พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระราชวงศ์ไทย เทิดพระเกียรติในหลวงและราชวงศ์จักรีที่ห้องนี้ครับ
Forum rules
- ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย
- ห้ามโพสกระทู้หรือข้อความที่ดูหมิ่นเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด

พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

Postby oonza » Sat Feb 26, 2011 10:15 am

พระบารมี แผ่ปกคุ้มไพศาล เปรียบเสมือนสายธารา อมฤตแห่งหล้า ดั่งแสงทองเจิดจ้า นำพาปวงชนชาวไทย เหล่าข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดีแห่งพระองค์ท่าน
User avatar
oonza
 
Posts: 14
Joined: Sat Jan 29, 2011 10:57 pm

Re: พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

Postby ปลาบู่ทะเล » Mon Feb 28, 2011 12:54 pm

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
User avatar
ปลาบู่ทะเล
 
Posts: 208
Joined: Thu Jul 22, 2010 9:11 am

Re: พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

Postby chaobaan » Sat Mar 26, 2011 3:26 pm

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้พสกนิกร ชาวไทยได้เข้าถึงทางสายกลางของชีวิตและเพื่อคงไว้ซึ่งทฤษฏีของการพัฒนาที่ ยั่งยืน ทฤษฎีนี้เป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตซึ่งอยู่ระหว่างสังคมระดับท้องถิ่นและ ตลาดระดับสากล จุดเด่นของแนวปรัชญานี้คือ แนวทางที่สมดุล โดยประเทศชาติสามารถทันสมัย และก้าวสู่ความเป็นสากลได้ โดยปราศจากการต่อต้านกระแสโลกาภิวัฒน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริว่า ไม่ได้มีความจำเป็นที่เราจะกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NIC) โดยทรงอธิบายว่า ความพอเพียงและการพึ่งตนเอง คือ ทางสายกลางที่จะป้องกันการเปลี่ยนแปลงความไม่มั่นคงของประเทศได้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ได้รับการเชิดชูสูงสุดจากองค์การสหประชาชาติ ว่าเป็นปรัชญาที่มีประโยชน์ต่อประเทศไทยและนานาประเทศ และสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกยึดเป็นแนวทางสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน
User avatar
chaobaan
 
Posts: 288
Joined: Tue Aug 17, 2010 7:28 pm

Re: พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

Postby sweet2011 » Sat Mar 26, 2011 3:30 pm

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
เรารักในหลวง
User avatar
sweet2011
 
Posts: 179
Joined: Sat Feb 05, 2011 10:41 am

Re: พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

Postby kuron23 » Wed Mar 30, 2011 8:21 am

พระปฐมบรมราชโองการ ที่ทรงตรัสเป็นคำแรกวันที่นั่งเก้าอี้พระราชบัลลังก์ว่า “เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ถ้าคำพูดนี้ ประชาชนทุกคนในแผ่นดินได้ยินและจดจำมาถึงทุกวันนี้ นี่ไม่ใช่เพียงแค่คำพูดธรรมดาคำพูดหนึ่ง แต่เป็นคำพูดที่พูดแล้วทำได้จริงในระยะเวลา 50 ปี พระองค์ได้ทรงทำตามคำพูดของพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่มีบกพร่อง พระองค์ได้ปกครองแผ่นดินนี้โดยนำเอาคุณธรรมมาปกครอง และได้ทรงขยายความต่อมาอีกว่า “เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” พระองค์ทรงโอบอุ้มคนไทยเหมือนกับลูกและทำให้ลูกๆ ทุกคนมีความสุข พระองค์ไม่ได้ใช้ธรรมะในปกครองประเทศเพื่อความสุขของพระองค์ แต่เพื่อประโยชน์สุขของคนไทยทั้งประเทศ พระองค์ได้นำความสุขมาให้กับประชาชนของพระองค์ทุกหนทุกแห่ง ไม่ว่าที่แห่งนั้นจะทุรกันดารเพียงไร ถึงแม้การเดินทางเพื่อไปยังจุดหมายนั้นจะแสนยากลำบาก แต่พระองค์ก็เสด็จเข้าถึงทุกหนทุกแห่งในแผ่นดิน เรารู้ได้อย่างไร ก็รู้ได้จากป้ายที่ปักไว้ว่า “โครงการพระราชดำริ”

