ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย เทิดพระเกียรติในหลวงและราชวงศ์จักรีที่ห้องนี้ครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby bluedog » Wed Mar 16, 2011 9:56 pm

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์

พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา

พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา

พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย

พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ

พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข

พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย

พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง
User avatar
bluedog
 
Posts: 146
Joined: Fri Mar 11, 2011 1:52 pm

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby VEE99999 » Thu Mar 17, 2011 7:20 am

เทิดพระองค์ ทรงบิดา ประชาชาติ ประมุขศาสตร์ ศิลปิน ปิ่นสง่า
ภูมิพลล้นเกล้า ชาวประชา ไทยทั่วหน้า ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
User avatar
VEE99999
 
Posts: 378
Joined: Sat Aug 14, 2010 10:32 am

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby รักเมืองไทย55 » Fri Mar 18, 2011 11:33 am

ประดุจดั่งร่มโพธิ์ที่ปกเกล้า
น้ำพระทัยดั่งสายน้ำไม่เหือดหาย
ทรงแบบอย่างพระประมุขเลื่องลือไกล
ปวงชาวไทยขอน้อมรับด้วยภักดี

ขอทรงพระเจริญมีพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby tragedy » Mon Mar 21, 2011 2:53 pm

แผ่นดินไทยเรานี้มีทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ มีพระมหากษัตริย์ที่
เสียสละอดทน ทำทุกอย่าง เช่น การให้การศึกษาอย่างยั่งยืน
ค้นคิด พัฒนา แก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนมีความสุข เป็นพระ
มหากษัตริย์ที่ครองใจประชาชนมาก จะเห็นได้ว่าเมื่อประชาชนทราบ
ว่าพระองค์เสด็จไปที่ไหน ก็จมีประชาชนมารอรับเสด็จอย่างเนืองแน่น
ทุกครั้ง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
User avatar
tragedy
 
Posts: 184
Joined: Wed Sep 15, 2010 5:55 am

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby VEE99999 » Tue Mar 22, 2011 6:53 am

สายพระเนตร ยาวไกล ไปทั่วหล้า ฟังประชา ราษฎร์แจ้ง ทุกแห่งหน
ทรงช่วยเหลือ เกื้อสุข ทุกตำบล มิ่งมงคล ล้นฟ้า พระบารมี
User avatar
VEE99999
 
Posts: 378
Joined: Sat Aug 14, 2010 10:32 am

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby เพียงดิน2889 » Tue Mar 22, 2011 5:46 pm

เราคนไทยมาร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนทั้งประเทศ เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เป็นแรงจูงใจทำให้คนกระทำความดีเพื่อสถาบันฯ ทำให้ประชาชนมีความตั้งใจในการเป็นคนดี มีความเพียรในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเหลือพระองค์
User avatar
เพียงดิน2889
 
Posts: 158
Joined: Mon Feb 07, 2011 5:39 pm

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby sareesri_39 » Fri Mar 25, 2011 8:23 am

เราจงมาร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน
ประเทศไทยโชคดีที่มีในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
User avatar
sareesri_39
 
Posts: 306
Joined: Mon Oct 11, 2010 10:03 am

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby VEE99999 » Sat Mar 26, 2011 3:23 pm

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
User avatar
VEE99999
 
Posts: 378
Joined: Sat Aug 14, 2010 10:32 am

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby NUBO » Wed Mar 30, 2011 9:06 pm

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรและ
กลับมาเป็นมิ่งขวัญของประชาชนปวงไทยต่อไป
User avatar
NUBO
 
Posts: 236
Joined: Thu Jul 22, 2010 4:00 pm

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby ปลาบู่ทะเล » Wed Mar 30, 2011 9:30 pm

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
User avatar
ปลาบู่ทะเล
 
Posts: 208
Joined: Thu Jul 22, 2010 9:11 am

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby รักเมืองไทย55 » Mon Jun 20, 2011 12:47 pm

