พัฒนาเกษตรชาวเขา 8 จว.เหนือ เทิดพระเกียรติในหลวง

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย เทิดพระเกียรติในหลวงและราชวงศ์จักรีที่ห้องนี้ครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

พัฒนาเกษตรชาวเขา 8 จว.เหนือ เทิดพระเกียรติในหลวง

Postby VEE99999 » Sat Jul 30, 2011 3:54 pm

นายอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำ
โครงการ 84 พรรษาพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่สูง
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
5 ธันวาคม 2554 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมอาชีพการเกษตร
บนพื้นที่สูงให้แก่เกษตรกรชาวไทยภูเขา เพื่อให้เกษตรกรชาวไทยภูเขาสามารถประกอบอาชีพการเกษตร
บนพื้นที่สูงได้อย่างยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง ส่งผลให้ครอบครัวเกษตรกร
อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนต่อไป ดำเนินการในพื้นที่ 84 หมู่บ้าน 8 จังหวัด โดยศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง
จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน เลย กาญจนบุรี พะเยา และจังหวัดตาก


http://www.ryt9.com/s/bmnd/1193272
ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
User avatar
VEE99999
 
Posts: 378
Joined: Sat Aug 14, 2010 10:32 am

Re: พัฒนาเกษตรชาวเขา 8 จว.เหนือ เทิดพระเกียรติในหลวง

Postby militaryloveking » Fri Oct 14, 2011 9:12 am

เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am


Return to ห้องเฉลิมพระเกียรติcron