โครงการหลายๆ โครงการในท้องถิ่นทุรกันดารนั้น ได้เอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนในท้องถิ่นนั้น โครงการต่างๆ มากมาย นับเป็นร้อยเป็นพัน ซึ่งได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นมานั้น เกิดขึ้นมาโดยไม่มีที่สิ้นสุด มีโครงการเพิ่มขึ้นมาตามกาลเวลา และพระองค์ท่านยังเป็นผู้ที่มองการณ์ไกล ซึ่งเรื่องบางเรื่องยังไม่มีใครคิดที่จะทำ แต่พระองค์ได้ทรงคิดริเริ่มขึ้นมา ตัวอย่างเช่น ทรงคิดหาพลังงานอื่นขึ้นมาทดแทนการใช้น้ำมัน เมื่อก่อนน้ำมันยังราคาไม่แพง ทุกคนยังไม่เดือดร้อน แต่พระองค์ทรงคิดทำน้ำมันไบโอดีเซลขึ้นมา ทุกคนคิดว่าพระองค์ทรงทำไปทำไม เอาปาล์มมาทำน้ำมันเพื่ออะไร นั่นเพราะพระองค์ทรงเห็นว่า น้ำมันคือทรัพยากรที่อาจหมดไป ทรงคิดทำน้ำมันทดแทนขึ้นมา ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่เคยคิดถึง พอถึงวันนี้ทุกคนก็ตระหนักถึงประโยชน์ ไม่ว่าผู้ใช้น้ำมันหรือผู้ผลิตก็ล้วนแต่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้ และมีอยู่โครงการหนึ่ง คือ กรุงเทพกำลังอดน้ำ มีการประกาศว่าให้เริ่มประหยัดน้ำ พระองค์ก็ทรงถามว่า “ประหยัดน้ำแล้ว มันจะพ้นจากการไม่มีน้ำใช้ไหม” การประหยัดไม่ใช่การแก้ปัญหา มันถึงเวลาที่จะต้องสร้างเขื่อน โดยการสร้างเขื่อนที่นครนายกได้น้ำเท่านี้ สร้างเขื่อนที่แถวลำน้ำป่าสักได้น้ำเท่านี้ สองเขื่อนนี้มีน้ำ พอเลี้ยงคนสิบล้านคนได้ ไม่มีขาด ถึงเวลาที่กรุงเทพฯ น้ำท่วม รัฐบาลแก้ปัญหาไม่ได้ พระองค์ทรงให้ทำโครงการแก้มลิง ต่อมาน้ำก็ไม่ท่วมที่กรุงเทพฯ นี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเล็กน้อยเมื่อเทียบกับพระราชกรณียกิจ มันเป็นเรื่องเล็กน้อยจริงๆ โครงการในพระราชดำริของพระองค์ที่สำคัญมีหลายโครงการ เช่น โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการเกษตร โครงการสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมอาชีพ โครงการส่งเสริมสาธารณสุข

ในด้านการศึกษา พระองค์ทรงเห็นถึงประโยชน์ของการศึกษาของเยาวชน จึงทรงจัดตั้งมูลนิธิอานันทมหิดล เพื่อให้นักศึกษาได้มีเงินทุนไปศึกษาหาความรู้ในวิชาการชั้นสูง เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศและพระองค์ได้ทรงจัดสร้างโรงเรียนตามวัดในชนบท เพื่อให้เด็กๆ ในชนบทได้มีการศึกษา ในหลายครั้งที่เราพบเห็นตามข่าวที่พระองค์ทรงเสด็จไปเปิดโรงเรียนด้วยพระองค์เอง และได้พระราชทานชื่อโรงเรียนด้วย เช่น โรงเรียนร่มเกล้า และเมื่อถึงวาระที่นักศึกษาเรียนจบการศึกษา พระองค์ทรงเสด็จไปมอบประกาศณียบัตรด้วยพระองค์เอง นั่นแสดงว่าพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก

"ความเจริญของประเทศต้องอาศัยความเจริญของภาคเกษตรเป็นสำคัญ" พระราชดำรัสนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความสำคัญของภาคการเกษตรที่มีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย การเกษตรกรรมเป็นอาชีพพื้นฐานของคนไทยทุกยุคทุกสมัย ประชาชนประมาณสองในสามอยู่ในภาคเกษตรกรรม การพัฒนาภาคเกษตรกรรมนั้นเป็นเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ และในการทำเกษตรนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือน้ำที่ใช้ในการทำเกษตร พระองค์ทรงเร่งพัฒนาแหล่งน้ำในหลายๆ พื้นที่ เพื่อการเพาะปลูกหรือการชลประทาน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก หลายพื้นที่แห้งแล้งทำการเพาะปลูกไม่ได้ ก็ได้ทรงนำการชลประทานเข้าไปใช้ในการกักเก็บน้ำ ในบางพื้นที่ การทำชลประทานทำไม่ได้ พระองค์ได้ทรงคิดโครงการฝนหลวง ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่ทั่วโลกให้การยอมรับ เพราะไม่มีประเทศใดคิดค้นทำ แต่พระองค์ทรงคิดได้ ซึ่งทำให้เกษตรกรคลายความเดือดร้อนไปได้มาก การพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ เป็นไปโดยการรักษาธรรมชาติให้คงอยู่ด้วย ไม่ทำลายธรรมชาติ เป็นการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูก

ดังนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ประชาชนชาวไทยทุกคนให้ความเคารพรักและเทิดทูน เพราะพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยมาตลอดตั้งแต่ทรงขี้นครองราชย์จนถึงปัจจุบัน สมควรอย่างยิ่งที่ประชาชนอย่างเราจะเอาแบบอย่างที่ดี ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของตัวเรา
User avatar
kuron23
 
Posts: 407
Joined: Thu Jul 22, 2010 8:34 am

Re: พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

Postby sareesri_39 » Wed Mar 30, 2011 9:35 am

เป็นที่ทราบของคนทัวโลกถึงพระปรีชาสามารถทุกด้านและความเสียสละของพระองค์ท่านต่อพสกนิกรชาวไทย
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
User avatar
sareesri_39
 
Posts: 306
Joined: Mon Oct 11, 2010 10:03 am

Re: พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

Postby NUBO » Wed Mar 30, 2011 9:03 pm

พระองค์ทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่เพราะความดี
ความเป็นห่วงเป็นใยในประชาชนขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
User avatar
NUBO
 
Posts: 236
Joined: Thu Jul 22, 2010 4:00 pm

Re: พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

Postby sweet2011 » Sat Apr 02, 2011 4:06 pm

พระองค์ทรงเป็นต้นแบบ ทั้งกาย วาจา ใจ ล้วนบริบูรณ์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
User avatar
sweet2011
 
Posts: 179
Joined: Sat Feb 05, 2011 10:41 am

Re: พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

Postby tragedy » Sun Apr 03, 2011 5:15 pm

ตลอด 60 ปี พระราชกรณียกิจที่ท่านทรงห่วงใย
ทรงลงพื้นที่ สอบถามทุกข์สุขของประชาชน
ดูแลเรื่องน้ำ เพราะบ้านเราประกอบอาชีพกสิกรรม
การแก้ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาอุทกภัย รวมไปถึง
การบำบัดน้ำเสีย ท่านทำทุกอย่างเพื่อให้
ประชาชนมีความสุขสบาย ท่านเสียสละเวลา
และพระราชทรัพย์เพื่อแลกกับความสุขของ
ประชาชน พวกเราชาวไทยรักและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ ขอให้พระองค์ทรงมี
พระพลานามัยสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ตลอดไป
User avatar
tragedy
 
Posts: 184
Joined: Wed Sep 15, 2010 5:55 am

Re: พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

Postby รักเมืองไทย55 » Fri Apr 22, 2011 4:52 pm

ทรัพยากรน้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร พระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เคยพระราชทานแก่ คณะผู้อำนวยการสำนักงาน คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ว่า

หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตนั้นอยู่ที่น้ำ ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ [3]

โครงการตามพระราชดำริของพระองค์ มีทั้งการแก้ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาอุทกภัย รวมไปถึงการบำบัดน้ำเสีย โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมีทั้งโครงการขนาดใหญ่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมได้ เช่น เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่จังหวัดลพบุรี จนถึงโครงการขนาดกลางและเล็กจำพวก ฝาย อ่างเก็บน้ำ โดยพระองค์ทรงคำนึงถึงลักษณะของภูมิประเทศ สภาพแหล่งน้ำ ความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ ประชาชนที่ได้รับประโยชน์และผลกระทบจากโครงการ มาเป็นหลักในการพิจารณา พระองค์ได้ทรงวิจัยและริเริ่มโครงการฝนหลวง เพื่อช่วยบรรเทาภัยแล้งสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทาน

ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่ประสบปัญหาน้ำท่วม และน้ำเน่าเสียในคูคลอง ทรงมีพระราชดำริเรื่องแก้มลิง ควบคุมการระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน ลำคลองต่าง ๆ ลงสู่อ่าวไทยตามจังหวะการขึ้นลงของระดับน้ำทะเล ทั้งยังเป็นการใช้น้ำดีไล่น้ำเสียออกจากคลองได้อีกด้วย เครื่องกลเติมอากาศ กังหันชัยพัฒนา ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยการเพิ่มออกซิเจน เป็นสิ่งประดิษฐ์หนึ่งของพระองค์ที่ได้รับสิทธิบัตรจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

Postby sweet2011 » Sun Apr 24, 2011 9:15 pm

พระองค์ท่านทรงทำประโยชน์สุขเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
User avatar
sweet2011
 
Posts: 179
Joined: Sat Feb 05, 2011 10:41 am

Re: พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

Postby สมศรี422อาร์ » Mon Apr 25, 2011 3:01 pm

ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงทำสิ่งดีๆต่างๆมากมายให้แก่ประเทศไทย
ทำให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
User avatar
สมศรี422อาร์
 
Posts: 208
Joined: Sun Oct 17, 2010 1:27 pm

Re: พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

Postby NUBO » Fri Apr 29, 2011 8:35 pm

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
User avatar
NUBO
 
Posts: 236
Joined: Thu Jul 22, 2010 4:00 pm

Re: พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

Postby chaobaan » Sat Apr 30, 2011 8:10 pm

พระ มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยนั้น ไม่เพียงแต่พสกนิกรของพระองค์เท่านั้นที่ประจักษ์ถึงความจริงในข้อนี้
แม้ แต่ชาวโลกก็ย่อมประจักษ์แจ้งแก่ใจ เนื่องจากตลอดระยะแห่งการครองสิริราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อขจัดปัญหา ต่างๆ และความทุกข์ยากของราษฎรของพระองค์ให้หมดไป โดยมีสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระวรกายตลอดมา
User avatar
chaobaan
 
Posts: 288
Joined: Tue Aug 17, 2010 7:28 pm

Re: พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

Postby โดเรมอน01 » Tue Jul 12, 2011 8:16 pm

ทั้งก้อนดินแตกแยกทรงรวมให้
ให้ผองไทยอยู่กินอย่างไม่ทุกข์เข็ญ
เกษตรกรกินอยู่อย่างไม่ลำเค็ญ
ทรงแลเห็นเราเป็นเช่นแก้วตา
User avatar
โดเรมอน01
 
Posts: 83
Joined: Sat Mar 12, 2011 6:31 pm

Re: พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

Postby militaryloveking » Wed Jul 13, 2011 8:28 am

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้รับการยกย่องจากบุคคลทั่วโลก
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

Postby รักเมืองไทย55 » Fri Jul 15, 2011 9:34 am

พระบารมีมากล้น เหลือคณา ปกเกล้าชาวประชา สุขสันต์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ นิรันดร์ เป็นมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

Postby militaryloveking » Fri Oct 07, 2011 10:24 am

พระบารมี แผ่ปกคุ้มไพศาล เปรียบเสมือนสายธารา อมฤตแห่งหล้า ดั่งแสงทองเจิดจ้า นำพาปวงชนชาวไทย เหล่าข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดีแห่งพระองค์ท่าน
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am

Re: พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

Postby รักเมืองไทย55 » Sun Oct 16, 2011 8:39 am

พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล
ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
User avatar
รักเมืองไทย55
 
Posts: 476
Joined: Tue Aug 24, 2010 11:12 am

Re: พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

Postby sweet2011 » Sun Oct 16, 2011 8:56 am

นับแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่น เพื่อบำบัดความทุกข์ยากและเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในชนบทที่ห่างไกล ซึ่งนับเป็นพระราชภาระอันยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงระลึกเสมอว่าทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของพระองค์จึงทรงคิดค้นหาแนวทางการพัฒนาด้วยพระวิริยอุตสาหะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วราชอาณาจักร อันเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยทอดทิ้งประชาชน
User avatar
sweet2011
 
Posts: 179
Joined: Sat Feb 05, 2011 10:41 am

Re: พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

Postby militaryloveking » Mon Oct 17, 2011 8:49 am

พระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งปวง ดั้งนั้นถ้าใครลบหลู่ ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ย่อมพบแต่ความพินาศในชีวิต
User avatar
militaryloveking
 
Posts: 587
Joined: Tue May 24, 2011 9:27 am


Return to ห้องเฉลิมพระเกียรติcron