เมืองไทยของเราร่มเย็นอยู่ได้ ก็ด้วยพระบารมี
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby ปลาบู่ทะเล » Wed Jun 29, 2011 11:05 am

ขอให้พระสยามเทวาธิราชปกป้องสถาบัน
ขอให้อยู่คู่ฟ้าคู่ประเทศไทยไปนานๆๆ
ขอให้คนคิดทำลายลงไปให้พ้นประเทศไทย
User avatar
ปลาบู่ทะเล
 
Posts: 208
Joined: Thu Jul 22, 2010 9:11 am

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby sweet2011 » Thu Jun 30, 2011 10:01 pm

เราจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
User avatar
sweet2011
 
Posts: 179
Joined: Sat Feb 05, 2011 10:41 am

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby โดเรมอน01 » Sat Jul 02, 2011 3:12 pm

พระ เกียรติ ธ กู่ก้อง แดนไทย
บรม ราชภูวนัย แห่งหล้า
ราช กมลวิมลมัย ให้ราษฏร์ สุขแล
โอง การจากองค์อ้า กึกฟ้า มหาสมัย
การ กินพออยู่ไซร้ สมบูรณ์
เรา สร้างสินพอกพูน เพิ่มได้
จะ แบ่งปันเกื้อกูล เกิดสุข
ครอง ถิ่นทำกินไซร้ สุขล้น หทัยสยาม
แผ่น ฟ้าแสนสุดแล้ง กันดาร
ดิน แห้งละแหงพาล แผ่นด้าว
โดย สร้างฝนหลวงปาน ประดุจ เทพแล
ธรรม(ะ) แห่งองค์เจ้า จักค้ำ พิตรธรรม
เพื่อ ให้ทวยราษฏร์พ้น ทุกข์อัน มากเอย
ประโยชน์ สุขสืบร้อยพัน พรั่งด้าว
สุข สืบชั่วอนันต์ เอนกมิ่งมงคล
แห่ง องค์พระเกศเกล้า เกริกฟ้าประชาสันติ์
มหา ราช มหาชนไซร้ ทูลถวาย
ชน บทสู่กรุงกาย เลิศล้ำ
ชาว ไทยทุกถ้วนนาย นบนาถ พระพรเอย
สยาม สุขพระทรงค้ำ เทิดเกล้า บดินทร์สยาม
User avatar
โดเรมอน01
 
Posts: 83
Joined: Sat Mar 12, 2011 6:31 pm

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby รักเมืองไทย55 » Sat Jul 16, 2011 8:32 am

ทรงสร้างป่า สร้างน้ำ สร้างภูมิธรรม
ให้เกษตร ก้าวล้ำ ทฤษฏีใหม่
ทรงดำริ ทางพอเพียง เลี้ยงคนไทย
เทิดพระองค์ ทรงชัย ทรงพระเจริญ
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby messie » Sun Jul 17, 2011 8:04 am

[color=#0000BF]ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน[/color]
User avatar
messie
 
Posts: 96
Joined: Fri Jun 10, 2011 1:39 pm

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby militaryloveking » Fri Oct 07, 2011 10:22 am

เรามาร่วมกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby chaiyoug » Fri Oct 07, 2011 1:38 pm

๑ ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมี
๒ .พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย
๓. บารมีพ่อแผ่ไปไกลทุกแห่งหน ทรงเป็นที่รักใคร่ของประชาชนทั่วประเทศ
๔. บารมีพ่อเป็นแหล่งรวมใจของชาวประชา
๕. รักพ่อหลวงเหนือสิ่งอื่นใด
๖. ข้าพเจ้าจะปลูกต้นไม้ถวายในหลวง
๗. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อหลวง
๘. ในหลวงทรงเป็นผู้คิดค้นในการทำฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรไทย
๙. พ่อหลวงของประชาคือนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่
๑๐. ในหลวงคือพ่อของปวงประชา
๑๑. ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิศราชธรรม
๑๒. พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
๑๓.พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่ม ไทรของแผ่นดิน
๑๔. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อหลวง
๑๕. ในหลวงมทรงได้นำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ในการรักษาหน้าดินได้ดี
๑๖. ในหลวงทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย
๑๗. บารมีพ่อแผ่ไปไกลทุกแห่งหน
๑๘.ทรง เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินสยาม
๑๙. ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน ทำความดีเพื่อพ่อหลวง และร่วมกันสร้างความสามัคคีเพื่อนำพาประเทศก้าวไกลอย่างมั่นคง
๒๐.ทรง เป็นพระมหากษัตริย์ที่ตั้งมั่นในทศพิธราชธรรม ทรงอุทิศชีวิตทั้งชีวิตเพื่อประเทศชาติ
User avatar
chaiyoug
 
