรงให้ผู้พิพากษาเป็นกลาง

Postby militaryloveking » Wed Oct 12, 2011 8:46 am

ขอจงทรงมีพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นร่มฉัตรให้ลูก ๆ ทุกคนตราบชั่วกาลนานเทอญ
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am


Return to ห้องเฉลิมพระเกียรติ