เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ไม่มี login ก็โพสได้นะครับ

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby pattana1 » Wed Jan 07, 2009 11:22 am

สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษา
ด้อยโอกาส...ขาดสิ่งใด...แม้ภัยมา พระเมตตา...โครงการหลวงช่วยปวงชน
สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล
น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ
pattana1
 

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby ร.๘ พัน.๓ » Wed Jan 21, 2009 12:07 pm

ธ ทรงเป็นพ่อหลวง ของปวงไทย พระบารมี เกริกไกร แผ่ไพศาล

ทุกหย่อมหญ้า ทุกแดนดิน ถิ่นกันดาร ซึ้งในพระ ปรีชาชาญ ทุกวานวัน

๖๐ ปี เวียนบรรจบ สบสมัย ผองชาวไทย ปรีดิ์เปรม เกษมสันต์

น้อมถวาย พระพรชัย องค์ราชันย์ พระมิ่งขวัญ ขอจง “ ทรงพระเจริญ
ร.๘ พัน.๓
 

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby ร.๘ พัน.๓ » Mon Feb 02, 2009 4:14 pm

พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า
ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล
ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ
ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
ร.๘ พัน.๓
 Return to ห้องสาธารณะcron