พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย เทิดพระเกียรติในหลวงและราชวงศ์จักรีที่ห้องนี้ครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม

Postby เพียงดิน2889 » Wed Aug 17, 2011 5:14 pm

ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม ทรงให้ความเป็นธรรมกับประชาชนทุกหมู่เหล่า ทรงพระราชทานความช่วยเหลือ ทรงดำริโครงการต่าง ๆ มากมาย ทรงพระราชทานความช่วยเหลือในยามที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
User avatar
เพียงดิน2889
 
Posts: 158
Joined: Mon Feb 07, 2011 5:39 pm

Re: พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม

Postby sareesri_39 » Thu Aug 18, 2011 7:53 am

ในหลวง : ผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม

นับแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระบรมราชโองการพระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 เป็นปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” เป็นต้นมา ตราบจนถึงปัจจุบันใกล้จะครบ 60 ปี แห่งการดำรงสิริราชสมบัติ ณ วันที่ 9 มิ.ย. พ.ศ. 2549 ที่จะถึงนี้แล้วนั้น เราจะพบว่าพระราชจริยาวัตรและพระราช-กรณียกิจที่ทรงปฏิบัติตลอดมา ได้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกันว่าทรงดำเนินตามแนวพระราชปณิธานอย่างแน่วแน่ และทรงถึงพร้อมด้วยหลักราชธรรมที่พระมหากษัตริย์พึงปฏิบัติทุกประการไม่ว่าจะเป็นราชสังคห-วัตถุ 4 , จักรวรรดิวัตร 12 , ขัตติยพละ 5 , พรหมวิหารธรรม 4 และ ทศพิธราชธรรม ทั้งนี้ด้วย ทรงตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญของศีลธรรมทางศาสนา อันจะนำมาซึ่งความสงบสุขในการอยู่ร่วมกันของคนหมู่มาก จึงทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างที่ดีเสมอมา ในที่นี้จักได้อัญเชิญพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติในการปกครองประเทศโดย “ธรรม” เฉพาะทศพิธราชธรรมมาเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนว่า นอกจากจะทรงมีพระปรีชาสามารถแล้วยังต้องทรงใช้พระวิริยอุตสาหะ และ ความเสียสละ มากมายเพียงใด จึงบรรลุถึงซึ่งประโยชน์สุขแก่มหาชนคนไทยได้เช่นทุกวันนี้
User avatar
sareesri_39
 
Posts: 306
Joined: Mon Oct 11, 2010 10:03 am

Re: พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม

Postby militaryloveking » Thu Aug 18, 2011 8:57 am

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายและทรงงานหนักเพื่อประชาชนคนไทยมาโดยตลอด
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม

Postby ae_mon » Thu Aug 18, 2011 10:54 am

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการแก่พสกนิกรชาวไทยว่า

" เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"

และตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี แห่งการครองราชย์
พระองค์ทรงปกครองประเทศด้วยทศพิธราชธรรม
พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ตลอดจนผู้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร
ต่างได้รับความร่มเย็นเป็นสุขภายใต้พระบารมีและพระบรมเดชานุภาพ
User avatar
ae_mon
 
Posts: 365
Joined: Mon Jul 26, 2010 11:24 am

Re: พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม

Postby messie » Sun Aug 21, 2011 9:08 pm

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
User avatar
messie
 
Posts: 96
Joined: Fri Jun 10, 2011 1:39 pm

Re: พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม

Postby kuron23 » Mon Aug 22, 2011 7:28 am

ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองราช ทรงใช้ทศพิศราชธรรมในการทรงงาน และยังทรงช่วยเหลือราษฎรในทั่วทุกภูมิภาคโดยไม่แบ่งแยก ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผ่านทางโครงการต่างๆ ของพระองค์นับพันโครงการ
User avatar
kuron23
 
Posts: 407
Joined: Thu Jul 22, 2010 8:34 am

Re: พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม

Postby militaryloveking » Mon Aug 22, 2011 9:01 am

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกรณีมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศของเรา
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม

Postby VEE99999 » Tue Aug 23, 2011 8:16 am

ประเทศไทยเรานี้มีพ่อหลวง
ชนทุกปวงต่างเคารพน้อมนบไหว้
จะอยู่แดนแผ่นดินหรือถิ่นใด
เราชาวไทยร่วมใจภักดิ์สดุดี
ประเทศไทยเรานี้มีสุขนัก
ได้ประจักษ์แก่ชาวโลกได้เป็นศรี
ขอน้อมใจถวายความภักดี
เทิดไท้สดุดีองค์ทรงพระเจริญ
User avatar
VEE99999
 
Posts: 378
Joined: Sat Aug 14, 2010 10:32 am

Re: พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม

Postby น้ำตก » Tue Aug 23, 2011 12:20 pm

นับแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระบรมราชโองการ
ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
ตั้งแต่นั้นมาประชาชนทุกคนได้รับแต่ความปราบปลื้มใจไม่มีเสื่อมคลาย
User avatar
น้ำตก
 
Posts: 370
Joined: Wed Sep 08, 2010 9:32 pm

Re: พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม

Postby NUBO » Wed Aug 24, 2011 11:18 am

น้ำตก wrote:นับแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระบรมราชโองการ
ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
ตั้งแต่นั้นมาประชาชนทุกคนได้รับแต่ความปราบปลื้มใจไม่มีเสื่อมคลาย

คำนี้แหละที่ติดหูเราทุกวันนี้และคิดว่าประเทศไทยต้องมีความเป็นธรรม
ไม่วุ่นวายใครที่ก่อความวุ่นวายนะจะรู้ตัวเองและช่วยทำให้ประเทศไทยสงบด้วยเทอล
User avatar
NUBO
 
Posts: 236
Joined: Thu Jul 22, 2010 4:00 pm

Re: พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม

Postby ปลาบู่ทะเล » Wed Aug 24, 2011 2:43 pm

พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมอย่างแท้จริง
เรารักคนไทยรักในหลวง
User avatar
ปลาบู่ทะเล
 
Posts: 208
Joined: Thu Jul 22, 2010 9:11 am

Re: พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม

Postby militaryloveking » Thu Aug 25, 2011 8:19 am

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามโดยแท้จริง
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม

Postby VEE99999 » Thu Aug 25, 2011 6:38 pm

ความรู้สึกที่รู้เรื่องมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ ได้รู้ว่า การเป็นกษัตริย์ต้อง มีความอดทน อดกลั่นเป็นอย่างมากเนื่องจากปัญหาทุกปัญหามีมากมายแล้วแต่ละปัญหาก็ไม่ใช่จะแก้ได้โดยง่ายๆ ทำให้มีความรู้สึกว่าพระองค์ท่านได้ทรงช่วยเหลือราษฏร์ ของพระองค์ท่านอย่างแท้จริง โดยไม่มีการแบ่งชนชั้น ไม่มีการแบ่ง ศาสนา ทุกๆ คนจะได้ เท่าเทียมกัน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
User avatar
VEE99999
 
Posts: 378
Joined: Sat Aug 14, 2010 10:32 am

Re: พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม

Postby militaryloveking » Fri Aug 26, 2011 7:54 am

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามโดยแท้จริง
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม

Postby สมศรี422อาร์ » Fri Aug 26, 2011 11:31 am

ท่านทรงงานหนักมาโดยตลอดเพื่อราษฎรและผืนแผ่นดินไทย
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
User avatar
สมศรี422อาร์
 
Posts: 208
Joined: Sun Oct 17, 2010 1:27 pm

Re: พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม

Postby militaryloveking » Wed Oct 05, 2011 9:35 am

พระทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ ทรงเป็นปราชญ์เป็นบิดาแห่งสยาม พระเป็นพ่อผู้ให้ไทยทุกนามชาวสยามขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ”
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am


Return to ห้องเฉลิมพระเกียรติcron