พระบิดาแห่งการช่างไทย

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย เทิดพระเกียรติในหลวงและราชวงศ์จักรีที่ห้องนี้ครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

พระบิดาแห่งการช่างไทย

Postby sareesri_39 » Wed Jul 20, 2011 6:42 am

พระบิดาแห่งการช่างไทย

"...ช่าง คือ ผู้ทำงานใช้ฝีมือ หมายความถึงผู้ใช้ฝีมือเป็นบริการแก่ผู้อื่น ...เป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของบ้านเมืองและของคนทุกคน
เพราะตลอดชีวิตของเรา เราต้องอาศัยและใช้บริการหรือสิ่งต่าง ๆ ที่มาจากฝีมือของช่าง ...จึงสมควรได้รับความเอาใจใส่สนับสนุนจากทุก ๆ ฝ่าย
ยิ่งในสมัยปัจจุบันวิทยาการทุกอย่างเจริญก้าวหน้า ยิ่งจำเป็นต้องส่งเสริมมากเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้ช่างที่มีความสามารถสูงให้มีสิ่งใช้สอยที่มีคุณภาพดี
และเพียงพอกับความต้องการ..."
User avatar
sareesri_39
 
Posts: 306
Joined: Mon Oct 11, 2010 10:03 am

Re: พระบิดาแห่งการช่างไทย

Postby น้ำตก » Fri Jul 22, 2011 7:12 am

ท่านเป็นต้นแบบในการประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ที่เรารู้กัน
ท่านได้ประดิษฐ์เรือสำเภาที่ส่วนงามและเรียบร้อยมาก
ท่านใช้เวลาว่างในการประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ อยากให้
ประชาชนลองประดิษฐ์หรือฝึกฝนการฝีมือที่มีกับตัว
ให้เก่ง
User avatar
น้ำตก
 
Posts: 370
Joined: Wed Sep 08, 2010 9:32 pm

Re: พระบิดาแห่งการช่างไทย

Postby militaryloveking » Fri Jul 22, 2011 9:04 am

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระอัจฉริยภาพหลายด้านซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติทั้งสิ้น
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: พระบิดาแห่งการช่างไทย

Postby freelife11 » Sat Sep 03, 2011 10:59 am

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่านทรงรู้การณ์ล่วงหน้าหลายอย่างแต่คนไทยรู้ไม่เท่าทันท่าน
User avatar
freelife11
 
Posts: 8
Joined: Sat Sep 03, 2011 10:51 am

Re: พระบิดาแห่งการช่างไทย

Postby militaryloveking » Wed Sep 07, 2011 8:52 am

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านการช่างต่างๆหลายด้าน
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: พระบิดาแห่งการช่างไทย

Postby สมศรี422อาร์ » Thu Sep 29, 2011 4:15 pm

พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพในหลายๆ ด้าน
และทรงนำพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆของพระองค์
มาพัฒนาผืนแผ่นดินไทยให้เจริญก้าวหน้า
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
User avatar
สมศรี422อาร์
 
Posts: 208
Joined: Sun Oct 17, 2010 1:27 pm

Re: พระบิดาแห่งการช่างไทย

Postby militaryloveking » Wed Oct 05, 2011 9:05 am

จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am


Return to ห้องเฉลิมพระเกียรติcron