Posts: 3
Joined: Fri Oct 07, 2011 1:34 pm

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby chaiyoug » Sat Oct 08, 2011 9:10 am

1. พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้
2. พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดีเพื่อในหลวงของเรา
3.พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดิน ไทยอย่างยิ่งใหญ่
4.กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ ชาติเราตลอดไป
5.ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดีเพราะมี กษัตริย์นักพัฒนา
6. ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย
7.ข้าพเจ้าขอเทิดไท้องค์ราชัน และจะปกป้องสถาบันไว้ด้วยชีวิต
8.พระองค์ทรงเสียสละเพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงทำงานตรากตรำเพื่อประชาชนของท่านอยู่อย่างมีความสุขพระองค์ทรงให้ พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบถึงตอนนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา
9. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
10. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
User avatar
chaiyoug
 
Posts: 3
Joined: Fri Oct 07, 2011 1:34 pm

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby militaryloveking » Mon Oct 10, 2011 8:36 am

โครงการในพระราชดำรินานัปการที่พระองค์ทรงก่อกำเนิดล้วนเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดิน
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby chaiyoug » Tue Oct 11, 2011 9:20 am

๑. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
๒. ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
๓. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
๔. ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๕. ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
๖. พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
๗. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
๘. ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
๙. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
๑๐. ๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
๑๑. ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี
๑๒. แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ
๑๓. เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
๑๔. ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
๑๕. ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
๑๖. พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
๑๗. พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
๑๘. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์
๑๙. เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
๒๐. ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
๒๑. ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
๒๒. สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
๒๓. พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
๒๔. ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
๒๕. บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี
๒๖. ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม
๒๗. แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี
๒๘. ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน
๒๙. ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของล้นเกล้าทั้ง ๒ พระองค์ แล้วเราคนไทยยังจะมาค้นหาคำตอบอะไรกันอีกหรือ
๓๐. พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการ เกษตรมากมาย
User avatar
chaiyoug
 
Posts: 3
Joined: Fri Oct 07, 2011 1:34 pm

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby militaryloveking » Wed Oct 12, 2011 8:39 am

พระมหากษัตริย์จึงเป็นหลักชัยของประเทศ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจ และทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของประชาชนทั้งประเทศ
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby รักเมืองไทย55 » Sun Oct 16, 2011 8:36 am

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby militaryloveking » Sun Oct 16, 2011 12:00 pm

ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดช่วยให้พ่อหลวงหายจากอาการประชวรในเร็ววัน
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby militaryloveking » Sun Oct 16, 2011 12:03 pm

คนไทยจงช่วยกันอนุรักษ์รักษาป่าไม้ให้อยู่คู่ผืนดินไทยไปนานๆ
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby militaryloveking » Sun Oct 16, 2011 12:06 pm

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby militaryloveking » Sun Oct 16, 2011 12:09 pm

ขอให้ในหลวงมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนไทยทั้งประเทศตลอดไป
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Postby militaryloveking » Sun Oct 16, 2011 12:12 pm

ขอสิ่งสักสิทธิ์ทั่วกลโลก ขอให้พ่ออยู่หัวอยู่คู่คนไทยสืบไป
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Previous

Return to ห้องเฉลิมพระเกียรติcron