อนุรักษ์ป่าไม้....เพื่อพ่อหลวงของเรา

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย เทิดพระเกียรติในหลวงและราชวงศ์จักรีที่ห้องนี้ครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

อนุรักษ์ป่าไม้....เพื่อพ่อหลวงของเรา

Postby เพียงดิน2889 » Tue Aug 16, 2011 5:41 pm

การอนุรักษ์ป่าไม้ เป็นสิ่งพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับอนุรักษ์ เพราะป่าไม้เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำ ลำธาร เป็นแหล่งอาหารของมนุษย์ และป่ายังช่วยป้องกันโลก จากสภาวะโลกร้อนได้ด้วย
User avatar
เพียงดิน2889
 
Posts: 158
Joined: Mon Feb 07, 2011 5:39 pm

Re: อนุรักษ์ป่าไม้....เพื่อพ่อหลวงของเรา

Postby sareesri_39 » Wed Aug 17, 2011 7:40 am

โครงการ "บ้านเล็กในป่าใหญ่" เป็นโครงการอนุรักษ์สภาพป่าไม้บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ เกิดขึ้นจากการที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้เสด็จ พระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎร ณ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2523 ที่พระองค์ทรงห่วงใยประชาชนและสิ่งแวดล้อม ดังพระราชกระแสรับสั่งว่า "ให้ป่าอยู่กับคนได้ คนอยู่กับป่าได้ โดยไม่มีการทำลาย" เราจงมาร่วมกันเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านด้วยการปลูกป่าเพิ่ม และรักษาป่าที่มีอยู่แล้วให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้นและตลอดไป ที่สำคัญคือเราจะต้องช่วยกันปกป้องและป้องกันไม่ให้มีการตัดไม้ทำลายป่าอย่างเด็ดขาด
User avatar
sareesri_39
 
Posts: 306
Joined: Mon Oct 11, 2010 10:03 am

Re: อนุรักษ์ป่าไม้....เพื่อพ่อหลวงของเรา

Postby militaryloveking » Wed Aug 17, 2011 8:52 am

ป่าไม้ถือเป็นแหล่งกำเนิดชีวิตของโลก..ฉะนั้นพวกเราจงช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: อนุรักษ์ป่าไม้....เพื่อพ่อหลวงของเรา

Postby รักเมืองไทย55 » Sun Aug 21, 2011 11:55 am

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกต้นไม้ไว้ในหลายๆ พื้นที่ทั่วทั้งประเทศไทย

"ปลูกป่าเพื่อให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นโดยให้ราษฎรในท้องที่นั้นๆเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้ราษฎรเห็นความสำคัญของป่า และการปลูกป่า ให้ชาวบ้านได้
ร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้น และควรมีประโยชน์จากกิจกรรมด้วย" …..พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2527

จากพระราชดำรัสข้างต้นดังกล่าวทำให้เห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงอันเป็นที่รัก และเคารพยิ่งของปวงชนชาวไทย พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ ทรงห่วงใยราษฎรของพระองค์ในทุกๆ เรื่อง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของป่าไม้ต้นไม้พระองค์ทรงตระหนักว่าป่าไม้นั้นมีความสำคัญต่อประเทศชาติเพียงใดเพราะหากมีการอนุรักษ์ป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ประชาชนก็สามารถใช้สอยหาประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติจากป่าไม้ได้นานับประการ
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: อนุรักษ์ป่าไม้....เพื่อพ่อหลวงของเรา

Postby kuron23 » Mon Aug 22, 2011 8:20 am

ในหลวงทรงเล็งเห็นความสำคัญของป่าไม้ เพราะป่าไม้คือต้นกำเนิดของแม่น้ำในหลายๆ สาย ป่าไม้ยังเป็นเหมือนโรงครัวของราษฎรที่สำหรับใช้ทำมากินและประกอบอาชีพ โดยพระองค์ได้ทรงให้แนวพระราชดำริในการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อเก็บกักน้ำไว้ เมื่อถึงเวลาที่ขาดแคลนน้ำ ก็ยังสามารถมีน้ำสำหรับใช้ในการเพาะปลูกได้
User avatar
kuron23
 
Posts: 407
Joined: Thu Jul 22, 2010 8:34 am

Re: อนุรักษ์ป่าไม้....เพื่อพ่อหลวงของเรา

Postby น้ำตก » Tue Aug 23, 2011 12:35 pm

ในหลวงของเราท่านทรงสนับสนุนให้ประชาชนทุกร่วมกันปลูกต้นไม้จะได้มีที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามขัดสน
เราเป็นประชาชนของท่านควรที่จะร่วมกันปลูกป่า อนุรักษ์ป่า เพื่อชนรุ่นหลังจะได้มีอากาศไว้หายใจ
มีป่าเอาไว้กับเก็บน้ำจะได้ไม่เดือดร้อนเรื่องน้ำท่วม มีน้ำไว้ใจทำการเพาะปลูก
User avatar
น้ำตก
 
Posts: 370
Joined: Wed Sep 08, 2010 9:32 pm

ทรงพระเจริญ

Postby santikaarmy » Tue Aug 23, 2011 12:39 pm

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่สำคัญสูงสุดของชาติ
จาก กรมทหารพรานที่46
User avatar
santikaarmy
 
Posts: 6
Joined: Tue Aug 23, 2011 12:32 pm

Re: อนุรักษ์ป่าไม้....เพื่อพ่อหลวงของเรา

Postby สมศรี422อาร์ » Fri Aug 26, 2011 1:04 pm

ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ
หากขาดป่าไม้ไปประเทศก็จะแห้งแล้ง
และเป็นผลให้เกิดภัยธรรมชาติต่างๆตามมาอีกมายมาย
ดังนั้น เราจึงควรที่จะหันมาอนุรักษ์ผืนป่าของไทย
เพราะไม่เพียงแต่จะเป็นการทำเพื่อในหลวงเพียงอย่างเดียว
ยังเป็นการทำเพื่อประเทศชาติของเราด้วย
User avatar
สมศรี422อาร์
 
Posts: 208
Joined: Sun Oct 17, 2010 1:27 pm

Re: อนุรักษ์ป่าไม้....เพื่อพ่อหลวงของเรา

Postby militaryloveking » Thu Oct 06, 2011 8:05 am

ต้นไม้มี่พ่อปลูกนั้น ได้แผ่กิ่งก้านสาขานำความร่มเย็นมาสู่ชาวไทย
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am


Return to ห้องเฉลิมพระเกียรติcron